Cập nhật ngày 16/11/2018 - 21:32:16

           

TP. Châu Đốc hoàn thành xây dựng NTM

- Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa ký Quyết định 1552/QĐ-TTg, ngày 14/11/2018 công nhận TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2017.

Thành phố Châu Đốc có 5 phường và 2 xã: Vĩnh Tế, Vĩnh Châu. Qua 4 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và 3 năm thực hiện duy trì nâng chất, hiện nay, đời sống người dân 2 xã Vĩnh Tế và Vĩnh Châu được cải thiện, bộ mặt nông thôn từng bước được đổi mới.

Đến cuối năm 2017, thu nhập bình quân của người dân 2 xã Vĩnh Tế và Vĩnh Châu đạt 37,39 triệu đồng/người/năm.

Kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư, xây dựng, nâng cấp hoàn chỉnh; các tuyến giao thông ấp liền ấp, xã liền xã, xe 2 bánh đi lại dễ dàng, xe ô tô về đến trung tâm xã; các trường học, trạm y tế, nhà văn hóa, chợ được đầu tư nâng cấp khang trang; hệ thống kênh mương, công trình thủy lợi được kiên cố hóa; 100 hộ dân trên địa bàn 2 xã đều có điện và sử dụng nước sạch; tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế đạt 86,57%; 2 xã không còn nhà dột nát, nhà trên sông kênh rạch; năm 2014, hai xã không còn hộ nghèo (xét theo chuẩn cũ); 6/6 trường học đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở đạt trên 92,6%...

Có được kết quả nói trên là nhờ thời gian qua, tỉnh An Giang nói chung, TP. Châu Đốc nói riêng đã đặc biệt quan tâm đến chương trình xây dựng nông thôn mới; đề ra mục tiêu và lộ trình cụ thể; tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về nông thôn mới; quan tâm hạ tầng giao thông, văn hóa, y tế, giáo dục; đầu tư, nâng tỷ lệ hỗ trợ cho sản xuất nhằm nâng cao đời sống nhân dân... hướng tới mục tiêu khai thác tối đa thế mạnh của địa phương.

Với sự chủ động, linh hoạt, Châu Đốc đã nhanh chóng thành lập Ban chỉ đạo thực hiện chương trình từ thành phố đến cơ sở do đồng chí Bí thư cấp ủy làm Trưởng ban. Đồng thời, xây dựng kế hoạch và lộ trình cụ thể trên cơ sở quy hoạch và đề án được duyệt; quan tâm đến đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh; các kết cấu hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân; huy động tổng hợp các nguồn lực để thực hiện chương trình. Nhờ đó, Thành phố Châu Đốc đã có bước phát triển toàn diện trên các lĩnh vực.

Việc Châu Đốc đạt chuẩn nông thôn mới là tiền đề quan trọng để An Giang nhân rộng ra các địa phương khác trong Tỉnh./.

Lê Vân
Tin xem nhiều
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan