Dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Cam Lộ-La Sơn có 11 gói thầu xây lắp, dự kiến hoàn thành trong năm 2021 (các gói thầu đầu tiên khởi công tháng 9/2019). Tuy nhiên, đến nay, sản lượng thi công của dự án mới đạt khoảng 44%, chậm 4,8% so với kế hoạch.

Dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn có tổng chiều dài trên 98 km đi qua 2 tỉnh Quảng Trị (dài hơn 37 km) và Thừa Thiên-Huế (trên 61 km) có tổng mức đầu tư khoảng 7.699 tỷ đồng

Theo đó, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu Ban Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh xử lý điều chuyển khối lượng của Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Nguyên (vi phạm lần 3) tại gói thầu XL03 cho nhà thầu khác triển khai thi công. Đồng thời, thông báo trên trang thông tin điện tử của Bộ Giao thông vận tải làm cơ sở đánh giá năng lực khi nhà thầu này tham gia các dự án do Bộ Giao thông vận tải quản lý theo quy định của Luật Đấu thầu.

Đối với nhà thầu vi phạm lần 2, Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo Ban Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh khẩn trương cảnh cáo lần 3 đối với Công ty cổ phần Vật tư thiết bị và xây dựng công trình giao thông 624 (gói thầu XL07) và xử lý theo quy định của hợp đồng.

Đối với nhà thầu vi phạm lần 1, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu Ban Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh khẩn trương cảnh báo lần 2 đối với Công ty TNHH Xây dựng Thành Phát và Công ty TNHH Nhạc Sơn (gói thầu XL06), Công ty TNHH Đại Hiệp, Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 5 5 và Công ty TNHH Xây dựng Bảo Sơn (gói thầu XL11)…

Cùng với đó, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các nhà thầu trước ngày 05/6/2021 tập trung huy động năng lực thi công bù tiến độ đã chậm. Nếu sau thời gian trên, nhà thầu nào không có chuyển biến về tiến độ, Ban Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh tiếp tục cảnh báo lần 3 và xử lý theo quy định của hợp đồng.

Ngoài ra, thực hiện chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải, Ban Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh đang khẩn trương yêu cầu các nhà thầu lập lại tiến độ thi công chi tiết đối với từng gói thầu; đồng thời yêu cầu các nhà thầu huy động năng lực thi công đáp ứng tiến độ sau khi cập nhật. Ban Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh phải lập danh sách theo dõi, giám sát đặc biệt đối với nhà thầu vi phạm tiến độ để xử lý nghiêm theo quy định của hợp đồng.

Dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn có tổng chiều dài trên 98 km đi qua 2 tỉnh Quảng Trị (dài hơn 37 km) và Thừa Thiên-Huế (trên 61 km) có tổng mức đầu tư khoảng 7.699 tỷ đồng, sử dụng vốn ngân sách Nhà nước. Trong đó, vốn đầu tư xây lắp khoảng 5.586 tỷ đồng, chi phí giải phóng mặt bằng khoảng 434 tỷ đồng… Dự án khởi công từ tháng 9/2019, dự kiến ban đầu hoàn thành trong năm 2021./.