Mục tiêu lấy người dân là trung tâm và đối tượng thụ hưởng

Bà Trần Thị Minh Lợi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, thực hiện chủ trương lấy mục tiêu phát triển con người là trung tâm, người dân là đối tượng được tham gia và thụ hưởng trực tiếp thành quả phát triển của địa phương, song song với việc đẩy mạnh hoàn thành xây dựng nông thôn mới, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã ban hành Nghị quyết phát triển văn hóa, con người Vĩnh Phúc; Nghị quyết phát triển LVHKM; đưa ra định hướng phát triển, xây dựng các chính sách, giải pháp phát triển văn hóa Vĩnh Phúc giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030; đặc biệt đã đưa ra chi tiết các tiêu chí, hình mẫu, chuẩn mực về làng văn hóa, là mục tiêu, khát vọng để xây dựng làng, xây dựng con người Vĩnh Phúc theo chuẩn mực.

Về đích xây dựng nông thôn mới, Vĩnh Phúc hiện thực hóa khát vọng phát triển làng văn hóa và con người chuẩn mực
Vĩnh Phúc đã đưa ra các tiêu chí, hình mẫu, chuẩn mực về làng văn hóa, là mục tiêu, khát vọng để xây dựng làng, xây dựng con người theo chuẩn mực

Để hiện thực hóa mục tiêu định hướng này, trên cơ sở chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, năm 2022, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Đề án xây dựng thí điểm LVHKM tại Quyết định số 2680/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 (Đề án 2680). Tính đến nay, Đề án này đã triển khai trên phạm vi 30 làng. Bước đầu đã tạo ra hiệu ứng lan tỏa tốt trong xã hội, có sự đồng thuận của người dân, sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị.

Về công tác triển khai, theo báo cáo của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc, tính đến thời điểm hiện tại, có 14 sở, ban, ngành của Tỉnh đã ban hành kế hoạch cụ thể, thành lập Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc triển khai thực hiện xây dựng LVHKM; có 13 sở, ngành đã ban hành hướng dẫn triển khai các tiêu chí, chính sách hỗ trợ thuộc lĩnh vực phụ trách. Các sở, ngành đã thành lập các tổ xuống trực tiếp thôn được phân công phụ trách để phối hợp, hướng dẫn thực hiện các tiêu chí, chính sách theo Nghị quyết của HĐND Tỉnh xây dựng LVHKM; triển khai thực hiện các mô hình đã đăng ký tại 30 LVHKM được phê duyệt.

Việc ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết cũng được các địa phương thực hiện hết sức khẩn trương. Tính đến nay, đã có 9/9 huyện ủy/thành ủy, UBND các huyện, thành phố đều đã ban hành Kế hoạch thành lập Ban chỉ đạo, tổ giúp việc để triển khai thực hiện xây dựng LVHKM trên địa bàn, đảm bảo tiến độ, hiệu quả.

Liên quan đến tiến độ thực hiện xây dựng các khu thiết chế văn hóa - thể thao, bà Lợi cho biết, đến nay, về cơ bản các vấn đề khó khăn, vướng mắc về quy hoạch, đất, bồi thường giải phóng mặt bằng đã được các huyện, thành phố giải quyết xong để triển khai các dự án khu văn hóa thể thao tại LVHKM. Tính đến ngày 07/7/2023, trên địa bàn Tỉnh có 27/28 LVHKM (không bao gồm 2 tuyến phố đi bộ của thành phố Vĩnh Yên) đã khởi công, xây dựng công trình, thuộc 9 huyện, thành phố, gồm: huyện Bình Xuyên: 3/3 làng; huyện Sông Lô: 3/3 làng; huyện Yên Lạc: 3/3 làng; thành phố Vĩnh Yên: 1 làng (TDP Gò Nọi, phường Định Trung); huyện Tam Đảo: 5/5 làng; thành phố Phúc Yên: 2/3 làng; huyện Vĩnh Tường: 4/4 làng; huyện Lập Thạch: 3/3 làng; huyện Tam Dương: 3/3 làng. Đối với 2 tuyến phố đi bộ của thành phố Vĩnh Yên, hiện Thành phố đang lập hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi theo quy định. Hiện các huyện, thành phố đang phối hợp với các sở, ngành phụ trách các chính sách, tiêu chí, mô hình xây dựng LVHKM để triển khai, thực hiện các tiêu chí, mô hình theo nội dung Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và hướng dẫn của các cơ quan đơn vị cấp tỉnh.

