Huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới nâng cao
Huyện Việt Yên phấn đấu mỗi xã hoành thành 1-2 tiêu chí/năm, đến năm 2025, có 14 xã trên địa bàn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Dẫn đầu tỉnh Bắc Giang về số thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu

Bắt tay vào xây dựng nông thôn mới, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Việt Yên đã tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Huyện ủy ban hành nghị quyết lãnh đạo, HĐND Huyện ban hành nghị quyết về cơ chế hỗ trợ, UBND huyện ban hành các kế hoạch và quyết định thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện. Trong kế hoạch phân công nhiệm vụ cụ thể tới các thành viên, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền địa phương. Huyện ủy tổ chức Hội nghị quán triệt các văn bản của Trung ương, của Tỉnh và chỉ đạo triển khai kế hoạch của UBND, Ban Chỉ đạo đến toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân.

Thời điểm bắt đầu triển khai xây dựng nông thôn mới, trung bình mỗi xã trên địa bàn Huyện đạt 7 tiêu chí, có 2 xã đạt trên 10 tiêu chí, còn lại 15 xã trong nhóm đạt 5-9 tiêu chí. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn mới đạt 15,6 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo chiếm 11,16%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 42,9%; hộ dân sử dụng nước sạch đạt 12,5%. Với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị Huyện, Việt Yên đã đạt và vượt kế hoạch đề ra trong trong giai đoạn 2010-2015 và 2016-2020.

Theo báo cáo của huyện Việt Yên, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay, toàn Huyện được công nhận nông thôn mới kiểu mẫu là 63 thôn trên tổng số 109 thôn, đạt tỷ lệ cao nhất tỉnh Bắc Giang. Ngoài ra, toàn Huyện có một xã Quảng Minh đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và 10 xã đạt nông thôn mới nâng cao gồm: Ninh Sơn, Quảng Minh, Thượng Lan, Tự Lạn, Hương Mai, Tăng Tiến, Hồng Thái, Quang Châu, Việt Tiến, Vân Trung. Theo kế hoạch đến hết năm 2023, Việt Yên phấn đấu có thêm 7 thôn nông thôn mới kiểu mẫu, 6 xã nông thôn mới kiểu mẫu (Tự Lạn, Việt Tiến, Thượng Lan, Quang Châu, Tăng Tiến, Ninh Sơn) và 1 xã nông thôn mới nâng cao (Minh Đức).

Theo ông Thân Văn Thuần - Phó Chủ tịch huyện Việt Yên, có được những kết quả này là do trong thời gian qua, chính quyền và nhân dân trên địa bàn Huyện đã chung sức, đồng lòng, quyết tâm và nỗ lực phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Hệ thống chính quyền từ cấp huyện đến các cấp xã, thôn đã tăng cường chỉ đạo, ban hành kế hoạch chi tiết thực hiện các tiêu chí; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp người dân nhận thức rõ nét, sâu sắc về ý nghĩa, kết quả của chương trình xây dựng nông thôn mới chính là vì dân và của dân. Vì vậy, bà con nhân dân các thôn, xóm đã cùng với chính quyền, cán bộ địa phương bắt tay xây dựng, "góp công, góp của" để đạt được hiệu quả cao nhất.

Phấn đấu năm 2025 có thêm 14 xã về đích nông thôn mới nâng cao

Xác định xây dựng nông thôn mới có điểm khởi đầu, nhưng không có điểm kết thúc, huyện Việt Yên phấn đấu mỗi xã hoành thành 1-2 tiêu chí/năm, đến năm 2025, có 14 xã trên địa bàn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Để hiện thực hóa mục tiêu này, theo ông Thân Văn Thuần - Phó Chủ tịch UBND huyện Việt Yên, cho biết, trong thời tới, Huyện sẽ tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới đã đạt được. Rà soát lại các hạng mục công trình đăng ký, xem xét điều chỉnh, bổ sung để bảo đảm kế hoạch thực hiện những công trình cần thiết phải xây dựng, dễ làm, ít vốn làm trước, tránh lãng phí, gây nợ đọng, ảnh hưởng không tốt tới mục đích của chương trình.

Về công tác chỉ đạo, sẽ tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền trong việc tổ chức thực hiện các mục tiêu của chương trình; nâng cao trách nhiệm và sự phối hợp của các ngành, đoàn thể. Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo đối với cơ quan quản lý nhà nước về chương trình mục tiêu quốc gia và các cơ quan quản lý chương trình mục tiêu quốc gia.

Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới; tạo sự đồng thuận và huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc; làm tốt công tác nhân rộng các cách làm hay, các mô hình, kinh nghiệm trong xây dựng nông thôn mới.

Rà soát lại quy hoạch về nông thôn mới và nông nghiệp công nghệ cao, đồng thời nâng cấp hệ thống đường và kênh mương nội đồng (hướng tới bê tông hóa), gắn với phát triển nông nghiệp trong trung và dài hạn. Từng bước hoàn thiện cơ sở thiết bị hạ tầng, đưa ứng dụng công nghệ số, chuyển đổi số vào sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới theo mô hình xanh, thông minh, hiện đại./.