Cụ thể, trong một cuộc phỏng vấn trả lời báo giới, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nhận trách nhiệm của người đứng đầu về những sự việc xảy ra tại Cục Nghệ thuật biểu diễn và khẳng định Bộ đang triển khai những giải pháp quyết liệt để chấn chỉnh, khắc phục.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa nhận trách nhiệm về sai sót ở Cục Nghệ thuật biểu diễn vì "tự dưng" cấp phép phổ biến cho hơn 300 ca khúc cách mạng, trong đó có Tiến quân ca

Bộ Trưởng nhận định, những sự việc xảy ra gần đây liên quan đến Cục Nghệ thuật biểu diễn, cho dù với bất cứ nguyên nhân và lý do gì, cũng thực sự đau xót và đáng tiếc. Đây là bài học sâu sắc đối với công tác quản lý nhà nước của ngành, cũng như năng lực chuyên môn, nghiệp vụ và phương pháp điều hành của công chức thực thi công vụ.

Bộ trưởng nhấn mạnh, tôi xin nhận trách nhiệm của người đứng đầu về những sự việc xảy ra vừa rồi và rất mong nhận được sự chia sẻ và cảm thông của nhân dân. Chúng tôi đang tập trung quyết liệt để chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế để công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực này ngày càng hiệu quả hơn.

Đề cập về các giải pháp thực hiện cụ thể, Bộ trưởng cho biết, hiện đã gỡ bỏ hơn 300 bài hát được cập nhật vừa rồi ra khỏi website của Cục Nghệ thuật biểu diễn; các bài hát trở nên quen thuộc, phổ biến trong thực tế, nếu không có nội dung, ca từ trái với thuần phong mỹ tục, xâm phạm lợi ích quốc gia thì không cần cấp phép phổ biến, không phụ thuộc vào địa điểm, thời gian sáng tác; tiến hành rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của ngành nói chung và chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu của Cục Nghệ thuật biểu diễn nói riêng;

Ngoài ra, căn cứ vào tình hình thực tiễn hiện nay, Bộ đã quyết định đồng chí Nguyễn Đăng Chương về công tác tại Văn phòng Bộ để thực hiện một số công việc và chờ bố trí công tác khác phù hợp; để công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn không bị gián đoạn, bảo đảm liên tục, thông suốt, Ban Cán sự Đảng Bộ đã thống nhất phân công đồng chí Vương Duy Biên, Nghệ sĩ nhân dân, Thứ trưởng, phụ trách lĩnh vực này (nguyên Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn) trực tiếp điều hành Cục Nghệ thuật biểu diễn (từ ngày 01/06/2017) cho đến khi bổ nhiệm Cục trưởng mới.

Tư lệnh ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết thêm, thời gian tới, Bộ sẽ chỉ đạo tiến hành rà soát về chức năng, nhiệm vụ, công tác tham mưu, điều hành, thực thi pháp luật của Cục Nghệ thuật biểu diễn để bảo đảm tính đồng bộ, làm rõ những sai phạm và xử lý nghiêm minh các cá nhân, tập thể có liên quan.

Ngoài ra, Bộ trưởng khẳng định, sẽ luôn lắng nghe, tiếp thu và hành động với tinh thần cầu thị cao nhất để công tác quản lý nhà nước ngành ngày càng hiệu quả.

Trước đó, vào hồi tháng 03/2017, Cục Nghệ thuật biểu diễu đột ngột yêu cầu dừng lưu hành năm ca khúc trước 1975 để thẩm định lại dị bản, tên tác giả, ca từ, rồi sau đó phải cho lưu hành lại. Tiếp đó, 300 ca khúc cách mạng, trong đó có Tiến quân ca, được cập nhật vào danh mục trên website của Cục gây hiểu nhầm là các tác phẩm nổi tiếng tự dưng được cấp phép phổ biến./.