Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 07/2016 ước tính đạt 14,70 tỷ USD, giảm 0,2% so với tháng trước.

Tính chung 7 tháng năm nay, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 96,83 tỷ USD, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố giá tăng 9,5%), trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 27,93 tỷ USD, tăng 2,4%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 68,90 tỷ USD, tăng 6,5%.

Kim ngạch xuất khẩu một số mặt hàng chủ lực tăng so với cùng kỳ năm trước: Điện thoại và linh kiện đạt 19,4 tỷ USD, tăng 13,4%; hàng dệt may đạt 13,2 tỷ USD, tăng 5,4%; điện tử, máy tính và linh kiện đạt 9,4 tỷ USD, tăng 9,5%; giày dép đạt 7,5 tỷ USD, tăng 8,1%; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác đạt 5,3 tỷ USD, tăng 18,2%; thủy sản đạt 3,7 tỷ USD, tăng 3,5%; cà phê đạt gần 2 tỷ USD, tăng 16,6%; hạt điều đạt 1,5 tỷ USD, tăng 10,9%; rau quả đạt 1,4 tỷ USD, tăng 32,7%...

Một số mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu giảm so với cùng kỳ năm trước: Dầu thô đạt 1,4 tỷ USD, giảm 44,5% (lượng giảm 21,8%); sắt thép đạt 988 triệu USD, giảm 3% (lượng tăng 25,5%); cao su đạt 679 triệu USD, giảm 10,4% (lượng tăng 4,9%); sắn và sản phẩm của sắn đạt 614 triệu USD, giảm 28,5% (lượng giảm 17,7%).

Về thị trường xuất khẩu 7 tháng năm 2016, Hoa Kỳ vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với 21,3 tỷ USD, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước.

Tháng 07/2016: cả nước ước tính suất siêu 100 triệu USD

Ở chiều ngược lại, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng 07/2016 ước tính đạt 14,60 tỷ USD, giảm 1% so với tháng trước. Tính chung 7 tháng, kim ngạch hàng hoá nhập khẩu ước tính đạt 95,03 tỷ USD, giảm 0,9% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố giá tăng 7,4%), trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 39,63 tỷ USD, tăng 1,2%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 55,40 tỷ USD, giảm 2,4%.

Kim ngạch nhập khẩu một số mặt hàng nguyên phụ liệu đầu vào và máy móc thiết bị phục vụ cho sản xuất giảm: Máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác đạt 15,4 tỷ USD, giảm 5,8%; điện thoại và linh kiện đạt 5,5 tỷ USD, giảm 10,9%; chất dẻo đạt 3,3 tỷ USD, giảm 0,6%; xăng dầu đạt 2,8 tỷ USD, giảm 17,1% (lượng tăng 25,1%)...

Một số mặt hàng nhập khẩu có kim ngạch tăng so với cùng kỳ năm trước: điện tử, máy tính và linh kiện đạt 15 tỷ USD, tăng 14%; vải đạt 6 tỷ USD, tăng 2%; sắt thép đạt 4,5 tỷ USD, tăng 1,8%; kim loại thường khác đạt 2,6 tỷ USD, tăng 18%...

Đáng chú ý, về thị trường nhập khẩu, trong 7 tháng năm nay, kim ngạch nhập khẩu từ một số thị trường chủ yếu giảm so với cùng kỳ năm trước, trong đó nhập khẩu từ Trung Quốc đạt 27,4 tỷ USD, giảm 3,1%; ASEAN đạt 13,4 tỷ USD, giảm 4,1%; Nhật Bản đạt 8,2 tỷ USD, giảm 4,1%; EU đạt 5,9 tỷ USD, giảm 1,3%. Riêng nhập khẩu từ Hàn Quốc 7 tháng đạt 17,4 tỷ USD, tăng 6,5%; Hoa Kỳ đạt 4,5 tỷ USD, tăng 0,2%.

Tháng 07/2016 ước tính suất siêu 100 triệu USD, tính chung 7 tháng xuất siêu 1,8 tỷ USD, trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 11,7 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 13,5 tỷ USD./.