Đây là nguồn tài trợ bổ sung cho Chương trình Hợp tác giữa Chính phủ Australia và Nhóm Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam (ABP) được thiết kế để hỗ trợ chương trình phát triển của Việt Nam trên nhiều lĩnh vực chính sách khác nhau.

Việt Nam nhận hỗ trợ 5 triệu AUD để giảm lượng khí thải carbon
Việt Nam nhận hỗ trợ 5 triệu AUD để giảm lượng khí thải carbon

Bà Robyn Mudie, Đại sứ Australia tại Việt Nam, cho biết: “Đại dịch COVID-19 tiếp tục có tác động đáng kể đến nghị trình cải cách của Việt Nam và làm trầm trọng thêm tình trạng bất bình đẳng, vốn ngày càng rõ rệt và khó giải quyết ở nhóm đối tượng dân tộc thiểu số, phụ nữ và các nhóm yếu thế khác. Để ứng phó với điều này, sự hợp tác mở rộng giữa Chính phủ Australia và Ngân hàng Thế giới sẽ tiếp tục tập trung hỗ trợ Việt Nam nhanh chóng phục hồi kinh tế và đạt được các mục tiêu phát triển”.

Chương trình ABP sẽ tiếp tục các hoạt động thúc đẩy bình đẳng giới và phát triển bền vững ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Ngoài ra, chương trình cũng triển khai các hoạt động mới nhằm đáp ứng tốt hơn với những ưu tiên mới được đặt ra trong Chiến lược Phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, bao gồm quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế carbon thấp, công bằng và hòa nhập xã hội, và tăng trưởng dựa trên đổi mới sáng tạo.

“Chương trình ABP sẽ tiếp tục cung cấp những tư vấn chất lượng cao giúp các nhà hoạch định chính sách Việt Nam theo đuổi những cải cách thực chất”, theo bà Carolyn Turk, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam.

Đại diện Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam cũng nhấn mạnh: “Đây là những cải cách cần thiết giúp Việt Nam phục hồi sau tác động kinh tế của COVID, đồng thời tạo cơ sở vững chắc để đạt mục tiêu trở thành nền kinh tế có thu nhập cao”.

Chương trình ABP ra đời năm 2017 với số tiền tài trợ ban đầu là 25 triệu AUD. Trong thời gian xảy ra đại dịch COVID-19, chương trình ABP đã nhanh chóng cung cấp thêm 5 triệu AUD để hỗ trợ Việt Nam ứng phó và khắc phục đại dịch. Chương trình tận dụng kiến thức chuyên môn từ Australia và Nhóm Ngân hàng Thế giới để hỗ trợ Chính phủ Việt Nam trong việc nâng cao chất lượng các chính sách và chương trình phát triển./.