Bố trí không gian phát triển kinh tế-xã hội hiệu quả, giúp Yên Bái phát triển nhanh, bền vững
Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định Quy hoạch tỉnh, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương chủ trì phiên họp. Ảnh: MPI

Phát biểu tại phiên họp, Thứ trưởng Trần Quốc Phương đánh giá cao sự quan tâm chỉ đạo của tỉnh Yên Bái trong quá trình lập quy hoạch; là một trong những Tỉnh đã sớm nỗ lực, tập trung xây dựng quy hoạch Tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 để trình Hội đồng thẩm định xem xét.

Yên Bái là tỉnh nằm ở trung tâm vùng Trung du và miền núi phía Bắc, có kết nối thuận lợi với thủ đô Hà Nội và vùng Đồng bằng sông Hồng, nằm trên trung điểm của hành lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh; là đầu mối trung chuyển hàng hóa từ Hà Nội, Hải Phòng, các tỉnh Đồng bằng sông Hồng lên cửa khẩu Lào Cai.

Tỉnh có tổng diện tích tự nhiên là 6.892,68 km2, gồm 9 đơn vị hành chính cấp huyện; 173 đơn vị hành chính cấp xã; dân số năm 2020 trên 831 nghìn người, với hơn 30 dân tộc.

Tuy nhiên, hiện trạng kết cấu hạ tầng diện rộng của Tỉnh chưa đồng bộ; liên kết giữa các huyện trong Tỉnh còn nhiều khó khăn. Hiện trạng kinh tế, kỹ thuật đô thị còn nhiều hạn chế

Hạ tầng giáo dục, y tế tiệm cận với mức trung bình của cả nước. Trong thời gian qua, nỗ lực cải thiện chất lượng giáo dục và y tế đã tạo ra hình ảnh tốt hơn về môi trường sống ở Yên Bái.

Trong những năm qua, công tác phúc lợi, bảo đảm an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo có nhiều biến chuyển tích cực. Hết năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016-2020 là 7% (đứng thứ 5/14 tỉnh vùng Trung du và miền núi phía Bắc); Chỉ số hài lòng của người dân (SIPAS) trong top đầu cả nước và của vùng (16/63 tỉnh; 3/14 tỉnh vùng Trung du và miền núi phía Bắc); Chỉ số hạnh phúc (HPI) ở mức khá (53,3%).

Qua phân tích, đánh giá hiện trạng tổng hợp, có thể nhận thấy 3 điểm nghẽn lớn nhất đối với phát triển kinh tế của Yên Bái gồm:

Thứ nhất, kết cấu hạ tầng diện rộng chưa đồng bộ, liên kết giữa các huyện trong Tỉnh chưa tốt; hạ tầng kinh tế, kỹ thuật đô thị còn hạn chế.

Thứ hai, dân số ít, thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao; tốc độ tăng trưởng dân số toàn Tỉnh và dân số đô thị chậm.

Thứ ba, địa hình đồi núi, một số khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai.

Bên cạnh đó, cũng có 5 điểm mạnh cần khai thác để thúc đẩy phát triển kinh tế, trong đó có 1 điểm mạnh thể hiện lợi thế cạnh tranh độc nhất của Tỉnh so với các tỉnh trong vùng và cả nước: Vùng đất giàu truyền thống; có vị trí chiến lược: trung tâm vùng Trung du miền núi phía Bắc, trung điểm hành lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh.

Phát triển kinh tế - xã hội Yên Bái nhanh, bền vững, theo hướng "xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”

Báo cáo về công tác lập quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn khẳng định, thời gian qua, xác định công tác lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là nhiệm vụ quan trọng, tỉnh Yên Bái đã tổ chức triển khai các bước lập Quy hoạch bảo đảm quy định. Tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo lập Quy hoạch và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo; xây dựng nhiệm vụ lập Quy hoạch, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1421 ngày 17/9/2020.

"Tỉnh tập trung chỉ đạo các ngành, các địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch; thường xuyên tổ chức hội nghị với các sở, ngành, địa phương và đơn vị tư vấn để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; cập nhật, chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện các nội dung Quy hoạch, bảo đảm thống nhất, đồng bộ, liên kết giữa Quy hoạch tỉnh với các quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất", ông Tuấn cho biết.

Quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 với phương châm phát triển kinh tế - xã hội Yên Bái nhanh, bền vững, theo hướng "xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” đã được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025; cùng với tiềm năng, lợi thế sẵn có và tận dụng những cơ hội trong bối cảnh phát triển mới, tầm nhìn cho Quy hoạch đến năm 2050 đã được xác định. Theo đó, Yên Bái sẽ là Tỉnh có hệ sinh thái đa dạng, nền kinh tế phát triển toàn diện, chất lượng cuộc sống của người dân ở mức khá của cả nước.

Bố trí không gian phát triển kinh tế-xã hội hiệu quả, giúp Yên Bái phát triển nhanh, bền vững
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn báo cáo về công tác lập quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Theo hướng này, Yên Bái sẽ duy trì môi trường sinh thái bền vững; thúc đẩy kinh tế phát triển đồng đều theo hướng gia tăng giá trị và năng suất; trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn và thân thiện; nâng cao chất lượng cuộc sống toàn diện ở mọi mặt - hình thành nên một cộng đồng đáng sống.

Quy hoạch đặt ra mục tiêu đến năm 2030, Yên Bái nằm trong nhóm các tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi phía Bắc; tầm nhìn đến năm 2050, Yên Bái trở thành tỉnh có nền kinh tế - xã hội phát triển khá của cả nước, đạt được mục tiêu phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.

Quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 xác định 4 trụ cột tăng trưởng kinh tế, đó là: Công nghiệp chế biến, chế tạo; du lịch; kinh tế dịch vụ; nông lâm nghiệp. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo được xác định là động lực chính trong tăng trưởng kinh tế.

Quy hoạch đưa ra 3 kịch bản phát triển thời kỳ 2021-2030, trên cơ sở dự báo các yếu tố thuận lợi, khó khăn, thách thức, cũng như tiềm năng, lợi thế, Quy hoạch đã lựa chọn kịch bản tăng trưởng nhanh.

Với tốc độ tăng trưởng GRDP thời kỳ 2021-2030 đạt bình quân 8,5%/năm; cơ cấu kinh tế đến năm 2030, tỷ trọng khu vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản trong GRDP chiếm 14,8%; khu vực công nghiệp - xây dựng chiếm 39%; khu vực dịch vụ chiếm 41,5%. Tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu người đến năm 2030 đạt khoảng 125 triệu đồng/người (tương đương khoảng 4.400 USD/người).

Với kịch bản này, nhu cầu vốn đầu tư phát triển cần huy động khoảng 280 nghìn tỷ đồng, tương đương khoảng 10,6 tỷ USD.

Quy hoạch Tỉnh là định hướng phát triển các hoạt động kinh tế - xã hội; quốc phòng, an ninh; phát triển kết cấu hạ tầng xã hội; phân bổ đất đai; tài nguyên, bảo vệ môi trường; là công cụ để quản lý, chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Tỉnh.

Hội đồng thẩm định thông qua dự thảo Quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030

Nhận xét, đánh giá về các phần và nội dung các thành phần trong hồ sơ quy hoạch, các đại biểu là thành viên Hội đồng, chuyên gia phản biện đều thống nhất danh mục hồ sơ đầy đủ và phù hợp với quy định; nội dung quy hoạch cơ bản phù hợp và nêu một số nội dung cần bổ sung; đồng thời đề nghị cần rà soát, hoàn thiện thêm tính hợp lý, khả thi của phương án bố trí các nguồn lực; tính khả thi, hiệu quả của các giải pháp thực hiện quy hoạch; tính đồng bộ, thống nhất của cơ sở dữ liệu quy hoạch.

Báo cáo quy hoạch đã nêu các yếu tố, điều kiện phát triển đặc thù của Tỉnh, tuy nhiên cần phân tích, đánh giá thêm để đưa ra nhận định về thuận lợi, khó khăn; khả năng liên kết giữa tỉnh Yên Bái với các tỉnh lân cận, với các cực tăng trưởng và trung tâm phát triển khác của vùng Trung du miền núi phía Bắc trên các lĩnh vực chủ yếu, không chỉ du lịch; rà soát, thống nhất số liệu về diện tích các loại đất rừng đặc dụng, phòng hộ và rừng sản xuất.

