Theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, sau khi có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng về việc rà soát việc bổ nhiệm, số lượng ứng viên cũng như chất lượng giáo sư, phó giáo sư năm 2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn gửi các Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư ngành, liên ngành yêu cầu rà soát lại kỹ lưỡng hồ sơ các ứng viên theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng để đảm bảo chất lượng xét duyệt theo quy định hiện hành, báo cáo Chủ tịch hội đồng trước ngày 18/02.

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn xin lùi thời hạn báo cáo rà soát giáo sư, phó giáo sư

Tuy nhiên, do thời gian yêu cầu rà soát trùng với thời gian nghỉ Tết Nguyên đán nên để đảm bảo khách quan, công bằng, đúng quy định, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ đề nghị Thủ tướng cho phép lùi thời hạn báo cáo kết quả rà soát đến hết ngày 28/02.

Trước đó, khi dư luận có những nghi ngại về chất lượng cũng như số lượng đột biến ứng viên được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2017, Thủ tướng đã yêu cầu Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư Nhà nước xem xét, kiểm tra lại việc bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư.

Theo thống kê từ Hội đồng Chức danh giáo sư Nhà nước, nếu tính số bài báo quốc tế nằm trong danh mục ISI/Scopus thì năm 2017 có đến 5.310 bài so với 2.510 bài của năm 2016. Như vậy, trong khi số ứng viên tăng 1,6 lần, thì số bài quốc tế tăng gấp hơn 2 lần.

Trước đó, vào năm 2016 tỷ lệ ứng viên nộp hồ sơ/ứng viên đạt chuẩn là 89,69%, thì trong đợt xét của năm 2017, tỷ lệ này là 79,76%. Cùng với đó, số lượng giáo sư, phó giáo sư cũng tăng nhanh trong những năm qua, Nếu năm 2015 là 522 người, thì năm 2017 đạt 1.226 người.

Trong số 1.226 ứng viên, thì 85 người đạt tiêu chuẩn giáo sư, 1.141 người đạt tiêu chuẩn phó giáo sư. Cũng trong năm 2017, số người nộp hồ sơ xét duyệt là 1.537, trong đó 151 ứng viên giáo sư và 1.386 ứng viên phó giáo sư./.