Thành công từ chủ trương hợp lòng dân

Tại thành phố Vĩnh Yên, việc triển khai xây dựng LVHKM đang được Thành phố triển khai nghiêm túc, khẩn trương, đảm bảo tiến độ theo đúng kế hoạch đề ra. Thực hiện Đề án thí điểm xây dựng mô hình LVHKM trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, UBND thành phố thành lập Ban chỉ đạo, lập kế hoạch thực hiện đề án, phân công nhiệm vụ cho các thành viên. Các cấp, ngành, đoàn thể trên địa bàn thành phố tích cực tuyên truyền, phổ biến các văn bản chỉ đạo của Tỉnh về chủ trương xây dựng LVHKM, mục đích, ý nghĩa của đề án. Qua đó, được đông đảo người dân đồng tình, ủng hộ, sẵn sàng tham gia đóng góp sức người, sức của xây dựng thành công mô hình.

Về đích xây dựng nông thôn mới, Vĩnh Phúc hiện thực hóa khát vọng phát triển làng văn hóa và con người chuẩn mực
Chủ trương xây dựng LVHKM được đông đảo người dân TP Vĩnh Yên đồng tình, ủng hộ, mang lại sự thành công cho mô hình, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người dân

Ông Hoàng Đình Thuật, Phó Chủ tịch UBND TP. Vĩnh Yên cho biết, trong năm 2023, Thành phố triển khai xây dựng 3 LVHKM gồm các dự án: Cải tạo khu thiết chế văn hóa và thể thao tổ dân phố (TDP) Gò Nọi, phường Định Trung; cải tạo, chỉnh trang tuyến phố đi bộ, ẩm thực đường Trần Quốc Tuấn, phường Ngô Quyền; chỉnh trang tuyến phố đi bộ đường Hai Bà Trưng, phường Khai Quang. Ngày 6/2/2023, UBND thành phố Vĩnh Yên tổ chức lễ phát động trồng cây xanh, thực hiện Đề án thí điểm xây dựng LVHKM tại nhà văn hóa TDP Gò Nọi với diện tích khu đất gần 3.000 m2, trồng 25 cây lát và cây sấu. Tổng mức đầu tư Dự án cải tạo khu thiết chế văn hóa và thể thao TDP Gò Nọi gần 15 tỷ đồng. Dự án được khởi công ngày 23/5/2023 và bắt đầu thi công ngày 26/5/2023.

Thành phố cũng xây dựng và triển khai thực hiện Đề án phát triển văn hóa, văn nghệ và thế dục thể thao giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2020, xây dựng chương trình hành động và phát triển văn hóa, con người Vĩnh Yên, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững trên cơ sở cụ thể hóa quan điểm, mục tiêu của Nghị quyết số 15/NQ/TU, ngày 12/12/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc khóa XVII; bảo tồn và phát huy có hiệu quả giá trị các di tích lịch sử văn hóa gắn với phát triển thương mại và du lịch. Tính đến nay, tỷ lệ làng, khu phố đạt danh hiệu văn hóa đạt trên 94%, đạt chỉ tiêu Nghị quyết từ 93-94%; cơ quan văn hóa đạt 81%, xấp xỉ chỉ tiêu nghị Quyết đề ra.

Chia sẻ cụ thể việc triển khai xây dựng 3 dự án LVHKM trên địa bàn Thành phố, ông Sái Văn Nghị, Chủ tịch UBND phường Định Trung cho biết, UBND phường đã rà roát các hạng mục công trình thiết chế văn hóa, thể thao của TDP Gò Nọi để báo cáo UBND Thành phố, đề xuất phương án đầu tư xây dựng, sửa chữa các hạng mục công trình phù hợp với nội dung đề án.

