Cụ thể, tổng thu ngân sách nhà nước 15 ngày đầu tháng 01/2017 ước tính đạt 18,4 nghìn tỷ đồng, bằng 1,5% dự toán năm. Trong đó, thu nội địa 12,5 nghìn tỷ đồng; thu từ dầu thô 470 tỷ đồng; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu 5,4 nghìn tỷ đồng.

Ước tính bội chi khoảng 18,9 nghìn tỷ đồng trong nửa đầu tháng 01/2017

Đáng chú ý, trong thu nội địa, thu tiền sử dụng đất đạt 4,4 nghìn tỷ đồng; thu thuế thu nhập cá nhân 1,1 nghìn tỷ đồng; thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài Nhà nước 1,9 nghìn tỷ đồng; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) 758 tỷ đồng; thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước 763 tỷ đồng; thu thuế bảo vệ môi trường 91 tỷ đồng.

Còn ở chiều ngược lại, tổng chi ngân sách nhà nước trong 15 ngày đầu tháng 01/2017 ước tính đạt 37,3 nghìn tỷ đồng. Trong đó, chi đầu tư phát triển 2 nghìn tỷ đồng; chi trả nợ lãi 3 nghìn tỷ đồng; chi thường xuyên 32,3 nghìn tỷ đồng. Như vậy, trong 15 ngày đầu tháng 1 ước tính bội chi 18,9 nghìn tỷ đồng.

Trước đó, số liệu của Tổng cục Thống kê cũng công bố, ngân sách nhà nước năm 2016 bội chi hơn 192 nghìn tỷ đồng. Tổng thu ước tính đạt 943,3 nghìn tỷ đồng, tổng chi 1.135,5 nghìn tỷ đồng./.