Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường, câu hỏi đặt ra là cơ quan quản lý có tiếp tục triển khai các ưu đãi về thuế, phí để tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp, người dân? Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, cuối năm 2020, trước tình hình dịch Covid-19 tiếp tục có những diễn biến phức tạp, theo đánh giá của các bộ, ngành ảnh hưởng của dịch tiếp tục kéo dài trong năm 2021, Bộ Tài chính đã chủ động đề xuất gia hạn, điều chỉnh giảm mức thu của 29 loại thuế, phí với mức giảm từ 50 - 100% đến ngày 30/6/2021. Đồng thời, Bộ đã trình Uỷ ban thường vụ Quốc hội tiếp tục giảm 30% thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay trong năm 2021 (Nghị quyết số 1148/2020/UBTVQH14 ngày 21/12/2020 được Uỷ ban thường vụ Quốc hội ban hành để hỗ trợ ngành hàng không).

Ngành hàng không gặp nhiều khó khăn khi dịch Covid-19 xảy ra (ảnh: Internet)

Tháng 2/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 12/2021/TT-BTC quy định mức thu, khai, nộp phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt, với quy định giảm 50% phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt so với hiện hành nhằm hỗ trợ đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Bên cạnh những chính sách đã ban hành, Bộ Tài chính còn đề xuất nhiều giải pháp mới. Theo đó, để tiếp tục gia hạn nộp thuế đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, Bộ Tài chính đã có Tờ trình Chính phủ số 11/TTr-BTC ngày 22/1/2021 về phê duyệt chủ trương xây dựng Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất, áp dụng trong năm 2021. Trong đó, Bộ Tài chính trình Chính phủ thông qua chính sách giãn, hoãn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Dự kiến số tiền thuế, tiền thuê đất được gia hạn khoảng 115.000 tỷ đồng. Cụ thể, gia hạn thuế giá trị gia tăng trong 5 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng phải nộp từ tháng 1 đến tháng 6/2021 khoảng 68.800 tỷ đồng; gia hạn thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp quý 1, quý 2 của kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021 trong 3 tháng khoảng 40.500 tỷ đồng; gia hạn thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân của hộ, cá nhân kinh doanh đến trước ngày 31/12/2021 khoảng 1.300 tỷ đồng; gia hạn tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu năm 2021 trong 6 tháng khoảng 4.400 tỷ đồng. Bộ Tài chính đã trình Chính phủ giao cho Bộ Tài chính xây dựng Nghị định theo trình tự thủ tục rút gọn. Theo đó Nghị định sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Dịch Covid- 19 kéo dài khiến hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn (ảnh: Internet)

Ngày 4/2, Bộ Tài chính còn trình Chính phủ hướng dẫn việc cho phép được tính vào chi phí được trừ của doanh nghiệp, tổ chức các khoản chi ủng hộ, tài trợ cho các hoạt động phòng, chống dịch bệnh Covid-19 khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại khoản 8 Điều 3 Nghị quyết số 128/2020/QH14 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.

Bộ Tài chính cũng đang tiến hành tổng kết, đánh giá việc thực hiện các giải pháp đã ban hành và triển khai thời gian qua để tiếp tục đề xuất, báo cáo cấp có thẩm quyền thực thi các giải pháp về thuế, phí và lệ phí phù hợp với diễn biến thực tế trong thời gian tới./.