“Hiện nay, công trình đang trong giai đoạn thi công. UBND Phường thường xuyên cử cán bộ phối hợp cùng các phòng, ban chuyên môn của Thành phố kiểm tra tiến độ, chất lượng thi công công trình, kịp thời báo cáo UBND Thành phố xử lý những phát sinh. Đồng thời, nắm bắt tình hình tư tưởng, những khó khăn, vướng mắc, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân trong quá trình thực hiện xây dựng LVHKM", ông Nghị thông tin.

Đối với Dự án cải tạo chỉnh trang tuyến phố đi bộ, ẩm thực đường Trần Quốc Tuấn và Dự án chỉnh trang tuyến phố đi bộ đường Hai Bà Trưng hiện đã phê duyệt chủ trương đầu tư, nhiệm vụ thiết kế, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, đang tiến hành lập hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi theo quy định. Tổng mức đầu tư Dự án chỉnh trang tuyến phố đi bộ đường Hai Bà Trưng là 25 tỷ đồng; Dự án cải tạo chỉnh trang tuyến phố đi bộ, ẩm thực Trần Quốc Tuấn có tổng mức đầu tư gần 30 tỷ đồng. UBND Thành phố đề nghị UBND Tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan hướng dẫn cụ thể về việc đăng ký, xây dựng các mô hình phát triển sản xuất, dịch vụ, ẩm thực, thương mại, chính sách hỗ trợ sản xuất các mặt hàng đặc trưng cho các hộ dân trong khu vực.

Bên cạnh thực hiện các dự án xây dựng LVHKM, hiện UBND thành phố Vĩnh Yên đã xây dựng xong dự thảo hương ước phường Định Trung và nội quy 2 tuyến phố đi bộ, dự kiến trong thời gian tới xin ý kiến nhân dân và các sở, ngành có liên quan. Cùng với đó, các địa phương xây dựng LVHKM trên địa bàn Thành phố tích cực tuyên truyền, vận động người dân xây dựng nếp sống văn minh đô thị; tham gia giữ gìn, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc; đóng góp sức người, sức của vào quá trình triển khai xây dựng LVHKM ở địa phương.

Tại huyện Vĩnh Tường, ông Lê Chí Thái, huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết, trong tổng số 178 thôn của Huyện, hiện đã hoàn thành việc xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại 18 thôn. Dự kiến trong năm nay sẽ có 27 thôn hoàn thành việc xây dựng theo tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới nâng cao, đồng thời gắn việc triển khai 4 LVHKM với thôn kiểu mẫu.

Ông Thái khẳng định, xác định đây là tâm huyết của các cấp lãnh đạo Tỉnh, Huyện, quyết tâm quyết liệt tập trung hoàn thành kế hoạch trong năm nay các hạng mục nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới nâng cao, thôn thông minh ở các cấp xã và thôn trên địa bàn, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân địa phương.

Cùng sự quyết tâm của chính quyền và đồng thuận của người dân

Tại huyện Yên Lạc, có 3 làng nằm trong đề án LVHKM là làng Man Để (thị trấn Tam Hồng), làng Tri Chỉ (xã Đồng Cương), và làng Thụ Ích (xã Liên Châu). Lãnh đạo UBND Huyện tự tin khẳng định, cả 3 LVHKM này sẽ khánh thành trước ngày 2/9 năm nay. Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Lạc Nguyễn Lê Huy, việc triển khai thực hiện xây dựng LVHKM tại địa phương rất thuận lợi nhờ có sự chuẩn bị từ trước khi Tỉnh ban hành Nghị quyết, người dân rất đồng tình ủng hộ và sự quyết liệt triển khai của các cấp ủy, chính quyền địa phương.

“Khi mới có chủ trương xây dựng LVHKM bà con rất phấn khởi. Trước chỉ nghĩ Thành phố mới có chỗ vui chơi, giải trí, thể dục thể thao, thì nay cả làng quê cũng có nên bà con ai cũng vui mừng phấn khởi nhiệt tình hưởng ứng, ủng hộ cả về vật chất, thậm chí có gia đình còn hiến đất để làm đường, mở rộng ngõ xóm khang trang, làm sân cho người dân vui chơi tập thể dục thể thao hàng ngày”, ông Huy cho hay.

