Ban Quản lý KKT Quảng Bình tổ chức triển khai toàn diện hoạt động quản lý và phát triển các KCN, KKT năm 2023
Toàn cảnh Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2024 và Hội nghị công chức, viên chức năm 2024 của Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình

PV: Thưa ông, xin ông cho biết tình hình triển khai nhiệm vụ quản lý nhà nước và phát triển các KKT, KCN của tỉnh Quảng Bình trong năm 2023?

Trưởng ban Phan Văn Thường: Năm 2023, Ban Quản lý KKT Quảng Bình (Ban Quản lý) triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trong bối cảnh chung của đất nước gặp nhiều khó khăn, thách thức đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động đầu tư, kinh doanh trong các KKT, KCN tỉnh Quảng Bình. Song với quyết tâm cố gắng nỗ lực vượt khó của tập thể Ban Quản lý, các nhà đầu tư hạ tầng, nhà đầu tư thứ cấp và người lao động trong các KCN, KKT của Tỉnh, trong năm 2023 hoạt động quản lý nhà nước và đầu tư kinh doanh trong các KCN, KKT của Tỉnh vẫn tiếp tục được triển khai đồng bộ, hiệu quả và đạt được một số kết quả quan trọng trong các lĩnh vực được phân cấp, cụ thể:

Công tác quy hoạch được quan tâm đẩy mạnh và triển khai đồng bộ, có hệ thống và phát huy hiệu quả. Việc thực hiện các đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch giao thông, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất... đã tạo quỹ đất tập trung cho phát triển trên các lĩnh vực: công nghiệp, dịch vụ thương mại, du lịch, thu hút các dự án sản xuất kinh doanh, dịch vụ tiềm năng, tạo động lực cho phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn Tỉnh, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng CNH, HĐH, đẩy nhanh tốc độ phát triển KT-XH của Tỉnh.

Ban Quản lý KKT Quảng Bình khai toàn đồng bộ, hiệu quả động quản lý và phát triển các KCN, KKT năm 2023
Một góc cảng Hòn La, KKT Hòn La, tỉnh Quảng Bình

Hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong các các KCN, KKT được quan tâm đầu tư xây dựng; công tác giải phóng mặt bằng được tăng cường đẩy mạnh đã tạo quỹ đất cho sản xuất công nghiệp, cơ bản phục vụ tốt nhu cầu của nhà đầu tư. Các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật - xã hội tạo diện mạo mới cho KCN, KKT, góp phần quan trọng vào việc hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật toàn Tỉnh, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh để thu hút đầu tư vào các KCN, KKT nói riêng và trên địa bàn toàn Tỉnh nói chung.

Hoạt động xúc tiến đầu tư vào các KCN, KKT thường xuyên được nghiên cứu, đổi mới phù hợp với tình hình thực tế. Năm 2023, Ban đã phối hợp với các sở, ngành tổ chức thành công Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Quảng Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư năm 2023 với chủ đề "Đưa Quảng Bình đến gần nhà đầu tư" (ngày 25/6/2023 tại TP. Hà Nội). Ngoài các chương trình xúc tiến đầu tư của Tỉnh và các sở, ngành, địa phương; trong năm qua, Ban Quản lý đã tổ chức các đoàn công tác xúc tiến đầu tư, tham quan khảo sát các mô hình phát triển hạ tầng kỹ thuật, học tập kinh nghiệm công tác quản lý nhà nước tại các tỉnh phía Nam vào tháng 8/2023 và các tỉnh phía Bắc vào tháng 9 và tháng 12/2023, làm việc với các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài; in ấn phát hành nhiều lượt bộ tập san quảng bá xúc tiến đầu tư vào KCN, KKT của Tỉnh; cập nhật đổi mới trang thông tin điện tử về KCN, KKT, mời gọi các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài quan tâm nghiên cứu đầu tư. Với những cố gắng trong công tác xúc tiến đầu tư, năm 2023, Ban Quản lý đã thu hút được một số dự án, trong đó có các dự án có quy mô lớn, khi đi vào hoạt động sẽ tạo động lực phát triển KT-XH trong khu vực, góp phần tăng thu ngân sách nhà nước, tăng giá trị xuất khẩu, giải quyết việc làm cho người lao động và góp phần tích cực vào việc hoàn thành mục tiêu phát triển KT-XH của Tỉnh.

