Tiến độ cổ phần hóa tiếp tục chậm trễ kéo dài, khi theo Bộ Tài chính, trong 7 tháng đầu năm nay, Bộ mới nhận được báo cáo phê duyệt phương án cổ phần hóa của 3 doanh nghiệp, với tổng giá trị là 252 tỷ đồng, trong đó phần vốn của các tập đoàn, tổng công ty là 151 tỷ đồng.

Tiến độ cổ phần hóa, thoái vốn diễn ra chậm đang tác động tiêu cực đến tiến độ thu nộp vào ngân sách nhà nước, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19 đang tác động tiêu cực đến nỗ lực hoàn thành kế hoạch thu ngân sách của ngành Tài chính trong năn nay. Trong 7 tháng đầu năm nay, số thu từ cổ phần hóa, thoái vốn nộp về Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp là 323 tỷ đồng. Đây là kết quả rất thấp so với dự kiến số thu từ cổ phần hóa, thoái vốn nộp vào ngân sách nhà nước trong năm nay lên tới 40.000 tỷ đồng theo Quyết định số 1950/QĐ-TTg, ngày 28/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.

Để khắc phục tình trạng trên, Bộ Tài chính đang lên phương án báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các cơ quan đại diện chủ sở hữu như: các bộ, ngành, UBND các tỉnh, cũng như các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước quyết liệt triển khai thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn tại doanh nghiệp trong thời gian tới.

Về phần mình, Bộ Tài chính cam kết tiếp tục thực hiện công tác giám sát, xử lý vướng mắc về tài chính của các doanh nghiệp trong quá trình cổ phần hóa, thoái vốn.

Liên quan đến các giải pháp thúc đẩy tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước về dài hạn, Bộ Tài chính có kế hoạch trong tháng 8 này, sẽ hoàn thiện dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật như: Nghị định về quản lý, sử dụng nguồn thu từ chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập và chuyển nhượng vốn nhà nước; dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật số 69/2014/13 về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp./.