Agribank đồng hành và phát triển cùng doanh nghiệp SMEs năm 2024
Chương trình tín dụng ưu đãi đối với khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2024

- Quy mô chương trình: 20.000 tỷ đồng.

- Thời hạn cấp tín dụng: Cấp vốn tín dụng ngắn hạn

- Lãi suất ưu đãi: Thấp hơn so với sàn lãi suất cho vay thông thường đến 1,5%/năm

- Thời gian triển khai: Từ ngày 01/02/2024 đến hết ngày 31/12/2024.

Chương trình hướng đến hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận với nguồn vốn tín dụng để bổ sung vốn lưu động trong ngắn hạn phục vụ sản xuất kinh doanh. Đặc biệt ưu tiên doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, kinh doanh nông, lâm, thủy hải sản, nghề muối, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và nông nghiệp sạch; các doanh nghiệp là đại lý cấp 1, nhà phân phối của các doanh nghiệp FDI hoặc của các doanh nghiệp sản xuất nằm trong Top 50 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam. Đồng thời góp phần thực thi hóa các cam kết thúc đẩy tín dụng xanh, phát triển bền vững theo cam kết của Agribank về môi trường – xã hội – quản trị (ESG).

Khi nhận vốn tín dụng ưu đãi theo chương trình, khách hàng còn được tư vấn giải pháp tài chính toàn diện, phù hợp với nhu cầu và thực tế triển khai dự án đầu tư như: dịch vụ tài khoản, thanh toán và quản lý dòng tiền (dịch vụ chi lương, thanh toán hóa đơn, đầu tư tự động…), dịch vụ thẻ, tài trợ thương mại và mua bán ngoại tệ…

Agribank đồng hành và phát triển cùng doanh nghiệp SMEs năm 2024
Chương trình hướng đến hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận với nguồn vốn tín dụng ngắn hạn

Để được tư vấn thông tin chi tiết về chương trình tín dụng ưu đãi đối với khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2024 và các chương trình tín dụng ưu đãi khác của Agribank, Quý khách vui lòng liên hệ Tổng đài chăm sóc, hỗ trợ khách hàng: 1900558818/02432053205 hoặc tại 2.300 điểm giao dịch của Agribank trên toàn quốc./.