Công tác quản lý nhà nước trong các lĩnh vực như: quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường, tài sản kết cấu hạ tầng trong lĩnh vực KCN, KKT được quan tâm thực hiện tốt, đúng quy định của pháp luật và tạo điều kiện thuận lợi cho thu hút đầu tư, tổ chức sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong các KCN, KKT của Tỉnh.

Công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, đồng hành cùng nhà đầu tư và doanh nghiệp đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đáp ứng đầy đủ yêu cầu của các nhà đầu tư.

Công tác thanh tra, kiểm tra được xây dựng, triển khai theo đúng kế hoạch, đảm bảo thường xuyên, kịp thời giám sát tình hình thực hiện các mục tiêu, tiến độ, quy mô đầu tư đã được chấp thuận; giám sát việc chấp hành pháp luật về xây dựng, đất đai, môi trường, lao động... của các doanh nghiệp trong KCN, KKT.

Công tác an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn, phòng chống cháy nổ và vệ sinh an toàn thực phẩm trong các KCN, KKT luôn được đảm bảo và tăng cường.

Ban Quản lý KKT Quảng Bình tổ chức triển khai toàn diện hoạt động quản lý và phát triển các KCN, KKT năm 2023
Cửa khẩu quốc tế Cha Lo, tỉnh Quảng Bình

PV: Ông có thể chia sẻ rõ hơn về những kết quả mà các KKT, KCN tỉnh Quảng Bình đã đạt được trong hoạt động đầu tư, kinh doanh và phát triển các KKT, KCN trong năm 2023?

Trưởng ban Phan Văn Thường: Năm 2023, tình hình đầu tư hạ tầng kỹ thuật các KCN, KKT cùng với hoạt động thu hút đầu tư và sản xuất kinh doanh trong các KCN, KKT của Tỉnh tiếp tục được triển khai hiệu quả và đạt được nhiều kết quả quan trọng, qua đó tạo nhiều hiệu ứng tích cực góp phần ổn định và phát triển môi trường đầu tư kinh doanh trong các KCN, KKT của Tỉnh.

Về công tác đầu tư hạ tầng: năm 2023, Ban Quản lý Khu kinh tế đã khai 7 dự án đầu tư hạ tầng các KCN (do Ban được giao làm chủ đầu tư) với tổng mức đầu tư là 408.371 triệu đồng. Luỹ kế vốn giải ngân đến đầu tháng 1/2024 đạt 81,36%, dự kiến đến hết ngày 31/01/2024 vốn giải ngân đạt 100% kế hoạch năm 2023.

Các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật KCN, KKT đã và đang triển khai đảm bảo mục tiêu, quy mô, chất lượng, kỹ thuật và tiến độ. Một số vướng mắc phát sinh trong công tác giải phóng mặt bằng đang được tập trung tháo gỡ. Các dự án hoàn thành sẽ kịp thời phát huy hiệu quả đầu tư, từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông chính và hạ tầng các khu chức năng trong KKT, tạo ra diện mạo mới về môi trường đầu tư kinh doanh, có tác động tích cực để thu hút các dự án đầu tư vào các KCN, KKT. Việc quản lý, sử dụng các nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách để triển khai các công trình, dự án phát triển hạ tầng kỹ thuật KCN, KKT được sử dụng đúng mục tiêu, kế hoạch vốn được giao; tiến độ xây dựng và quản lý, thanh toán vốn cho các công trình kịp thời, đúng pháp luật về ngân sách và các quy định hiện hành về quản lý đầu tư và xây dựng.

Về công tác thu hút đầu tư: Trong năm 2023, Ban Quản lý đã cấp Quyết định chủ trương đầu tư điều chỉnh cho 21 dự án; cấp quyết định chủ trương đầu tư mới cho 5 dự án với tổng mức đầu tư là 735 tỷ đồng.

Đến nay, trong KCN, KKT tỉnh Quảng Bình đã thu hút được 190 dự án, với tổng mức đăng ký đầu tư hơn 116.000 tỷ đồng.

Một số dự án trọng điểm khi đưa vào hoạt động sẽ là động lực phát triển cho cả vùng như: Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I, tổng mức đầu tư 42.000 tỷ đồng; Dự án nhiệt điện Quảng Trạch II, tổng mức đầu tư 48.000 tỷ đồng; dự án Cảng tổng hợp quốc tế Hòn La, tổng mức đầu tư 2.112 tỷ đồng. Ngoài ra, Tỉnh đang trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN Cam Liên, tổng mức 1.840 tỷ đồng.

Về tình hình hoạt động các doanh nghiệp trong các KCN, KKT: Trong năm 2023, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp gặp khá nhiều khó khăn do ảnh hưởng của những biến động kinh tế, chính trị trên thế giới tác động tiêu cực đến nền kinh tế trong nước; song các doanh nghiệp trong các KCN, KKT đã kiên trì vượt khó, duy trì ổn định và phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh. Một số kết quả cụ thể:

Kết quả hoạt động các doanh nghiệp trong KCN, KKT: Trong năm 2023, tổng doanh thu của các doanh nghiệp trong các KCN, KKT của Tỉnh đạt 6.299 tỷ đồng (trong đó sản xuất công nghiệp đạt 4.153 tỷ đồng, thương mại dịch vụ đạt 2.146 tỷ đồng); giá trị xuất khẩu: 93 triệu USD; nộp ngân sách nhà nước 214 tỷ đồng; hàng hóa qua cảng Hòn La: 1,43 triệu tấn.

Các KCN, KKT của Tỉnh thu hút 4.815 người lao động đến làm việc với thu nhập bình quân người lao động đạt 6,7 triệu đồng/người/tháng.

Kết quả hoạt động thương mại qua cửa khẩu Cha Lo: Trong năm 2023, kim ngạch xuất nhập khẩu (bao gồm quá cảnh, phi mậu dịch) là 2.083 triệu USD, đạt 114% so với cùng kỳ; thu thuế qua cửa khẩu: 374 tỷ đồng, đạt 302% so với cùng kỳ; phương tiện xuất nhập cảnh: 218.700 lượt, đạt 145% so với cùng kỳ; người xuất nhập cảnh: 350.000 lượt, đạt 156% so với cùng kỳ; thu phí sử dụng kết cấu hạ tầng: 109,8 tỷ đồng, đạt 157% so với cùng kỳ; thu tiền thuê hạ tầng 4,1 tỷ đồng, đạt 89% so với cùng kỳ.

Ban Quản lý KKT Quảng Bình tổ chức triển khai toàn diện hoạt động quản lý và phát triển các KCN, KKT năm 2023
Tàu chở hàng và tàu ngư dân hoạt động tại cảng Hòn La, KKT Hòn La, tỉnh Quảng Bình

PV: Ban Quản lý sẽ triển khai nhiệm vụ quản lý nhà nước và phát triển các KKT, KCN tỉnh Quảng Bình trong năm 2024 chú trọng vào những nội dung gì, thưa ông?

Trưởng ban Phan Văn Thường: Căn cứ vào tình hình thực tế khách quan phát triển kinh tế, xã hội của Tỉnh và các nhiệm vụ, chỉ đạo xuyên suốt của lãnh đạo Tỉnh, năm 2024, Ban Quản lý KKT Quảng Bình khẩn trương, kiên trì khắc phục những tồn tại hạn chế, quyết tâm nỗ lực phấn đấu hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2024; xây dựng, phát triển các KCN, KKT của Tỉnh đúng định hướng, đúng trọng tâm, trọng điểm đó là: tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND Tỉnh, UBND Tỉnh về ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, xã hội; tiếp tục bám sát định hướng, mục tiêu phát triển các KCN, KKT theo chủ trương của Tỉnh ủy, HĐND Tỉnh, UBND Tỉnh đã đề ra. Trong đó tập trung vào các mục tiêu, định hướng trọng tâm, trọng điểm sau:

