Apatit Việt Nam: Quyết tâm hoàn thành mục tiêu của năm 2024

Trụ sở Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam


Nỗ lực đạt hiệu quả cao trong bối cảnh nhiều khó khăn

Là một trong những đơn vị lớn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam có vai trò rất quan trọng trong việc cung ứng nguyên liệu để duy trì, vận hành hiệu quả chuỗi sản xuất và cung cấp nguyên liệu cho các nhà máy sản xuất phân bón trên địa bàn tỉnh Lào Cai và cả nước. Cũng như các đơn vị khác trong ngành, năm 2023, Công ty phải đối mặt với những khó khăn chung, như: biến động của tình hình kinh tế trong nước và thế giới, dịch bệnh, thiên tai, thị trường phân bón hóa chất trong nước khó lường, thị trường xuất nhập khẩu gặp nhiều khó khăn, chất lượng quặng apatit suy giảm, một số nội dung về giấy phép khai thác bãi thải còn nhiều vướng mắc, khai trường gặp nhiều khó khăn về mỏ mới…

Apatit Việt Nam: Quyết tâm hoàn thành mục tiêu của năm 2024

Đẩy mạnh công tác thi đua - khen thưởng góp phần vào sự phát triển chung của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

Tuy nhiên, với tinh thần đoàn kết, tập trung dân chủ, năng động, sáng tạo của tập thể lãnh đạo, người lao động, cùng với sự quan tâm chỉ đạo sát sao và thường xuyên của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, kết quả sản xuất, kinh doanh của Công ty đạt được kết quả khả quan, việc làm của người lao động cơ bản được duy trì, thu nhập ổn định và có tăng trưởng so với các năm trước. Cụ thể: Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá thực tế) đạt 2.892,4 tỷ đồng, cơ bản hoàn thành nghị quyết Hội nghị người lao động năm 2023; tổng doanh thu đạt 3.368,4 tỷ đồng, hoàn thành nghị quyết Hội nghị người lao động năm 2023; lợi nhuận trước thuế đạt 693,9 tỷ đồng, vượt so với nghị quyết Hội nghị người lao động năm 2023; thu nộp ngân sách 612,9 tỷ đồng, đạt 122,6% kế hoạch, tăng 34,1% so với năm 2022. Đặc biệt, Công ty đã bảo đảm đầy đủ việc làm cho người lao động với mức thu nhập bình quân đạt 17,5 triệu đồng/người/tháng, vượt so với nghị quyết Hội nghị người lao động năm 2023.

Apatit Việt Nam: Quyết tâm hoàn thành mục tiêu của năm 2024

Đảm bảo ổn định đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động

Không chỉ phát triển, ổn định sản xuất, kinh doanh, nâng cao đời sống, thu nhập cho người lao động, Công ty còn luôn quan tâm thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, từ thiện, nhân đạo, chăm lo đời sống người lao động, thể hiện ở việc tặng quà Tết, trung thu, hỗ trợ đoàn viên, công nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bệnh hiểm nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn...

Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, bảo đảm thu nhập cho người lao động

Năm 2024 là một năm được dự báo có nhiều khó khăn, diễn biến khó lường ở cả trong và ngoài nước, tuy nhiên, với nền tảng vững chắc từ kết quả sản xuất, kinh doanh trong năm 2023, năm 2024, Công ty phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ Tập đoàn giao; bố trí đủ việc làm, nâng cao thu nhập cho cán bộ công nhân viên; hoàn thành nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước. Bên cạnh đó, thực hiện hoạt động sản xuất, kinh doanh đúng pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trong lao động sản xuất, giảm tối đa tai nạn lao động, sự cố máy móc thiết bị, không để xảy ra tai nạn lao động, sự cố thiết bị nghiêm trọng và sự cố môi trường. Đặc biệt, chuẩn bị tốt các điều kiện để tiến hành thực hiện cổ phần hóa Công ty theo kế hoạch Tập đoàn đã chỉ đạo.

