Những kết quả đạt được

Bước vào năm 2019, tỉnh Bắc Ninh đã tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các nhiệm vụ và giải pháp tại các nghị quyết của Chính phủ, cũng như các nghị quyết, kết luận của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh. Do đó, trong điều kiện khó khăn, thách thức còn nhiều và diễn biến khó lường, nhưng 6 tháng đầu năm tỉnh đã đạt được kết quả đáng kể.

Cụ thể, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh 6 tháng ước đạt 15.210 tỷ đồng, đạt 55,5% dự toán năm, tăng 5,5% so cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa 12.139,1 tỷ đồng, đạt 57,4% dự toán năm, tăng 4%. Tổng chi ngân sách địa phương 6 tháng ước thực hiện là 8.737,8 tỷ đồng, đạt 49,3% dự toán và tăng 15% so cùng kỳ năm trước.

Tính chung 6 tháng đầu năm 2019, vốn đầu tư thuộc nguồn ngân sách nhà nước đạt 2.251,3 tỷ đồng, tăng 44,5%; vốn đầu tư của dân cư và tư nhân đạt 12.619 tỷ đồng, tăng 9,4%.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh trong 6 tháng ước đạt 15.210 tỷ đồng

Về hoạt động cấp phép vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, tính đến ngày 15/6, toàn tỉnh đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư cấp mới 99 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 606,8 triệu USD; so cùng kỳ năm trước, tăng 3,1% về số dự án và gấp 2,9 lần về số vốn đăng ký; cấp giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh vốn cho 66 dự án với tổng vốn điều chỉnh tăng thêm 386,3 triệu USD; góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp 32 lượt với giá trị là 20,6 triệu USD. Lũy kế đến nay, toàn tỉnh có 1.387 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký sau điều chỉnh và góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp đạt 18.129 triệu USD.

Trong 6 tháng, toàn tỉnh thành lập mới 1.086 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký là: 12.040,3 tỷ đồng và 284 đơn vị trực thuộc. Lũy kế đến nay, toàn tỉnh có 15.256 doanh nghiệp với tổng vốn điều lệ đăng ký là 224.666 tỷ đồng và 2.905 đơn vị trực thuộc.

Bên cạnh đó, sản xuất công nghiệp có dấu hiệu phục hồi tăng trở lại. Dịch vụ tiếp tục tăng trưởng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng tăng 21,9%. Tính chung 6 tháng đầu năm, tổng lượt khách ước đạt 980 nghìn lượt khách, tăng 18% so cùng kỳ; trong đó có 87 nghìn lượt khách quốc tế, tăng 24,3%. Tổng doanh thu du lịch (bao gồm cả doanh thu lưu trú và phục vụ ăn uống) ước đạt 667 tỷ đồng, tăng 10,1%.

Đối với lĩnh vực xã hội, tính chung, tiền lương trung bình 6 tháng đầu năm 2019 của khối doanh nghiệp đạt 10.640 nghìn đồng/người/tháng, tăng 10,3% so cùng kỳ năm 2018. Đối với cán bộ công chức, viên chức, cùng với việc tăng lương cơ bản, các đơn vị hưởng lương từ ngân sách nhà nước đều chi thu nhập tăng thêm từ 1-2 tháng lương, thu nhập của cán bộ công chức, viên chức tăng trên 8% và lạm phát ở mức thấp, nên đời sống được cải thiện hơn.

Trong 6 tháng, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm mới cho 14.317 lao động, đạt 51,3% kế hoạch năm và tăng 0,2% so cùng kỳ năm trước; trong đó đã xuất khẩu được 487 lao động, tăng 3,8%. Các cơ sở dạy nghề trên địa bàn tỉnh đã tuyển sinh đào tạo nghề cho 9.922 đối tượng, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo lên 70,3%. Tính đến tháng 6, toàn tỉnh có 672,3 nghìn lao động đang làm việc trong các ngành kinh tế.

Về giáo dục, lần đầu tiên Bắc Ninh có tỷ lệ học sinh giỏi đạt giải đứng trong top 5 tỉnh dẫn đầu cả nước, có học sinh đạt giải nhất môn Ngữ văn; có vận động viên phá 03 kỷ lục thế giới cử tạ; giành 04 huy chương vàng, 02 huy chương bạc cờ vua trẻ châu Á.

Phấn đấu hoàn thành mục tiêu đặt ra

Trên cơ sở kết quả đạt được 6 tháng đầu năm và dự báo cho những tháng còn lại, tỉnh Bắc Ninh ước tính tổng sản phẩm kinh tế năm 2019 là 165.120,4 tỷ đồng, tăng 2,1% so với năm 2018. Trong bối cảnh 6 tháng cuối và thời gian tiếp theo dự báo còn nhiều khó khăn, thách thức, mục tiêu đặt ra là khá nặng nề.

Vì vậy, để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu cả năm 2019 đã đề ra, tỉnh Bắc Ninh tiếp tục tập trung chỉ đạo, khắc phục những tồn tại, hạn chế; thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển để thực hiện thắng lợi, hiệu quả Chủ đề của năm 2019 “Bắc Ninh hành động vì môi trường sạch” và 3 lĩnh vực bức xúc.

Đồng thời, giữ vững kỷ luật tài chính – ngân sách nhà nước, đầu tư công; thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp tăng thu ngân sách; theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách. Tăng cường công tác quản lý đầu tư công.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh. Tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp triển khai dự án, giải ngân nhanh vốn đầu tư, sản xuất kinh doanh.

Bên cạnh đó, tập trung phát triển các ngành dịch vụ, thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Tỉnh ủy về phát triển thương mại, dịch vụ theo hướng hiện đại, văn minh. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến để phát triển du lịch.

Chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, phát triển chăn nuôi gia cầm, trâu, bò. Chủ động làm tốt công tác phòng, chống giảm nhẹ thiên tai. Tích cực triển khai xây dựng các mô hình xã nông thôn mới kiểu mẫu; phát triển hợp tác xã, phát huy vai trò kinh tế hộ và kinh tế tư nhân và đề án “Mỗi xã, phường một sản phẩm”.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, hạ tầng đô thị và nông thôn đáp ứng yêu cầu phát triển và các tiêu chí thành phố trực thuộc Trung ương.

Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hoá - xã hội. Thực hiện thắng lợi chủ đề năm 2019: “Bắc Ninh hành động vì môi trường sạch”; tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường…/.