Cụ thể, ngày 16/2/2022, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước có Quyết định số 155/QĐ-NHNN về việc sửa đổi nội dung về vốn điều lệ tại Giấy phép thành lập và hoạt động của BIDV. Giấy phép sửa đổi nội dung về vốn điều lệ quy định tại Điều 2 Giấy phép thành lập và hoạt động số 84/GP-NHNN ngày 23/4/2012 do Thống đốc NHNN cấp. Theo quy định mới, vốn điều lệ của BIDV là 50.585.238.160.000 đồng.

Việt Nam có ngân hàng đầu tiên vốn điều lệ trên 50.000 tỷ đồng
Vốn điều lệ của 10 ngân hàng lớn nhất hiện nay

Trước đó, Ngân hàng Nhà nước cho phép BIDV tăng vốn bằng trả cổ tức, tỷ lệ 25,77%, sau khi Đại hội đồng cổ đông của BIDV đồng thuận. Nguốn vốn để thực hiện được lấy từ lợi nhuận để lại lũy kế đến năm 2019 và lợi nhuận còn lại sau thuế, sau trích lập các quỹ và chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020 của Ngân hàng. Tại nghiệp vụ này, BIDV được tăng thêm hơn 10.365 tỷ đồng vốn điều lệ theo phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức. Theo đó, vốn điều lệ tăng lên, nhưng Ngân hàng không có cổ đông mới và cũng không có thêm vốn mới từ đợt tăng vốn này.

Đứng thứ hai về vốn điều lệ sau BIDV là Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank, CTG). Ngân hàng này hiện có vốn điều lệ 48.057 tỷ đồng, với lần tăng vốn gần nhất được thực hiện bằng cách chia cổ tức (8%) cho cổ đông hiện hữu.

Đứng thứ ba về vốn điều lệ trong hệ thống NHTM Việt Nam hiện nay là Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank). Ngày 24/1/2022, Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM đã chấp thuận cho Vietcombank đưa vào niêm yết thêm 3,708 tỷ cổ phiếu, ghi nhận vốn điều lệ mới của Ngân hàng này là 47.325 tỷ đồng. Việc tăng vốn của Vietcombank cũng được thực hiện theo hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. Theo đó, Vietcombank tăng vốn nhưng cũng không có thêm cổ đông mới và không có thêm dòng tiền mới vào Ngân hàng.

Theo thống kê của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, năm 2021, tổng mức huy động vốn trên TTCK tăng 25% so với năm 2020, trong đó phát hành cổ phiếu và trái phiếu doanh nghiệp đạt 155.588 tỷ đồng, tăng 2,3 lần so với năm 2020. Bên cạnh đó, huy động vốn qua phát hành trái phiếu doanh nghiệp đạt kỷ lục, trên 500.000 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay./.