Theo VGP, tại Quyết định số 1258/QĐ-TTg 19/07/2021, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bổ nhiệm ông Võ Thành Hưng, Vụ trưởng Vụ Ngân sách Nhà nước (Bộ Tài chính), giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính. Ông Hưng sinh năm 1973, quê quán tỉnh Nghệ An. Ông Hưng từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Vụ trưởng Vụ Ngân sách Nhà nước, Vụ trưởng Vụ tài chính hành chính sự nghiệp, Vụ trưởng Vụ Ngân sách Nhà nước (Bộ Tài chính).

Bộ Tài chính có 2 tân Thứ trưởng
Ông Võ Thành Hưng (trái) và ông Nguyễn Đức Chi (phải)

òn tại Quyết định số 1259/QĐ-TTg 19/07/2021, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Chi, Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước, giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính. Ông Chi sinh năm 1970, quê quán Hà Nội. Ông Chi từng đảm nhiệm các chức vụ: Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính (Bộ Tài chính), Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC), Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước.

Như vậy, với việc có thêm 2 tân Thứ trưởng, theo thông tin từ Bộ Tài chính, cùng với 5 Thứ trưởng đương chức gồm: Ông Đỗ Hoàng Anh Tuấn, ông Huỳnh Quang Hải, ông Trần Xuân Hà, ông Tạ Anh Tuấn và bà Vũ Thị Mai, Bộ Tài chính có 7 Thứ trưởng. Trong số này, có các ông: Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Huỳnh Quang Hải và Trần Xuân Hà đều sinh năm 1961, năm nay tròn 60 tuổi./.