Cập nhật ngày 19/11/2015 - 21:45:20

           

Phê duyệt 3 dự án nước sạch

- Cụ thể, Thủ tướng vừa phê duyệt danh mục Dự án Cấp nước sạch huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi; phê duyệt nội dung 2 Hiệp định viện trợ Dự án Cải thiện chất lượng nước khu vực Chùa Cầu, Quảng Nam và Dự án Đầu tư nâng cấp nhà máy nước An Dương, thành phố Hải Phòng.

Dự án Cấp nước sạch huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngã sử dụng vốn vay ODA không hoàn lại của Chính phủ Hàn Quốc.

Thời gian thực hiện Dự án 3 năm tính từ khi hoàn tất các thủ tục phê duyệt Dự án. UBND tỉnh Quảng Ngãi là cơ quan chủ quản Dự án.

Dự án có tổng kinh phí khoảng 12 triệu USD, trong đó, vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Hàn Quốc khoảng 10,8 triệu USD; vốn đối ứng của phía Việt Nam khoảng 1,2 triệu USD (trong đó ngân sách trung ương 50% và cơ quan chủ quản 50%).

Dự án này nhằm cung cấp lượng nước sạch đạt tiêu chuẩn vệ sinh quốc gia tại xã An Vĩnh và An Hải, huyện Lý Sơn; cải thiện khả năng tiếp cận, chất lượng nguồn nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất của người dân thông qua hệ thống máy móc, trang thiết bị được lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng tốt. từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống của dân cư; cải thiện sinh kế bền vững cho các hộ gia đình trong khu vực của dự án, đặc biệt là các hộ nghèo, cận nghèo thiếu nước sạch.

Cùng với dự án mục Dự án Cấp nước sạch huyện đảo Lý Sơn, Thủ tướng Chính phủ cũng vừa phê duyệt nội dung 2 Hiệp định viện trợ Dự án Cải thiện chất lượng nước khu vực Chùa Cầu, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam và Dự án Đầu tư nâng cấp nhà máy nước An Dương, thành phố Hải Phòng - Xây dựng bể lọc công suất 100.000 m3/ngày áp dụng công nghệ lọc tiếp xúc sinh học do Chính phủ Nhật Bản viện trợ không hoàn lại.

Thủ tướng Chính phủ ủy quyền cho Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam ký với Trưởng đại diện Tổ chức Hợp tác Quốc tế Nhật Bản tại Việt Nam (JICA) Hiệp định viện trợ trị giá 1,11 tỷ Yên Nhật tài khoá 2015 để thực hiện dự án Cải thiện chất lượng nước khu vực Chùa Cầu, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ ủy quyền cho Lãnh đạo UBND thành phố Hải Phòng ký với Trưởng đại diện JICA tại Việt Nam Hiệp định viện trợ trị giá 2,196 tỷ Yên Nhật tài khoá 2015 để thực hiện dự án Đầu tư nâng cấp nhà máy nước An Dương, thành phố Hải Phòng - Xây dựng bể lọc công suất 100.000 m3/ngày áp dụng công nghệ lọc tiếp xúc sinh học./.

PV
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan