Cụ thể, tính riêng trong tháng 10/2015, các lực lượng chức năng đã xử lý 568 xe. Trong đó, thu hồi phù hiệu, đình chỉ khai thác tuyến với thời hạn một tháng 357 xe; thu hồi giấy phép kinh doanh là 46 đơn vị; từ chối cấp phù hiệu là 165 xe thông qua kết quả tổng hợp, phân tích tình hình vi phạm từ dữ liệu thiết bị giám sát hành trình.

35/63 địa phương có báo cáo kết quả xử lý thu hồi phù hiệu, đình chỉ khai thác hoặc từ chối cấp phù hiệu; 9/63 địa phương có văn bản nhắc nhở, chấn chỉnh và phê bình, cảnh cáo; 19/63 địa phương còn lại chưa có báo cáo.

Tính lũy kế 10 tháng của năm 2015 đã xử lý vi phạm 4.855 phương tiện, trong tổng số hơn 17 triệu lượt phương tiện vi phạm tốc độ bị phát hiện.

Cũng theo kết quả thống kê của Tổng cục Đường bộ cho thấy, đến hết ngày 31/7 bình quân có 76,5% tổng số phương tiện truyền dữ liệu về hệ thống thông tin của Tổng cục.

Để đảm bảo mục tiêu giảm thiểu tai nạn giao thông, giảm số vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến hoạt động của xe kinh doanh vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (đặc biệt là các địa phương thường xuyên có số lần vi phạm/1.000 km ở mức cao) quan tâm chỉ đạo sở giao thông vận tải tăng cường công tác theo dõi, giám sát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định tại Thông tư số 10/2015/TT-BGTVT, ngày 15/04/2015./.