Ngày 6/10/2023, tại Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu bổ sung đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương giữ chức Ủy viên Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII. Như vậy, tính đến 6/10/2023, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII có các đồng chí do Ban Chấp hành Trung ương bầu và các đồng chí do Bộ Chính trị phân công tham gia, gồm 11 đồng chí.

Cụ thể, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII sau khi kiện toàn tại Hội nghị Trung ương 8 gồm các đồng chí sau:

1. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, ngày sinh 14/4/1944; quê quán Hà Nội.

2. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; ngày sinh 21/1958; quê quán Quảng Bình.

3. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; ngày sinh 25/8/1961; quê quán Hà Tĩnh.

4. Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương; ngày sinh 25/8/1958; quê quán Nghệ An.

5. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; ngày sinh 24/5/1958; quê quán Quảng Ngãi.

6. Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ngày sinh 10/11/1962; quê quán Tuyên Quang.

7. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; ngày sinh 6/3/1962; quê quán Tiền Giang.

8. Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; ngày sinh 12/1/1965; quê quán Hà Nam.

9. Đồng chí Lê Minh Khái, Bí Thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; ngày sinh 10/12/1964; quê quán Bạc Liêu.

10. Đồng chí Lê Minh Hưng, Bí Thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; ngày sinh 11/12/1970; quê quán Hà Tĩnh.

11. Đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương; ngày sinh 27/4/1961; quê quán Thừa Thiên Huế.

Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII sau khi kiện toàn gồm 11 đồng chí