Thực hiện Quyết định số 925/QĐ-TTg, ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trần Thanh Nam cho biết, chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 cần tiếp tục triển khai việc cung cấp nước sạch cho người dân vùng nông thôn gắn với việc xử lý chất thải trong sinh hoạt, góp phần bảo vệ môi trường, cảnh quan khu vực nông thôn. Đồng thời vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm cần tiếp tục được đẩy mạnh, triển khai thực hiện trong xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn tới, nhằm nâng cao chất lượng các sản phẩm nông nghiệp...

Nhiều kết quả tích cực trong tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới
Nhiều kết quả tích cực trong tăng cường bảo vệ môi trường, cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới. Ảnh: VGP

Thực tiễn cho thấy, việc triển khai Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới đang mang lại nhiều kết quả đáng khích lệ.

Tại Bà Rịa - Vũng Tàu, tính đến thời điểm hiện nay, tỷ lệ người dân nông thôn sử dụng nước sạch theo Quy chuẩn của Bộ Y tế đạt 86,1%; kế hoạch đến cuối năm 2025 là 95% người dân nông thôn được tiếp cận với nguồn nước sạch từ các hệ thống cấp nước tập trung. Đối với bảo vệ môi trường nông thôn, Tỉnh đã quan tâm triển khai các dự án thí điểm phân loại rác tại nguồn tại các địa phương. Tỉnh cũng đang lựa chọn các nhà đầu tư để triển khai Dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt bằng công nghệ đốt, phát điện, nhằm đáp ứng yêu cầu về môi trường trong xây dựng nông thôn mới. Tại các khu vực sản xuất nông nghiệp, Tỉnh hỗ trợ kinh phí để các địa phương xây dựng, bố trí các bể chứa để thu gom và vận chuyển đi xử lý theo đúng quy định đối với rác thải nguy hại. Về an toàn thực phẩm, đến nay, toàn Tỉnh có 100% hộ gia đình nông thôn và 100% các trường học, trạm y tế xã có nhà tiêu hợp vệ sinh đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn. Chủ cơ sơ và người dân thường xuyên được tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm do đó nhận thức của người dân ngày càng nâng lên. Về Kế hoạch thực hiện nội dung các Chương trình giai đoạn 2022-2025, Tỉnh tiếp tục đầu tư kinh phí để nâng cấp các nhà máy xử lý nước tập trung, đồng thời mở rộng các tuyến ống chuyển tải nhằm cung cấp nước sạch đến các địa bàn dân cư nông thôn; phấn đấu đến cuối năm 2025 tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước sạch từ các nhà máy cấp nước tập trung đạt 95% với tiêu chuẩn 100 lít/người/ngày. Bên cạnh đó, Tỉnh tiếp tục triển khai công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn nói chung và tại khu vực nông thôn nói riêng, trong đó quan tâm đến công tác phân loại rác thải tại nguồn tại các địa phương; lựa chọn và xây dựng nhà máy xử lý rác thải bằng công nghệ đốt phát điện; tăng cường công tác trồng và bảo vệ, chăm sóc rừng; tăng cường bảo vệ nghiêm ngặt các nguồn nước sinh hoạt... Đối với an toàn thực phẩm, Tỉnh sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, tập huấn, quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm sản, đảm bảo sản phẩm đáp ứng an toàn thực phẩm trước khi lưu thông ra thị trường (Nguyễn Thúy)

Nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trường nói chung và công tác xây dựng cảnh quan môi trường nói riêng, để tạo sự chuyển biến rõ nét về công tác quản lý trật tự và vệ sinh môi trường tại các đô thị, khu dân cư, trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh, ngay từ năm 2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh đã ban hành Chỉ thị số 15-CT/TU về tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng và vệ sinh môi trường tại các đô thị, khu dân cư, trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Kết quả, Tỉnh đã tổ chức hơn 84.255 cuộc ra quân vệ sinh môi trường với 3.494.369 lượt người tham gia. Thông qua thực hiện các hoạt động Ngày chủ nhật Xanh - Sạch - Đẹp hàng tuần, khơi thông 1.413 km cống rãnh; thu gom 218 tấn rác thải tại một số tuyến đường; trồng và chăm sóc 3.368.499 cây xanh; thành lập 721 Câu lạc bộ Môi trường Cựu Chiến binh với 21.259 thành viên và 395 Câu lạc bộ Môi trường Cựu Chiến binh nâng cao. Xây dựng 31 mô hình xử lý chất thải trong chăn nuôi và hỗ trợ được 9.172 công trình khí sinh học... (Nguyễn Thị Mỹ Hương)./.