Cập nhật ngày 05/12/2012 - 16:39:08

           

Nền giáo dục có chất lượng là nền tảng cho lực lượng lao động kỹ thuật cao

- Cải thiện hệ thống giáo dục kỹ thuật và đào tạo nghề bằng cách liên kết chặt chẽ hơn với các ngành và tìm cách thu hút giới trẻ, nhằm giảm bớt sự mất cân đối giữa cung và cầu.

Đây là nội dung được nhóm công tác Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam. Theo đó, tầm quan trọng trong việc cải thiện hệ thống giáo dục đã được Nhóm tập trung nghiên cứu trên 2 lĩnh vực: Giáo dục Đại học và Giáo dục - Đào tạo kỹ thuật và dạy nghề.

Đối với Giáo dục Đại học, Nhóm cho biết: theo Luật Giáo dục Đại học, mới được Quốc hội thông qua, tinh thần của Luật là giao nhiều quyền tự chủ hơn cho các cơ sở giáo dục tư thục và nước ngoài, nhưng điều này cũng bao gồm việc thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật.

Việc thiết lập một chi nhánh của cơ sở Giáo dục Đại học vẫn còn là một quá trình phức tạp, nhưng Nhóm hy vọng có được cuộc đối thoại mang tính xây dựng với Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như các tổ chức khác của Chính phủ về vấn đề này để có thể có được những báo cáo tiến triển trong Diễn đàn tới.

Trong khi Giáo dục Đại học là cần thiết để nâng cao khả năng phát triển và nghiên cứu tại Việt Nam, thì Giáo dục - Đào tạo kỹ thuật và dạy nghề cũng quan trọng nhằm đào tạo nguồn nhân lực là kỹ sư và kỹ thuật sản xuất. Họ là những người triển khai các thiết kế và ý tưởng được phát triển bởi các kỹ sư, nhà thiết kế sản phẩm hoặc nhà quản lý.

Mặc dù, Chính phủ đã có nhiều chính sách khác nhau nhằm tăng cường giáo dục và đào tạo nghề, nhưng Nhóm vẫn thấy khoảng cách giữa cung và cầu đối với các kỹ sư sản xuất các kỹ thuật viên có tay nghề cao. Đặc biệt, Nhóm quan tâm đến hai vấn đề mà thậm chí nó có thể làm tăng khoảng cách của cung và cầu: (i) chất lượng không đầy đủ của các chương trình đào tạo kỹ thuật và dạy nghề; (ii) các chương trình đào tạo kỹ thuật và dạy nghề thiếu phổ biến trong giới trẻ.

Để thu hẹp khoảng cách trong việc cung cấp các kỹ năng hiện đại, các tổ chức đào tạo nghề cần phải phát triển các mối quan hệ với các đối tác ngành công nghiệp như: (i) khảo sát định kỳ hặc đối thoại để tìm hiểu nhu cầu của ngành công nghiệp; (ii) việc thực tập đem lại cho sinh viên cơ hội để nâng cao kỹ năng thực tế của họ và phong cách kinh doanh, còn doanh nghiệp thì có cơ hội để xác định ứng viên phù hợp; (iii) các khóa đào tạo ngắn hạn hợp tác với các doanh nghiệp dành cho sinh viên; (iv) các khóa học đào tạo ngắn hạn cho các kỹ thuật viên trong các doanh nghiệp; (iv) hợp tác nghiên cứu các công nghệ áp dụng trong các ngành sản xuất.

Nhằm phát triển các chính sách một cách hiệu quả thúc đẩy quan hệ đối tác giữa các tổ chức đào tạo kỹ thuật và dạy nghề và các ngành công nghiệp, Nhóm mong Chính phủ nghiên cứu nhu cầu của các ngành công nghiệp về các chương trình đào tạo kỹ thuật, dạy nghề và những thực tiễn tiêu biểu mà một số cơ sở đào tạo nghề và các doanh nghiệp đã bắt đầu.

Các tổ chức nên nghiêm túc phân tích những kỹ năng cơ bản cần thiết trong các doanh nghiệp và cải thiện các chương trình đào tạo, nhằm cung cấp nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu của ngành công nghiệp.

"Nền kinh tế Việt Nam cần có sự phát triển liên tục và đây sẽ là lợi ích cho nhân dân Việt Nam. Nền giáo dục có chất lượng là nền tảng cho lực lượng lao động kỹ thuật cao", nhóm công tác nhấn mạnh.

Thu Hạnh
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan