Ninh Hải là một xã miền núi thuộc huyện Hoa Lư, đây là một trong những xã điển hình của mô hình phát triển du lịch gắn với xây dựng nông thôn mới của tỉnh Ninh Bình trong thời gian. Trải qua hàng triệu năm, cảnh quan thiên nhiên vẫn giữ được nét nguyên sơ, thiên tạo, đặc biệt là khu du lịch Tam Cốc - Bích Động; đồng thời nơi đây còn nơi lưu giữ nhiều di tích lịch sử trong công cuộc kháng chiến chống ngoại xâm của dân tộc, cùng tập quán sinh hoạt, canh tác, làng nghề thêu ren truyền thống… là những khác biệt, hấp dẫn để Ninh Hải phát triển du lịch.

Năm 2015, xã Ninh Hải được công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới, các tiêu chí về nông thôn mới tiếp tục được quan tâm đầu tư, nâng cấp, tạo động lực thúc đẩy phát triển du lịch. Đảng ủy, HĐND, UBND xã Ninh Hải xác định phát triển du lịch là nhiệm vụ quan trọng, khâu đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Cùng với bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp trên, Xã còn phối hợp với các sở, ban, ngành triển khai nhiều giải pháp đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, văn minh tại khu du lịch Tam Cốc - Bích Động.

Ninh Hải phát huy lợi thế của mô hình phát triển du lịch gắn với xây dựng nông thôn mới

Xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư phát huy lợi thế của mô hình phát triển du lịch gắn với xây dựng nông thôn mới hiệu quả

Thực hiện Kế hoạch số 31/KHUBND, ngày 23/3/2017 của UBND tỉnh về xây dựng khu du lịch Tam Cốc – Bích Động trở thành điểm sáng về văn minh, văn hóa và an toàn. Công an tỉnh, Sở Du lịch, UBND huyện Hoa Lư đã tập trung chỉ đạo, triển khai nhiều giải pháp phát triển du lịch như: Tổ chức các lớp tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ xã, cán bộ quản lý doanh nghiệp du lịch và cho người lao động; tuyên truyền quảng bá các sản phẩm du lịch; xây dựng vỉa hè, các công trình đèn chiếu sáng, các dịch vụ du lịch; thành lập đồn công an Tam Cốc –Bích Động, trạm hỗ trợ khách du lịch tại khu vực bến thuyền... Công tác tuyên truyền được quan tâm triển khai thực hiện đa dạng với nhiều hình thức: Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; các tài liệu giới thiệu, hướng dẫn, quảng bá về Khu du lịch, các tuyến, điểm du lịch; thông qua các trang website của ngành du lịch, mạng xã hội... Hoạt động thu hút đầu tư phát triển du lịch được chú trọng. Hiện nay trong khu du lịch có nhiều nhà đầu tư lớn như: Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường khai thác tuyến du lịch Tam Cốc; Công ty cổ phần dịch vụ thương mại và du lịch Doanh Sinh đang đầu tư khai thác khu du lịch sinh thái vườn chim Thung Nham; Công ty TNHH Dịch vụ du lịch Bích Động đang đầu tư khai thác tuyến du lịch Thạch Bích – Thung Nắng, hang Chùa, hang Ghé, hang Bụt… Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, văn hóa, văn minh du lịch, đến nay, hoạt động du lịch đã đi vào nền nếp, các hiện tượng trộm cắp, cướp giật, đeo bám bán hàng rong, ép khách chụp ảnh, mua hàng đã được ngăn chặn. Dịch vụ kinh doanh tại các khu, điểm du lịch được quản lý chặt chẽ, sắp xếp hợp lý, không còn tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường, dựng các biển kinh doanh trái quy định, trật tự an toàn giao thông được đảm bảo. Diện mạo của khu du lịch Tam Cốc – Bích Động đang ngày càng “sáng – xanh hơn, sạch hơn và đẹp hơn” (Hoàng Tươi).

Việc phát huy có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của các khu du lịch nổi tiếng không chỉ ở phạm vị quốc gia, mà cả tầm quốc tế đã và đang giúp cho diện mạo xây dựng nông thôn mới ở xã Ninh Hải nói riêng, huyện Hoa Lư nói chung có thêm những bước tiến mới. Điều này góp phần ngày càng khẳng định mô hình phát triển du lịch ở địa phương đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nông thôn mới, cũng như cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân địa phương…/.