Tham mưu huy động các nguồn lực, tập trung thực hiện có hiệu quả Nghị quyết (số 07-NQ/TU ngày 25/7/2019) của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch (số 1919/KH-UBND ngày 18/11/2019) của UBND Tỉnh về đẩy mạnh phát triển KKT Hòn La, KKT cửa khẩu Cha Lo gắn với hành lang kinh tế Quốc lộ 12A đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Tập trung cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi cho đầu tư sản xuất, kinh doanh trong các KCN, KKT; quyết liệt đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trong các KCN, KKT nhằm sớm đi vào hoạt động, tạo động lực phát triển; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành và thực thi pháp luật, nâng cao hiệu quả xúc tiến đầu tư, vận động xúc tiến đầu tư có trọng tâm, trọng điểm các dự án mới.

Ban Quản lý KKT Quảng Bình tổ chức triển khai toàn diện hoạt động quản lý và phát triển các KCN, KKT năm 2023
Trưởng ban Phan Văn Thường, trao danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc năm 2023

Một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm mà Ban Quản lý sẽ triển khai trong năm 2024 đó là:

Công tác quy hoạch: Tổ chức thực hiện “Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Hòn La đến năm 2040” sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Rà soát, triển khai tích hợp các quy hoạch đảm bảo tính đồng bộ, kết nối, phát huy được các tiềm năng, lợi thế của KCN, KKT, đồng thời đề xuất Thủ tướng Chính phủ cho điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng KKT cửa khẩu Cha Lo phù hợp với quy hoạch chung của Tỉnh và tình hình thực tế hiện nay, tạo cơ sở để rà soát, lập quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết các khu chức năng trong KKT.

Tiếp tục thực hiện quy hoạch chi tiết xây dựng các phân khu chức năng trong các khu kinh tế, khu công nghiệp; rà soát, điều chỉnh quy hoạch, kiến trúc không gian các khu chức năng trong KKT, KCN phù hợp với thực tế phát triển, theo Quy hoạch chung được duyệt.

Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về quy hoạch KCN, KKT theo chủ trương và các quy định về phân cấp cho Ban Quản lý. Tăng cường công tác quản lý quy hoạch và phối hợp chặt chẽ với các địa phương để quản lý theo quy hoạch đã được phê duyệt.

Ban Quản lý KKT Quảng Bình tổ chức triển khai toàn diện hoạt động quản lý và phát triển các KCN, KKT năm 2023
Trưởng Ban Phan Văn Thường trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho các cá nhân Ban Quản lý đạt thành tích xuất sắc năm 2023

Công tác đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật: Tập trung tham mưu UBND Tỉnh bố trí từ nhiều nguồn vốn để đầu tư xây dựng hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật các KCN, KKT. Trong điều kiện nguồn vốn đầu tư khó khăn hiện nay, xác định rõ các công trình, hạng mục trọng tâm, trọng điểm, cấp bách để tập trung nguồn lực đầu tư sớm hoàn thiện dứt điểm.

Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các dự án thực hiện còn chậm, đang triển khai thi công, đã được bố trí vốn trong giai đoạn 2021-2025; tập trung tháo gỡ vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, đảm bảo hoàn thành đúng mục tiêu, kế hoạch, thời gian và giải ngân 100% kế hoạch vốn đã bố trí theo quy định.

Tiếp tục tham mưu đề xuất bố trí các nguồn vốn và làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan sớm thẩm định, phê duyệt Chủ trương đầu tư dự án: Giải phóng mặt bằng và san lấp KCN Cảng biển Hòn La mở rộng, xử lý sạt trượt tại khu vực trung tâm Cửa khẩu quốc tế Cha Lo và điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án khu đất ở Đông Hưng, xã Quảng Đông, KKT Hòn La.

