Trong đó bao gồm: 31 dự án mới được cấp Giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký là 233,9 triệu đô la Mỹ, 13 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký tăng thêm là 141,5 triệu đô la Mỹ và 18 lượt nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần với tổng giá trị vốn góp là 59,6 triệu đô la Mỹ.

Theo đó, hiện tại, Bình Dương chỉ đứng sau TP. Hồ Chí Minh về thu hút vốn đầu tư nước ngoài, chiếm 12,98% tổng vốn đầu tư cả nước.

Một góc Khu Công nghiệp VISIP 1 Bình Dương

Cũng theo UBND tỉnh Bình Dương, từ đầu năm 2018, các khu công nghiệp trên địa bàn Tỉnh đã thu hút 376 triệu đô la Mỹ vốn đầu tư nước ngoài, chiếm 86,6% tổng vốn đầu tư đăng ký từ đầu năm, bao gồm: 27 dự án mới, 8 dự án điều chỉnh tăng vốn và 7 dự án đăng ký góp vốn, mua cổ phần.

Bên ngoài các khu công nghiệp thu hút 58,3 triệu đô la Mỹ vốn đầu tư nước ngoài, chiếm 13,4% tổng vốn đầu tư đăng ký bao gồm: 4 dự án đăng ký mới, 5 dự án điều chỉnh tăng vốn và 11 dự án đăng ký góp vốn, mua cổ phần. Các dự án mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ngoài các khu, cụm công nghiệp đều thuộc lĩnh vực dịch vụ (bán buôn, bán lẻ, dịch vụ lắp đặt, xây dựng…)

Lũy kế đến nay, Bình Dương đứng thứ 2 cả nước về thu hút vốn đầu tư nước ngoài (chỉ sau thành phố Hồ Chí Minh) với tổng số vốn đăng ký đầu tư đạt 30,66 tỷ đô la Mỹ, chiếm 9,5% tổng vốn đầu tư cả nước.

Theo lĩnh vực đầu tư, công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là lĩnh vực thu hút được nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài với tổng số vốn đầu tư đạt 274 triệu đô la Mỹ, chiếm 63,2% tổng vốn đầu tư đăng ký. Lĩnh vực thương mại, kinh doanh bất động sản đứng thứ 2 với tổng vốn 159,6 triệu đô la Mỹ, chiếm 36,74% tổng vốn đầu tư đăng ký.

Theo đối tác đầu tư, có 14 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Bình Dương. Trong đó Hà Lan đứng thứ nhất với tổng vốn đầu tư là 135,8 triệu USD, chiếm 31% tổng vốn đầu tư đăng ký, Hàn Quốc đứng thứ 2 với tổng vốn đầu tư là 109 triệu USD, chiếm 25% tổng vốn đầu tư, Đài Loan đứng vị trí thứ 3 với tổng vốn đầu tư là 35 triệu USD, chiếm 8,1% tổng vốn đầu tư đăng ký./.

Một số dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới và điều chỉnh có vốn đầu tư đăng ký lớn trong 2 tháng đầu năm 2018 của Tỉnh, đó là:

- 2 dự án kinh doanh dịch vụ logistics, bất động sản công nghiệp do Tập đoàn Tài chính Warburg Pincus liên doanh cùng Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP (Becamex IDC Corp) đầu tư tại khu công nghiệp Bàu Bàng và khu công nghiệp Mỹ Phước 3 có tổng vốn đăng ký của 2 dự án là 135,2 triệu đô la Mỹ.

- Dự án nhà máy sản xuất, gia công hàng may mặc của Công ty TNHH Apparel Far Eastern tại khu công nghiệp VSIP II-A có vốn đăng ký 25 triệu đô la Mỹ.

- Dự án sản xuất, gia công sản phẩm từ xốp của Công ty TNHH Xốp Serim Vina tại khu công nghiệp VSIP II-A có vốn đăng ký 20 triệu đô la Mỹ.

- Dự án sản xuất các loại tôn thép của Công ty cổ phần Nam Kim Corea có vốn đầu tư đăng ký tăng thêm 17 triệu đô la Mỹ, tổng vốn đầu tư sau khi tăng thêm là 24 triệu đô la Mỹ tại Khu công nghiệp VSIP II-A.

- Dự án sản xuất keo, chất kết dính của Công ty TNHH Handsome Việt Nam có vốn đầu tư đăng ký tăng thêm 10,5 triệu đô la Mỹ, tổng vốn đầu tư sau khi tăng thêm là 14,5 triệu USD tại khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng.