Còn 435 cơ sở nhà, đất chưa được phê duyệt phương án xử lý

Chuẩn bị cho giám sát chuyên đề về việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 trình Phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) vào tháng 9/2022 và báo cáo Quốc hội tại Kỳ họp thứ 4, hôm nay (ngày 23/8), Đoàn giám sát của Quốc hội làm việc với Bộ Tài chính, theo Văn phòng Quốc hội.

Báo cáo với Đoàn Giám sát, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, giai đoạn 2016-2021, các đơn vị thuộc Bộ đã tiết kiệm được hơn 6.087 tỷ đồng trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt dự toán, quyết toán, quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước (NSNN); cắt giảm 100% việc tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công, khánh thành các công trình xây dựng cơ bản…

Tuy nhiên, ông Phớc cũng nêu một số tồn tại, hạn chế như: còn hiện tượng chưa tuân thủ nghiêm quy định về ban hành, thời hạn lập, gửi chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; chất lượng lập, phân bổ kế hoạch và công tác chuẩn bị dự án đầu tư công một số nơi còn nhiều bất cập, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công thấp; công tác chống thất thu thuế, chống buôn lậu, gian lận thương mại, chuyển giá, trốn thuế, xử lý thu hồi nợ đọng chưa đạt kết quả như mong muốn…

Bộ Tài chính chưa đáp ứng yêu cầu của Đoàn giám sát
Theo Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Thị Phú Hà, Tổ công tác nhận thấy vẫn còn công trình, dự án đầu tư vượt tiêu chuẩn, định mức (ảnh: QH)

Báo cáo rà soát kết quả bước đầu việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại Bộ Tài chính, do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Thị Phú Hà, Tổ trưởng Tổ công tác (Đoàn giám sát) trình bày cho biết, giai đoạn 2016-2021, việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại Bộ Tài chính đạt được nhiều kiết quả đáng ghi nhận.

Tuy nhiên, Tổ công tác đề nghị Bộ là cơ quan chuyên môn tham mưu cao nhất của Chính phủ trong lập, thẩm định, phê duyệt, giao kế hoạch việc thu, chi ngân sách hàng năm, nhưng quá trình thực hiện còn nhiều sai sót đã được cơ quan kiểm tra, kiểm toán phát hiện, kiến nghị xử lý; đề nghị Bộ Tài chính thực hiện nghiêm và làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan về vấn đề này.

Báo cáo của Bộ Tài chính với Đoàn giám sát khẳng định không có dự án kém hiệu quả, vượt tiêu chuẩn, định mức, tuy nhiên qua giám sát, Tổ công tác nhận thấy vẫn còn công trình, dự án đầu tư vượt tiêu chuẩn, định mức, vừa kết thúc đầu tư có nhu cầu chuyển sang nhiệm vụ khác.

Tổ công tác cũng nêu thực tế việc sắp xếp các cơ sở nhà, đất của Bộ còn chậm, vẫn còn 435 cơ sở nhà, đất thuộc trụ sở làm việc chưa được phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất. Việc sắp xếp các cơ sở nhà đất sau sắp xếp bộ máy còn chậm, dẫn đến nhiều cơ sở nhà, đất, trụ sở làm việc sử dụng chưa bảo đảm đúng quy định, vượt định mức... gây lãng phí.

Bộ Tài chính chưa làm rõ số thất thoát, lãng phí, cũng như vi phạm trong quản lý các Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách theo yêu cầu của Đoàn giám sát. Tổ công tác đề nghị Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan bổ sung đánh giá đầy đủ các nội dung theo yêu cầu của Đoàn giám sát và đề xuất các cơ chế, chính sách, giải pháp khắc phục các tồn tại, hạn chế.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Trường Giang đề nghị Bộ Tài chính làm rõ chênh lệch về số giao biên chế của Bộ Nội vụ và số thực hiện của Bộ Tài chính. Bởi việc cấp NSNN dựa theo số biên chế, nếu có sự không thống nhất dễ dẫn đến lãng phí NSNN. Đề nghị Bộ Tài chính làm rõ hiệu quả công tác quản lý, sử dụng lao động, bởi theo thống kê tổng số cán bộ công chức, viên chức của Bộ lớn, chiếm tới 30,46% tổng số công chức, viên chức của các bộ, ngành.

“Đề nghị Bộ đánh giá cụ thể về thực hiện chính sách thu ngay từ khâu xây dựng chính sách để tránh lãng phí. Công tác thu đối với hoạt động giao dịch trên nền tảng số cũng cần được bổ sung trong báo cáo, bởi đây là vấn đề nhức nhối toàn cầu, trong khi đó Việt Nam có mức tăng trưởng đứng đầu trong khu vực châu Á…”, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Vũ Thị Lưu Mai đề xuất.

Bộ Tài chính cần đánh giá lại việc khoán xe công

Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Bộ Tài chính là cơ quan thay mặt quản lý nhà nước về tài chính công, tài sản công, cần có nhận thức tiết kiệm tài chính không đơn thuần như cái kéo để cắt xén chi tiêu, mà theo tinh thần của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí: với nhiệm vụ công việc được giao, tiêu tốn chi phí ít hơn; với nguồn lực nhất định, tạo ra nhiều giá trị gia tăng hơn; với quan điểm 1 tỷ đồng cần thiết chi ngay, nhưng 1 đồng không cần thiết cũng không chi.

Bộ Tài chính chưa đáp ứng yêu cầu của Đoàn giám sát
Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Bộ Tài chính cần đánh giá lại việc khoán xe công; việc phát hành trái phiếu Chính phủ (ảnh: QH)

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Bộ Tài chính tiến hành rà soát các văn bản đang gây ách tắc, kiến nghị đề xuất sửa đổi thể chế, chính sách kiến tạo phát triển để tạo nhiều giá trị gia tăng, đặc biệt trong lĩnh vực tài sản công, dịch vụ sự nghiệp công, dịch vụ sản phẩm công ích.

“Bộ Tài chính tiếp tục rà soát việc ban hành các định mức về phân bổ chi thường xuyên, chi tiêu công; đánh giá lại việc khoán xe công; việc phát hành trái phiếu Chính phủ; rà soát tổng nguồn phục vụ cải cách tiền lương; vấn đề thu hồi các khoản cho vay tạm ứng; rà soát lộ trình cải cách chính sách về thuế; tăng cường chống chuyển giá trong doanh nghiệp FDI; tình trạng giải ngân vốn ODA chậm do cơ chế chính sách hay do việc triển khai thực hiện?...”, ông Vương Đình Huệ lưu ý./.