Trong đó, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính ước đạt 13,9 tỷ USD, giảm 7,2%; Giá trị xuất khẩu thuỷ sản ước đạt 6,23 tỷ USD, giảm 2%; Giá trị xuất khẩu chăn nuôi ước đạt 0,53 tỷ USD, tăng 8,6%; Giá trị xuất khẩu các mặt hàng lâm sản chính ước đạt 7,93 tỷ USD, tăng 18%.

Việc xuất khẩu các nông sản chính đang gặp nhiều khó khăn

Tám tháng đầu năm 2019, năm thị trường xuất khẩu các mặt hàng nông lâm thủy sản chính của Việt Nam là Trung Quốc và Hồng Kông, Mỹ, EU, Nhật Bản và ASEAN chiếm thị phần lần lượt là 21,5% (giá trị giảm 7,5% so với cùng kỳ năm 2018), 21,2% (+12,6%), 11,9% (-6,7%), 8,5% (+10%) và 9,6% (-2,9%).

Đối với mặt hàng thủy sản, giá trị xuất khẩu thủy sản tháng 8 năm 2019 ước đạt 733 triệu USD, đưa giá trị xuất khẩu thủy sản 9 tháng đầu năm 2019 ước đạt 6,23 tỷ USD, giảm 2% so với cùng kỳ năm 2018. Nhật Bản, Hoa Kỳ, Trung Quốc và Hàn Quốc là 4 thị trường nhập khẩu hàng đầu của thủy sản Việt Nam trong 8 tháng đầu năm 2019, chiếm 56,8% tổng giá trị xuất khẩu thủy sản.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hiện đã có 6 nhóm/sản phẩm có giá trị xuất khẩu trên 2 tỷ USD gồm: gỗ và sản phẩm gỗ, cà phê, gạo, hạt điều, rau quả, tôm. Bên cạnh đó, việc xuất khẩu sang một số thị trường lớn, quan trọng cũng giảm, đặc biệt như thị trường Trung Quốc ước giảm 8%, EU ước giảm 6,5%.

Về nhập khẩu. Ước giá trị nhập khẩu nông, lâm, thủy sản tháng 9/2019 đạt 2,41 tỷ USD, đưa tổng giá trị nhập khẩu 9 tháng đầu năm đạt 23,16 tỷ USD, giảm 0,7% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, giá trị nhập khẩu các mặt hàng nông lâm thủy sản chính ước đạt 19,37 tỷ USD, giảm 1,7% so với cùng kỳ năm 2018.

Hoa Kỳ, Argentina và Trung Quốc và Hồng Kông là 3 thị trường nhập khẩu chính trong 8 tháng đầu năm 2019, chiếm 36,8% tổng thị phần nhập khẩu. Trong đó, thị trường có giá trị nhập khẩu cao nhất là thị trường Trung Quốc với giá trị nhập khẩu đạt 3,14 tỷ USD, tăng 14,1% so với cùng kỳ năm 2018. Tiếp đến là thị trường Hoa Kỳ, trong 8 tháng đầu năm 2019, giá trị nhập khẩu của thị trường này đạt 2,55 tỷ USD, tăng 4,7% so với cùng kỳ năm 2018. Argentina là thị trường nhập khẩu lớn thứ 3, trong 8 tháng đầu năm 2019 giá trị nhập khẩu từ thị trường này đạt 1,92 tỷ USD, tăng 43,5% so với cùng kỳ 2018.

Tháng 9/2019, ước giá trị nhập khẩu mặt hàng thủy sản đạt 127 triệu USD, đưa tổng giá trị thủy sản nhập khẩu 9 tháng đầu năm 2019 đạt 1,32 tỷ USD, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm 2018. Thị trường nhập khẩu thủy sản lớn nhất trong 8 tháng đầu năm 2019 là Nauy, chiếm 12,2% thị phần, tiếp đến là Ấn Độ và Trung Quốc với thị phần lần lượt là 11,4% và 7,7%.

Với tình hình xuất – nhập khẩu trên, thặng dư thương mại nông, lâm, thủy sản đạt 6,86 tỷ USD, cao hơn 957 triệu USD so với cùng kỳ năm trước.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản có dấu hiệu chững lại. Nguyên nhân chủ yếu do giá xuất khẩu nhiều mặt hàng nông sản chủ lực giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2018. Cụ thể, giá và kim ngạch xuất khẩu một số mặt hàng như cà phê, gạo, hạt điều, sắn và các sản phẩm từ sắn, tôm, cá tra giảm sâu. Ngoài ra, kim ngạch xuất khẩu sang một số thị trường giảm, đặc biệt thị trường Trung Quốc, EU.

Dự báo, trong thời gian tới, thương mại toàn cầu sẽ tiếp tục suy giảm. Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung vẫn diễn biến phức tạp, căng thẳng thương mại Nhật Bản – Hàn Quốc leo thang. Xuất khẩu nông sản sẽ chịu áp lực cạnh tranh lớn và sự gia tăng các rào cản thương mại, nhất là từ thị trường Trung Quốc./.