Đề xuất nhiều cơ chế đột phá, đặc thù

Tiếp tục nội dung của Kỳ họp thứ 3, chiều nay (ngày 24/5), Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trình bày trình bày Tờ trình dự thảo Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa, theo Văn phòng Quốc hội.

Xây dựng cơ chế đặc thù cho Khánh Hoà đảm bảo tính khả thi
Theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Dự thảo Nghị quyết được xây dựng đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp và tính khả thi (ảnh: Quốc hội)

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, việc xây dựng Nghị quyết là cần thiết, nhằm thể chế hóa các quan điểm, định hướng phát triển nêu tại Nghị quyết 09-NQ/TW của Bộ Chính trị, khắc phục những hạn chế, yếu kém và tạo cơ chế, chính sách đột phá để huy động mọi nguồn lực, khai thác hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh của Tỉnh, góp phần đạt được các mục tiêu mà Bộ Chính trị đã đề ra.

Về các cơ chế, chính sách đặc thù để phát triển tỉnh Khánh Hòa, Chính phủ trình Quốc hội xem xét quy định thí điểm 11 chính sách đặc thù thuộc thẩm quyền quyết định của Quốc hội khác với quy định hiện hành, hoặc chưa được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật…

“Dự thảo Nghị quyết được xây dựng trên quan điểm phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng; phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Khánh Hòa theo Nghị quyết 09-NQ/TW của Bộ Chính trị; đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp và tính khả thi trong thực tiễn…”, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết.

Cụ thể, dự thảo Nghị quyết quy định thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù đối với tỉnh Khánh Hòa về: quản lý tài chính, ngân sách nhà nước; phân cấp quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai, quy hoạch, môi trường; tách dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng ra khỏi dự án đầu tư công; phát triển Khu Kinh tế Vân Phong và phát triển kinh tế biển tại tỉnh Khánh Hòa.

Trong đó, để tạo đột phá và phát huy hết tiềm năng, lợi thế của Khu Kinh tế Vân Phong, dự thảo quy định các cơ chế, chính sách để thu hút các nhà đầu tư chiến lược trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên phát triển quy định tại Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị, như: quy định Danh mục ngành nghề ưu tiên thu hút đầu tư phù hợp với định hướng ngành nghề quy định tại Nghị quyết số 09-NQ/TW; điều kiện để trở thành nhà đầu tư chiến lược; nhà đầu tư chiến lược được hưởng chế độ ưu đãi theo hướng được trừ 150% chi phí nghiên cứu và phát triển thực tế khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp và được ưu tiên về thủ tục hải quan, thuế…

Đề nghị tăng ưu đãi để thu hút nhiều nhà đầu tư chiến lược

Thẩm tra nội dung dự thảo Nghị quyết, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Vũ Thị Lưu Mai cho biết, Ủy ban Tài chính, Ngân sách nhất trí với sự cần thiết ban hành Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa.

Xây dựng cơ chế đặc thù cho Khánh Hoà đảm bảo tính khả thi
Theo bà Vũ Thị Lưu Mai, Ủy ban Tài chính, Ngân sách nhất trí với sự cần thiết ban hành Nghị quyết (ảnh: Quốc hội)

Cơ bản nhất trí với các chính sách về quản lý tài chính, ngân sách, quy hoạch; đất đai tương tự như các địa phương khác vừa được Quốc hội cho phép thực hiện, nhưng Ủy ban Tài chính, Ngân sách đề nghị, đối với việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất, thì trong tổ chức thực hiện phải bảo đảm không ảnh hưởng đến an ninh, quốc phòng; cần đề cao trách nhiệm, bảo đảm tính chặt chẽ, tránh xảy ra sai phạm liên quan đến đất đai, ảnh hưởng đến người dân và uy tín của các cấp chính quyền...

“Đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu để có thể bổ sung một số ưu đãi khác để thu hút được nhiều nhà đầu tư chiến lược, như cơ chế cho phép thực hiện khấu hao nhanh hơn so với quy định hiện hành. Về chủ trương thu hút, tiêu chuẩn nhà đầu tư chiến lược, việc lựa chọn nhà đầu tư cần bảo đảm tuân thủ các điều kiện chặt chẽ, vì Khu kinh tế Vân Phong cũng như tỉnh Khánh Hòa có vị trí quan trọng về quốc phòng, an ninh…”, bà Mai đề cập.

Về tách hỗ trợ, bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư ra khỏi dự án đầu tư công, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách đề nghị cần quy định rõ thời hạn thực hiện tương ứng với thời hạn áp dụng thí điểm, bảo đảm đúng với tính chất thí điểm như quy định tại Nghị quyết số 29/2021/QH15 của Quốc hội và ghi rõ nội dung này trong Điều 6 của dự thảo Nghị quyết…/.