Cụ thể là, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các ban quản lý dự án: 2, 6, 7, 85, Thăng Long, đường Hồ Chí Minh, Mỹ Thuận, Đường sắt, Hàng hải, Đường thủy, các cục quản lý chuyên ngành và sở giao thông vận tải các địa phương về việc đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư các dự án trong giai đoạn 2021-2025 và khẩn trương hoàn chỉnh thủ tục để khởi công các dự án năm 2022 theo kế hoạch.

Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư các dự án giao thông mới
Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư các dự án giao thông mới

Tháng 5/2022, Bộ Giao thông Vận tải đã có văn bản về việc đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư các dự án trong giai đoạn 2021-2025 và giải ngân đầu tư công năm 2022. Tuy nhiên, đến nay một số chủ đầu tư/ban quản lý dự án chưa quyết liệt, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ trình phê duyệt dự án đầu tư các dự án đã có quyết định chủ trương đầu tư; chưa hoàn chỉnh các thủ tục để khởi công theo kế hoạch các dự án đã được phê duyệt dự án.

Trước thực trạng đó, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu đối với các dự án khởi công mới, chủ đầu tư/ban quản lý dự án phải đẩy nhanh thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán, đấu thầu lựa chọn nhà thầu để khởi công dự án theo kế hoạch đã cam kết. Đồng thời, lập kế hoạch triển khai đối với từng dự án, làm cơ sở đôn đốc, đánh giá kết quả thực hiện và điều hành tổng thể kế hoạch vốn đầu tư năm 2022; xây dựng kế hoạch giải ngân chi tiết tương ứng với các mốc tiến độ thực hiện cho từng công tác, hạng mục chi phí (giải phóng mặt bằng, xây lắp, tư vấn...).

Đối với các dự án đã được quyết định chủ trương đầu tư, chưa phê duyệt dự án đầu tư, phải rà soát lập lại tiến độ đảm bảo tính khả thi; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan để giải quyết dứt điểm các thủ tục theo quy định (chuyển đổi mục đích sử dụng rừng; khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; đánh giá tác động môi trường; mỏ vật liệu; bãi thải; hợp vốn của địa phương và Trung ương...); hoàn thiện hồ sơ dự án đầu tư để phê duyệt theo tiến độ đã cam kết.

Các dự án chưa được phê duyệt chủ trương đầu tư hoặc phải điều chỉnh chủ trương đầu tư, chủ đầu tư cần tập trung chỉ đạo, xử lý tháo gỡ ngay khó khăn, vướng mắc; kịp thời báo cáo Bộ Giao thông Vận tải những vấn đề vượt thẩm quyền và đề xuất giải pháp xử lý.

Theo kế hoạch, 2 tháng cuối năm 2022, các chủ đầu tư/ban quản lý dự án sẽ tiếp tục tập trung hoàn thành các thủ tục đầu tư để khởi công 5 dự án, hoàn thành 16 dự án. Trong đó, tập trung chỉ đạo quyết liệt để khởi công Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2021-2025 và hoàn thành, thông xe kỹ thuật 4 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2017-2020, gồm: Cam Lộ - La Sơn; Mai Sơn - QL45; Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây./.