Về đích xây dựng nông thôn mới, Vĩnh Phúc hiện thực hóa khát vọng phát triển làng văn hóa và con người chuẩn mực
Xây dựng LVHKM tại huyện Yên Lạc thành công nhờ người dân rất đồng tình ủng hộ cùng sự quyết liệt triển khai của các cấp ủy, chính quyền địa phương

Cũng theo ông Huy, UBND Huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND xã Đồng Cương, Liên Châu và thị trấn Tam Hồng triển khai thực hiện Đề án xây dựng thí điểm mô hình LVHKM theo kế hoạch, lộ trình thời gian, gắn trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan và người đứng đầu trong quá trình thực hiện. Phát huy vai trò chủ động, tích cực của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong triển khai thực hiện, làm thay đổi căn bản diện mạo các LVHKM về hạ tầng kinh tế xã hội, giao thông, môi trường… Đồng thời, huy động có hiệu quả các nguồn lực, trong đó có sự tham gia của cộng đồng dân cư trong việc triển khai xây dựng LVHKM trên địa bàn. Hiện Dự án xây dựng LVHKM tại 3 địa phương đã được phê duyệt địa điểm, cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Yên Lạc lập xong Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư. Đồng thời, đăng tải xong hồ sơ mời thầu thực hiện gói thầu xây lắp. Việc lựa chọn nhà thầu các gói thầu xây dựng LVHKM tại các địa phương đã được thực hiện xong; diện tích mặt bằng được đảm bảo, sẵn sàng bàn giao cho chủ đầu tư để các nhà thầu triển khai thi công dự án.

Để nắm tiến độ triển khai tại các địa bàn, ông Nguyễn Văn Thanh, Chánh văn phòng UBND huyện Yên Lạc cho biết, hàng tuần Huyện đều có báo cáo về tiến độ thực hiện cụ thể tại từng xã. Bên cạnh đó, Huyện cũng phân công mỗi lãnh đạo Huyện phụ trách một làng, lập nhóm Zalo về tiến độ các dự án, thường xuyên báo cáo lãnh đạo Huyện để kịp thời tháo gỡ khó khăn. Bản thân Bí thư, Chủ tịch trực tiếp xuống hiện trường, hôm nào không xuống được thì yêu cầu quay video về tiến độ triển khai.

“Đây là chủ trương lớn, là tâm huyết của Bí thư Tỉnh ủy, hợp với lòng dân, nên chúng tôi đã chuẩn bị nhân lực, vật lực, đất đai để khi Tỉnh có Nghị quyết là Yên Lạc đã chuẩn bị xong các hồ sơ thủ tục. Cùng với sự hưởng ứng và tham gia tích cực của người dân, Huyện quyết tâm sẽ hoàn thành đúng tiến độ đã đề ra”, ông Thanh khẳng định.

Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi của chủ trương hợp lòng dân, không phải không có khó khăn trong quá trình triển khai các dự án. Theo ông Hoàng Đình Thuật, dù dự án được người dân ủng hộ và được các cấp ban ngành hết lòng tạo điều kiện thuận lợi, song khi triển khai vẫn phải đảm bảo theo trình tự và phải mời thầu theo đúng quy định hiện hành.

“Ban quản lý dự án Thành phố “làm ngày, làm đêm” rất vất vả và vừa rồi mới khởi công được LVHKM- Tổ dân phố Gò Nọi, đảm bảo tiến độ. Còn 2 tuyến phố đi bộ đường Trần Quốc Tuấn (phường Ngô Quyền) và đường Hai Bà Trưng (phường Khai Quang) do có một số tiêu chí LVHMKM khi áp dụng không phù hợp, hiện Thành phố đang lập hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi theo quy định. Dự kiến phải đến tháng 12 mới có thể khởi công”, ông Thuật cho hay./.