Toàn cảnh buổi tiếp

Tại buổi tiếp Thứ trưởng Nguyễn Thế Phương cho biết, sự hỗ trợ, giúp đỡ của Ngân hàng Thế giới và các đối tác đã giúp Việt Nam đạt được một số kết quả trong tiến trình giảm nghèo. Việt Nam đang xây dựng chương trình giảm nghèo giai đoạn 2016-2020, mong muốn các tổ chức quốc tế tiếp tục giúp đỡ để thực hiện chương trình này.

Thay mặt đối tác đầu tư cho Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo Bà Victoria Kwakqua đã trao đổi, chia sẻ ý tưởng những cơ hội và thách thức để Việt Nam xây dựng kế hoạch giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.

Bà Victoria Kwakqua nhấn mạnh, hiện nay, trong xây dựng Chương trình Mục tiêu Quốc gia mới, Việt Nam đã xây dựng được cách tiếp cận cộng đồng. Tuy nhiên, Bà cũng lưu ý trong chương trình phải đảm bảo hài hòa và phương thức thống nhất giữa Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo và Chương trình Nông thôn mới. Đồng thời đảm bảo tính nhất quán để nguồn lực được tập trung. Bởi vì trước đây, các dự án hợp phần của Việt Nam thường manh mún, không tập trung nguồn lực nên kết quả không cao. Trong giai đoạn kế tiếp Việt Nam cần đảm bảo nhất quán các cơ chế chung, không có sự chồng chéo giữa các bộ.

Thứ trưởng Nguyễn Thế Phương cho rằng, trong kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội giai đoạn 2016-2020, Quốc hội Việt Nam đã thống nhất chỉ còn 2 Chương trình Mục tiêu Quốc gia là Giảm nghèo và Xây dựng Nông thôn mới. Thời gian tới các bộ ngành Trung ương sẽ ban hành cơ chế chính sách, tổng hợp, giao mục tiêu và kinh phí hỗ trợ cho địa phương, tổ chức giám sát và công bố chương trình. Chương trình giảm nghèo sẽ có định mức trong 1 năm xã nghèo sẽ được cấp nguồn vốn là bao nhiêu. Đồng thời, Việt Nam xây dựng cơ chế thực hiện hỗ trợ trọn gói về tài chính, phân cấp trao quyền cho cơ sở, tăng cường sự tham gia của người dân. Hiện nay Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang soạn thảo 1 quy chế quản lý chung của 2 Chương trình Mục tiêu Quốc gia.

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đã ban hành Quyết định số 1614/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tổng thể “Chuyển đổi phương pháp tiếp cận đo lường nghèo từ đơn chiều sang đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020” trong đó các cơ quan chức năng sẽ xây dựng các tiêu chí về hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ chưa tiếp cận đầy đủ các dịch vụ xã hội cơ bản, hộ có mức sống dưới trung bình…

Với cách tiếp cận giảm nghèo đa chiều, đòi hỏi cần nhiều nguồn lực. Công cuộc xóa đói giảm nghèo của Việt Nam vẫn đang tiếp tục, Thứ trưởng Nguyễn Thế Phương mong rằng các đối tác tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ Việt Nam.

Bà Victoria Kwakqua cảm ơn sự tiếp đón của Thứ trưởng Nguyễn Thế Phương và khẳng định Ngân hàng Thế giới và các đối tác cam kết tiếp tục đầu tư cho Việt Nam trong Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo. Bà Victoria Kwakqua mong rằng thời gian tới sự hợp tác giữa Ngân hàng Thế giới và Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày càng chặt chẽ./.