Ban Quản lý KKT Quảng Bình tổ chức triển khai toàn diện hoạt động quản lý và phát triển các KCN, KKT năm 2023
Ông Phạm Tiến Duật, Phó Trưởng Ban Quản lý KKT Quảng Bình trao Bằng Khen của Chủ tịnh UBND Tỉnh cho các cá nhân của Ban Quản lý đạt thành tích xuất sắc trong năm 2023

Công tác xúc tiến đầu tư: Đổi mới công tác xúc tiến đầu tư, phối hợp với các sở, ngành, kết nối chặt chẽ với các trung tâm xúc tiến đầu tư của các bộ, ngành nhằm tạo điều kiện trong việc quảng bá thu hút đầu tư. Lựa chọn những dự án có vốn đầu tư lớn của các tập đoàn, tổng công ty, các doanh nghiệp nước ngoài.

Nâng cao chất lượng công tác xúc tiến đầu tư tại chỗ, hỗ trợ tối đa nhà đầu tư từ bước chuẩn bị đầu tư, xây dựng và đi vào hoạt động. Hướng dẫn, cung cấp thông tin cho nhà đầu tư đến tìm hiểu đầu tư; giải quyết khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư trong quá trình thực hiện.

Tập trung chỉ đạo, hỗ trợ nhà đầu tư triển khai thực hiện các dự án trọng điểm đã cấp chủ trương đầu tư trong KCN, KKT sớm đi vào hoạt động, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải quyết việc làm và tăng thu ngân sách của Tỉnh.

Tham mưu UBND Tỉnh phối hợp với các bộ, ngành Trung ương để sớm cấp chủ trương đầu tư cho dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN Cam Liên và hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN Tây Bắc Quán Hàu.

Huy động nguồn lực hỗ trợ trong việc xây dựng nhà ở, công trình xã hội và các thiết chế văn hóa và thực hiện có hiệu quả Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất một triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân KCN giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn Tỉnh”.

Ban Quản lý KKT Quảng Bình tổ chức triển khai toàn diện hoạt động quản lý và phát triển các KCN, KKT năm 2023
Lãnh đạo Công đoàn Ban Quản lý KKT Quảng Bình khen thưởng các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác công đoàn năm 2023

Công tác quản lý hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ môi trường: Quản lý có hiệu quả các công trình hạ tầng kỹ thuật, sửa chữa, bảo dưỡng kịp thời những công trình xuống cấp, hư hỏng. Tăng cường công tác vệ sinh môi trường, chăm sóc vườn hoa, trồng thêm cây cảnh tạo môi trường xanh sạch đẹp; kiểm tra, chấn chỉnh công tác vệ sinh môi trường và hạ tầng giao thông đối với các đơn vị thi công tại KCN, KKT; phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn vệ sinh môi trường. Hướng dẫn, hỗ trợ, kiểm tra việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường.

Ban Quản lý KKT Quảng Bình tổ chức triển khai toàn diện hoạt động quản lý và phát triển các KCN, KKT năm 2023
Lãnh đạo Trưởng các phòng thuộc Ban Quản lý KKT Quảng Bình bắt tay chúc mừng ký kết thành công giao ước thi đua năm 2024

Công tác cải cách hành chính, tổ chức bộ máy: Đẩy mạnh cải cách hành chính và nâng cao năng lực bộ máy quản lý nhà nước, nhất là các thủ tục liên quan đến đất đai, đầu tư, xây dựng, lao động, bảo vệ môi trường, tài nguyên, khoáng sản... Xây dựng và triển khai Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024; tăng cường rà soát, kiểm tra các văn bản quy phạm pháp luật, gần hết hiệu lực hoặc chuẩn bị có hiệu lực trong năm để kịp thời nắm bắt, cập nhật các thủ tục hành chính thay mới, sửa đổi, bổ sung. Tiếp tục tiến hành rà soát để đưa ra phương án đơn giản hóa về thủ tục hành chính, đồng thời không ngừng cải tiến, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, đặc biệt là trong công tác thẩm định, quản lý đầu tư công; áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO phù hợp với bộ thủ tục hành chính hiện hành; nâng cao trình độ chuyên môn của cán bộ trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính nói riêng và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nói chung; tiếp tục thực hiện tinh giảm biên chế theo đúng lộ trình.

