“Trong kỳ báo cáo, tổng số đơn tiếp nhận trong kỳ (cả tiếp nhận qua tiếp công dân) là hơn 23.900 đơn. Nội dung tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị… vẫn tập trung chủ yếu vào lĩnh vực đất đai và bồi thường giải phòng mặt bằng các dự án (trên 70%); sắp xếp, cải tạo chợ truyền thống…”, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường báo cáo với Đoàn Giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), do Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương làm Trưởng đoàn, vừa có buổi làm việc với tỉnh Lào Cai về “việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 01/7/2016 đến ngày 01/7/2021”, theo Văn phòng Quốc hội.

Trong tổng số 337 vụ việc khiếu nại thụ lý, Tỉnh đã giải quyết xong 329 vụ việc (97,63%). Trong số 329 vụ việc đã giải quyết có 32 vụ việc công dân khiếu nại đúng (chiếm 9,73%); 34 vụ việc công dân khiếu nại đúng một phần (chiếm 10,33%); 263 vụ việc công dân khiếu nại sai toàn bộ (chiếm 79,94%).

Cũng theo lãnh đạo Tỉnh, trong thời kỳ báo cáo, Lào Cai đã đón tiếp 23.134 lượt công dân với 17.911 vụ việc kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo. Trong thời kỳ báo cáo đã tiếp 597 đoàn đông người với 346 vụ việc…

Trong tổng số 183 vụ việc tố cáo phải giải quyết trong kỳ, có 181 vụ việc giải quyết đúng hạn và 2 vụ việc giải quyết quá hạn. Trong tổng số 183 vụ việc tố cáo đã giải quyết có 23 vụ việc tố cáo đúng (chiếm tỷ lệ 12,57%), 52 vụ việc tố cáo có đúng có sai (chiếm tỷ lệ 28,42%) và 108 vụ việc công dân tố cáo sai hoàn toàn (chiếm tỷ lệ 59,02%).

Giải quyết khiếu nại, tố cáo còn hình thức, Lào Cai chưa có biện pháp xử lý
Theo Phó Trưởng Ban Dân nguyện Hoàng Anh Công, Lào Cai chưa có biện pháp xử lý tình trạng thủ trưởng một số đơn vị địa phương chưa quan tâm đúng mức đến công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo (ảnh: QH)

Liên quan đến những tồn tại, hạn chế của công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, theo ông Hoàng Anh Công, Phó Trưởng Ban Dân nguyện thuộc UBTVQH, Tỉnh xác định một trong những nguyên nhân chủ quan là thủ trưởng một số đơn vị địa phương chưa quan tâm đúng mức đến công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; còn hình thức, đùn đẩy trách nhiệm; thiếu quan tâm đến quyền lợi ích của người dân. Chúng ta chỉ ra được biểu hiện, nhưng chưa có biện pháp xử lý nó...

Giải quyết khiếu nại, tố cáo còn hình thức, Lào Cai chưa có biện pháp xử lý
Phó Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Lào Cai tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ về trách nhiệm tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (ảnh: QH)

Phát biểu kết thúc buổi làm viêc, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương ghi nhận, trong những năm qua nhiều vụ việc phức tạp, kéo dài được Tỉnh quyết liệt chỉ đạo giải quyết dứt điểm... Hiện tình hình khiếu nại, tố cáo đã giảm và không có điểm nóng về khiếu nại, tố cáo.

“Đề nghị Tỉnh tiếp thu ý kiến tối đa ý kiến của đoàn và có Báo cáo hoàn chỉnh gửi về Thường trực đoàn trước ngày 10/7, để Đoàn Giám sát có cơ sở làm việc với Chính phủ. Báo cáo bổ sung phải chuẩn hóa số liệu và nhận định, đánh giá, phân tích nguyên nhân và quy trách nhiệm một cách đầy đủ trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo...”, ông Phương lưu ý.

Phó Chủ tịch Quốc hội còn yêu cầu Tỉnh phân tích rõ cơ sở chính trị, pháp lý, thực tiễn, sự hiệu quả, hạn chế của việc triển khai các mô hình trong thời gian qua như: Thí điểm việc chuyển Ban Tiếp công dân cấp huyện về cơ quan thanh tra huyện quản lý; mô hình tiếp công dân có kết nối trực tuyến, mô hình Ban chỉ đạo thi hành án hành chính./.