Bố trí không gian phát triển kinh tế-xã hội hiệu quả, giúp Yên Bái phát triển nhanh, bền vững
Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy khẳng định, tỉnh Yên Bái sẽ nghiêm túc tiếp thu tối đa các ý kiến để bổ sung, chỉnh sửa dự thảo thuyết minh, hồ sơ nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh theo đúng quy định

Góp ý cho Quy hoạch, các thành viên Hội đồng đề nghị làm rõ tiềm năng, lợi thế của Tỉnh; lựa chọn kịch bản, trụ cột tăng trưởng; đề xuất mục tiêu, định hướng và nhiệm vụ, giải pháp phát triển trong thời kỳ quy hoạch, bảo đảm phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, của vùng và điều kiện thực tiễn của Tỉnh, để quy hoạch được duyệt bảo đảm tính khả thi.

Đặc biệt, TS. Cao Viết Sinh, nguyên Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhấn mạnh định hướng phát triển bền vững của Yên Bái và cho biết, Học viện Chính sách và Phát triển (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) vừa công bố Chỉ số phát triển bền vững cấp tỉnh (PSDI) 2021. Theo đó, Yên Bái xếp thứ 56/63 tỉnh, thành.

TS. Cao Viết Sinh cho rằng, dù chỉ số này còn nhiều tranh cãi, song Yên Bái cần lưu ý để có định hướng, giải pháp phát triển bền vững trong tương lai.

Vị chuyên gia này nhấn mạnh những vấn đề liên quan đến phát triển bền vững trong Quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030.

Thay mặt lãnh đạo Tỉnh, tiếp thu, giải trình và làm rõ một số ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định và các đại biểu tại phiên họp, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Đỗ Đức Duy cảm ơn những ý kiến đánh giá, nhận xét thẳng thắn, xây dựng của Hội đồng thẩm định và các chuyên gia. Ông khẳng định, tỉnh Yên Bái sẽ nghiêm túc tiếp thu tối đa các ý kiến để bổ sung, chỉnh sửa dự thảo thuyết minh, hồ sơ nhiệm vụ lập Quy hoạch Tỉnh theo đúng quy định trước khi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Quy hoạch Tỉnh được phê duyệt là cơ sở quan trọng để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội, góp phần hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX và thời gian tiếp theo.

Kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Trần Quốc Phương cho biết kết quả bỏ phiếu của Hội đồng thẩm định và thông báo việc Hội đồng thẩm định đã thông qua dự thảo Quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Dự thảo Quy hoạch đã cơ bản đáp ứng các yêu cầu theo quy định của Luật Quy hoạch năm 2017.

Thứ trưởng đề nghị tỉnh Yên Bái tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý, tập trung làm rõ một số vấn đề được các đại biểu nêu tại phiên họp.

Theo Thứ trưởng, cơ quan soạn thảo Quy hoạch cần lưu ý quá trình xây dựng Quy hoạch phải đặt trong yếu tố mới, bối cảnh mới, bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, xác định rõ 3 đột phá chiến lược, trong đó có điều chỉnh bổ sung một số yếu tố về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát huy giá trị văn hóa và con người Việt Nam.

Đồng thời phải bám sát để thể hiện vào quy hoạch việc hội nhập quốc tế sâu rộng, tập trung các vấn đề về chiến lược tăng trưởng xanh, phát triển bền vững, ưu tiên kinh tế số, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, tập trung vào các nội dung, như: Phát triển lâm nghiệp, du lịch, đặc biệt là phải đặt Quy hoạch trong phát triển liên kết vùng...

Thứ trưởng yêu cầu cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định chủ trì phối hợp với các thành viên Hội đồng tiến hành rà soát hồ sơ, tài liệu quy hoạch đã được bổ sung, hoàn thiện theo báo cáo thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ; đồng thời đề nghị tỉnh Yên Bái nghiên cứu tiếp thu và hoàn thiện báo cáo thuyết minh nhiệm vụ lập Quy hoạch, trên cơ sở các ý kiến góp ý của chuyên gia, Thành viên Hội đồng thẩm định để sớm trình Thủ tướng xem xét, phê duyệt./.

Yên Bái kiên trì thực hiện triết lý phát triển Yên Bái kiên trì thực hiện triết lý phát triển "xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”