Văn hóa công ty và những ảnh hưởng của nó lên dịch vụ

Văn hóa công ty và những ảnh hưởng đến dịch vụ

Các công ty đối xử với khách hàng kém. Nhưng họ có thể vô tình tạo ra một văn hóa trong đó dịch vụ khách hàng tồi là quy tắc chứ không phải là ngoại lệ. Mặt khác, các doanh nghiệp nhận thức về cách văn hóa doanh nghiệp ảnh hưởng đến trải nghiệm của khách hàng có thể nuôi dưỡng một cách có ý thức nơi làm việc luôn mang lại trải nghiệm tích cực. Dưới đây là năm cách văn hóa doanh nghiệp có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm của khách hàng - tốt hơn hoặc tồi tệ hơn.

Văn hóa hạnh phúc tạo ra những khách hàng hạnh phúc

Các doanh nghiệp tìm cách giữ cho nhân viên hài lòng với công việc luôn cung cấp dịch vụ tốt. Giống như một công ty hoạt động vì lợi nhuận, coi nhân viên chỉ là các chi tiết đơn hàng trên bảng cân đối kế toán có khả năng gửi thông điệp rằng khách hàng chỉ là một con số, một công ty coi trọng nhân viên sẽ tạo ra nhân viên coi trọng khách hàng.


Tạo hạnh phúc cho khách hàng

Cái gì được đo lường

Khi nhân viên được đánh giá về sự hài lòng của khách hàng như là một phần của đánh giá hiệu suất của họ, họ sẽ tự nhiên làm việc để cung cấp dịch vụ khách hàng tuyệt vời. Họ sẽ tìm kiếm những cách mới để đảm bảo khách hàng sẽ hài lòng với mọi tương tác và họ sẽ đi xa hơn để giải quyết các vấn đề. Sử dụng sự hài lòng của khách hàng làm thước đo thành công trong công việc là một trong những cách chắc chắn nhất để đảm bảo dịch vụ tuyệt vời. Tuyệt vời, khác biệt và cung cấp.

Văn hóa công ty siêu cạnh tranh hiếm khi đặt khách hàng lên hàng đầu

Khi văn hóa doanh nghiệp được đánh dấu bằng sự cạnh tranh khốc liệt và gay gắt giữa các đồng nghiệp, tinh thần đồng đội sẽ ra khỏi cửa sổ và điều đó làm suy yếu khả năng của công ty để mang lại trải nghiệm tuyệt vời cho khách hàng. Cạnh tranh thân thiện có thể là tốt, nhưng khi nơi làm việc quá cạnh tranh, khách hàng sẽ đón nhận sự thù địch và tuyệt vọng.


Môi trường quá cạnh tranh có thể làm giảm chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng

Nhân viên cảm thấy được trao quyền chịu trách nhiệm và giải quyết vấn đề

Các công ty xây dựng văn hóa nơi nhân viên cảm thấy đáng tin cậy và được trao quyền để đưa ra quyết định gặt hái lợi ích khi các thành viên trong nhóm sở hữu các vấn đề và làm việc để giải quyết chúng theo cách tích cực. Và khi các công ty thưởng cho hành vi đó, họ tạo ra một chu kì tích cực dẫn đến trải nghiệm khách hàng tốt hơn.

Nhân viên lo lắng về bảo mật công việc bảo vệ mình trước tiên

Ngược lại, khi nhân viên cảm thấy không an toàn về công việc của họ hoặc hoạt động trong văn hóa công ty sai lệch hoặc gây hiểu lầm, họ ưu tiên giải quyết công việc của chính họ hơn là giải quyết các vấn đề của khách hàng. Mặc dù điều quan trọng là đặt ra các quy tắc cơ bản, các công ty muốn đạt được sự xuất sắc về dịch vụ khách hàng phải tin tưởng nhân viên và khuyến khích họ làm điều đúng đắn.