Ban Quản lý KKT Quảng Bình tổ chức triển khai toàn diện hoạt động quản lý và phát triển các KCN, KKT năm 2023
Lãnh đạo Trưởng các phòng thuộc Ban Quản lý KKT Quảng Bình bắt tay chúc mừng ký kết thành công giao ước thi đua năm 2024

Công tác khác: Thực hiện tốt các nhiệm vụ quản lý nhà nước trong các KCN, KKT; giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc tạo điều kiện cho các doanh nghiệp sản xuất, tiêu thụ sản phẩm thuận lợi. Kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động của các doanh nghiệp, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các sai sót của nhà đầu tư. Rà soát, tham mưu UBND Tỉnh thu hồi đối với các dự án đã được cấp đất nhưng không triển khai hoặc chậm triển khai theo quy định về Luật Đất đai, Luật Đầu tư.

Tuyên truyền, phổ biến kịp thời các chủ trương, văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp trong KCN, KKT; đồng thời hướng dẫn các doanh nghiệp nghiêm túc thực hiện đúng chế độ, chính sách của pháp luật, trong đó tập trung vào các lĩnh vực đầu tư xây dựng, bảo vệ môi trường, lao động, xây dựng...

Rà soát, hoàn thiện quy chế phối hợp quản lý nhà nước trong lĩnh vực KKT; tăng cường phân cấp, ủy quyền thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước theo hướng “một cửa, tại chỗ”; phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm chính, trách nhiệm phối hợp, khắc phục những bất cập chồng chéo nhiệm vụ hiện nay.

Tiếp tục xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện, kiểm tra đúng quy định. Thực hiện nghiêm túc và giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại của các hộ dân, cá nhân và tổ chức. Phối hợp chặt chẽ với các đoàn thanh tra, kiểm tra của các ngành chức năng khi đến làm việc tại KCN, KKT.

Kiểm tra, giám sát thường xuyên tình hình hoạt động của các doanh nghiệp, kịp thời phát hiện các sai sót, kiến nghị của nhà đầu tư. Rà soát, tham mưu UBND Tỉnh thu hồi đối với các dự án đã được cấp đất nhưng không triển khai hoặc chậm triển khai theo quy định về Luật Đất đai, Luật Đầu tư.

Thực hiện tốt công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh, không để bị động về mất an ninh trật tự trong KCN, KKT. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với đầu tư xây dựng khu vực phòng thủ, bảo đảm vững chắc về quốc phòng, an ninh.

Tiếp tục quán triệt, nâng cao chất lượng, hiệu quả của các cơ quan chức năng trong công tác phối hợp tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp về thẩm định các dự án phát triển kinh tế-xã hội; nhất là các dự án liên quan đến tuyến biên giới biển, biên giới đất liền, các địa bàn trọng điểm về quốc phòng, an ninh và các dự án có yếu tố nước ngoài.

Phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng trong công tác quản lý an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy tại các KCN, KKT nói chung và tại các doanh nghiệp trong các KCN, KKT nói riêng.

Phát động và triển khai sâu rộng các phong trào thi đua do Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tỉnh Quảng Bình và các cấp, các ngành phát động để cổ vũ, động viên cán bộ công chức, viên chức, các doanh nghiệp và và người lao động trong các KCN, KKT của Tỉnh tích cực cố gắng phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý và phát triển các KCN, KKT trên địa bàn Tỉnh./.

Ban Quản lý KKT Quảng Bình tổ chức triển khai toàn diện hoạt động quản lý và phát triển các KCN, KKT năm 2023
Lãnh đạo Ban Quản lý KKT Quảng Bình ký kết Giao ước thi đua năm 2024

PV: Xin trân trọng cảm ơn Ông!