Theo đó, Công ty đặt ra các chỉ tiêu phấn đấu thực hiện trong năm 2024: Giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 3.183 tỷ đồng; tổng doanh thu đạt trên 3.262 tỷ đồng; sản lượng sản xuất và tiêu thụ quặng apatit đạt 1.780.000 tấn; lợi nhuận trước thuế đạt trên 326 tỷ đồng; thu nộp ngân sách đầy đủ đúng quy định; đảm bảo thu nhập bình quân của cán bộ công nhân viên trên 13 triệu đồng/người/tháng.

Apatit Việt Nam: Quyết tâm hoàn thành mục tiêu của năm 2024

Cán bộ công nhân viên Công ty tích cực sản xuất trên khai trường

Apatit Việt Nam: Quyết tâm hoàn thành mục tiêu của năm 2024

Chào mừng khai thác lô sản phẩm quặng apatit đầu tiên - Khai trường 19A

Tập trung thực hiện các giải pháp với quyết tâm cao nhất

Để hiện thực hóa các chỉ tiêu trên, trong năm 2024, lãnh đạo Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam xác định tập trung thực hiện các giải pháp với quyết tâm cao nhất. Theo đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các phòng/ban chuyên môn bám sát và tranh thủ sự ủng hộ của UBND tỉnh Lào Cai; các bộ, ban, ngành có liên quan để khẩn trương giải phóng mặt bằng các khai trường, bãi thải (đẩy nhanh tiến độ, chuẩn bị các điều kiện để chuẩn bị đưa Khai trường 19 vào khai thác; tiếp tục làm việc với các cơ quan chức năng có thẩm quyền về việc xin gia hạn Khai trường 10 và xin sử dụng 3 kho quặng 3 lưu còn lại (kho Làng Cóc, Làng Cáng và Kho 13); hoàn thiện các thủ tục pháp lý và đẩy nhanh tiến độ hoàn thành xây dựng cơ bản Bãi thải số 3..., nhằm đáp ứng yêu cầu sản xuất quặng apatit cung cấp cho các đơn vị.

Tiếp tục triển khai Đề án số 09-ĐA/TU, ngày 11/12/2020 của Tỉnh ủy Lào Cai và Nghị quyết số 25-NQ/ĐU, ngày 14/02/2022 của Đảng ủy Công ty về quản lý thăm dò, khai thác, tuyển quặng apatit gắn với bảo vệ môi trường giai đoạn 2022-2025 nhằm chuẩn bị cơ sở tài nguyên tin cậy cho sự phát triển ổn định, lâu dài.

Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án số 01-ĐA/ĐU, ngày 21/12/2020 của Đảng ủy Công ty về nâng cao hiệu quả công tác tuyển khoáng giai đoạn 2020-2025; phát huy tối đa năng lực sản xuất, tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm, duy trì ổn định chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn công bố, đáp ứng quặng apatit cho thị trường theo khả năng, ưu tiên cung cấp đủ quặng cho các đơn vị trong Tập đoàn.

Tiếp tục thực hiện các giải pháp trong công tác tuyển khoáng để ổn định chất lượng quặng tuyển; tập trung giải quyết dứt điểm khó khăn về hồ thải (bãi thải), mua thêm nguồn quặng 3; phối hợp nghiên cứu sản xuất thế hệ hóa chất, thuốc tuyển mới; thay thế một số thiết bị trong dây chuyền của các nhà máy tuyển; nghiên cứu đề xuất đầu tư nâng công suất Nhà máy tuyển Bắc Nhạc Sơn, đầu tư xây dựng xưởng Pilot làm giầu quặng 2 bằng phương pháp hóa học.

Đặc biệt, tiếp tục quan tâm hơn nữa đến đời sống của người lao động để họ có thêm thu nhập, cải thiện đời sống tinh thần, từ đó tạo động lực cho người lao động phấn khởi, yên tâm công tác, gia tăng khối đoàn kết để giúp Công ty cùng phát triển.

Để hoàn thành các mục tiêu đã đặt ra, tập thể Công ty sẽ tiếp tục duy trì khối đoàn kết, phát huy tinh thần sáng tạo của người lao động, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và chăm lo cho người lao động, khẳng định vai trò quan trọng của doanh nghiệp hàng đầu trong ngành Công nghiệp hóa chất Việt Nam./.