Tại Hội nghị của Bộ Tài chính với các bộ, ngành, địa phương về tình hình giải ngân đầu tư công nguồn vốn nước ngoài 11 tháng đầu năm 2022 và các giải pháp thúc đẩy giải ngân những tháng cuối năm 2022, đại diện Bộ này cho biết, lũy kế giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công nguồn vay nước ngoài 11 tháng năm 2022 mới đạt 26,06% kế hoạch (9.014,59 tỷ đồng, trong đó giải ngân của các bộ, ngành là 4.154,05 tỷ đồng, đạt 35,17%; giải ngân của các địa phương là 4.860,54 tỷ đồng, đạt 21,34%).

Bộ Tài chính họp với các bộ, ngành, địa phương nhằm tìm giải pháp thúc đẩy giải ngân những tháng cuối năm 2022 (nguồn: mof)
Bộ Kế hoạch và Đầu tư chưa nhận được yêu cầu xin bổ sung vốn của bất kỳ địa phương nào
Bộ Tài chính họp với các bộ, ngành, địa phương nhằm tìm giải pháp thúc đẩy giải ngân những tháng cuối năm 2022 (nguồn: mof)

Theo lý giải của Bộ Tài chính, nguyên nhân của sự chậm trễ trên chủ yếu xuất phát từ việc không có khối lượng hoàn thành cho giải ngân từ mọi khâu của quá trình thực hiện dự án như: chưa hoàn tất các thủ tục đầu tư, đang thực hiện các thủ tục điều chỉnh dự án; điều chỉnh hiệp định vay hoặc đã hoàn thành thủ tục đầu tư nhưng tổ chức thực hiện các chương trình, dự án chậm; các chủ dự án chưa tập hợp các kiểm soát chi gửi hồ sơ rút vốn đến Bộ Tài chính...

Phát biểu ý kiến tại cuộc họp, đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, tại Văn bản số 6224 của Văn phòng Chính phủ ngày 20/9/2022 đã giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, ngành, địa phương báo cáo cấp có thẩm quyền kịp thời điều hoà, điều chỉnh kế hoạch năm 2022. Quan điểm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư là giữ nguyên đề nghị các bộ, cơ quan trung ương và địa phương không trả lại vốn kế hoạch đầu tư nguồn vốn ngân sách trung ương năm 2022 đã được giao, khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chưa nhận được yêu cầu xin bổ sung vốn của bất kỳ địa phương nào
Theo đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến ngày 24/11/2022, số xin điều chỉnh giảm vốn là 12.803 tỷ đồng của 5 bộ và 47 địa phương, nhưng đến nay, Bộ chưa nhận được yêu cầu xin bổ sung vốn của bất kỳ địa phương nào (nguồn: mof)

Liên quan đến ý kiến của một số địa phương về nếu có điều chỉnh giảm nguồn vốn đầu tư, thì chuyển nguồn vốn này sang cho địa phương khác, đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, tính đến ngày 24/11/2022, số xin điều chỉnh giảm là 12.803 tỷ đồng của 5 bộ và 47 địa phương. Tuy nhiên, đến nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chưa nhận được yêu cầu xin bổ sung vốn của bất kỳ địa phương nào, do đó, Bộ không có cơ sở tổng hợp, cân đối, trình báo cáo cấp có thẩm quyền…

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chưa nhận được yêu cầu xin bổ sung vốn của bất kỳ địa phương nào

Thứ trưởng Bộ Tài chính Võ Thành Hưng đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục quan tâm chỉ đạo công tác giải ngân vốn đầu tư công, trong đó có vốn nước ngoài trong thời gian tới… (nguồn: mof)

Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Võ Thành Hưng, tổng số vốn giải ngân từ đầu năm tới nay mới đạt 26,06% kế hoạch đầu tư công vốn nước ngoài của năm 2022. Do đó, trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương trong hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công nguồn nước ngoài năm 2022 là rất lớn.Cũng theo lãnh đạo Bộ Tài chính, cơ quan chủ quản cần tiến hành khảo sát từng dự án, để chỉ đạo nhà thầu tập trung tổ chức triển khai thực hiện từ nay đến hết năm, khẩn trương hoàn thiện thủ tục thanh toán rút vốn. Phối hợp với các bộ chuyên ngành rà soát, nghiên cứu bổ sung, xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn định mức, đơn giá vật tư, thiết bị để có căn cứ áp dụng, thực hiện…

“Bộ Tài chính cam kết tích cực phối hợp với các bộ, ngành, các nhà tài trợ để xử lý các vướng mắc phát sinh hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định; đồng thời sẽ chỉ đạo các đơn vị trong toàn ngành tài chính chủ động triển khai các giải pháp, nhằm thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công nói chung, nguồn vay nước ngoài nói riêng.”, ông Hưng khẳng định./.