Nghị định này quy định thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN giai đoạn 2016-2018 và điều kiện được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo Hiệp định này.

Ban hành kèm theo Nghị định này Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN giai đoạn 2016 - 2018 (thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt gọi là thuế suất ATIGA).

Hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam được hưởng thuế suất ATIGA phải là hàng hóa được vận chuyển trực tiếp từ nước XK vào Việt Nam

Hàng hóa nhập khẩu được áp dụng thuế suất ATIGA phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

1/ Thuộc Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ban hành kèm theo Nghị định này.

2/ Được nhập khẩu vào Việt Nam từ các nước là thành viên của Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN, bao gồm các nước: Brunei; Vương quốc Campuchia; Cộng hoà Indonesia; Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào; Malaysia; Cộng hòa Liên bang Mianma; Cộng hoà Philippin; Cộng hoà Singapore; Vương quốc Thái Lan; Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (hàng hóa từ khu phi thuế quan nhập khẩu vào thị trường trong nước).

3/ Được vận chuyển trực tiếp từ nước xuất khẩu vào Việt Nam.

4/ Đáp ứng các quy định về xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN, có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) Mẫu D do Bộ Công Thương quy định.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/09/2016. Đồng thời, khi Nghị định 129 có hiệu lực thì bãi bỏ Thông tư số 165/2014/TT-BTC, ngày 14/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN giai đoạn 2015-2018./.