Tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội góp ý cho dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) tại Kỳ họp thứ 4 của Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà khẳng định, các ý kiến của đại biểu Quốc hội được ghi chép đầy đủ, cụ thể là cơ sở để tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Luật.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà nói gì về chuyện “nóng” định giá đất?
Theo Bộ trưởng Trần Hồng Hà, trên cơ sở thu thập đầy đủ cơ sở dữ liệu về giá đất, dùng phương pháp toán học, cùng với phương pháp để xác định vùng đất chuẩn, thửa đất chuẩn, số lượng thửa đất…, thì có thể xác định được giá đất

Ông Hà cho biết, có tới 1/3 số ý kiến của đại biểu Quốc hội thảo luận tại hội trường đề cập đến vấn đề tài chính và định giá đất. Tài chính đất đai cùng với quy hoạch là công cụ mà Nhà nước thực hiện quyền quản lý nhà nước và quyền đại diện cho chủ sở hữu toàn dân về đất đai.

Về vấn đề quy hoạch, Bộ trưởng Trần Hồng Hà khẳng định quy hoạch đất đai sẽ gắn với quy hoạch giao thông. Tập trung quản lý đất đai theo không gian, quản lý về chỉ tiêu phân bổ đất đai để làm sao sử dụng hiệu quả, khai thác bền vững…

“Trên cơ sở thu thập đầy đủ cơ sở dữ liệu về giá đất, dùng phương pháp toán học, phương pháp thống kê tính toán, cùng với phương pháp để xác định vùng đất chuẩn, thửa đất chuẩn, số lượng thửa đất…, thì có thể xác định được giá đất. Điều này sẽ giải quyết được những bất cập hiện nay…”, ông Hà lạc quan khi giải trình trước Quốc hội.

Bộ trưởng cho rằng, từ giá đất này chúng ta sẽ thực hiện rất nhiều công việc để đảm bảo trách nhiệm đóng góp về mặt tài chính của người sử dụng đất, cũng như tính được giá đất cụ thể. Cùng với đó, công khai được giá đất và người dân có quyền tiếp cận.

Liên quan đến thu hồi đất và bồi thường, Bộ trưởng cho biết, dự thảo Luật đã quy định rõ tiêu chí giao đất không phải đấu thầu, đấu giá. Về đất đai phải đấu thầu, đấu giá có 2 hình thức. Quan trọng nhất ở đây là làm sao thực hiện được hài hòa lợi ích của người dân, Nhà nước và lợi ích của doanh nghiệp. Tuy nhiên, khó khăn nhất là làm sao xác định được điều kiện, tiêu chí. Sắp tới sẽ nghiên cứu làm rõ và mong các đại biểu Quốc hội, chuyên gia, nhà khoa học tiếp tục tham gia góp ý lượng hóa cụ thể.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà nói gì về chuyện “nóng” định giá đất?
Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, qua thảo luận, đa số ý kiến nhất trí về sự cần thiết sửa đổi Luật Đất đai

Phát biểu kết luận phiên thảo luận dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải khẳng định, đây là luật hết sức quan trọng, nhiều đại biểu chuẩn bị công phu, tâm huyết, vì vậy, đề nghị các vị đại biểu chưa phát biểu gửi văn bản ý kiến của mình qua Ban thư ký kỳ họp để tổng hợp.

Cũng theo Phó Chủ tịch Quốc hội, qua thảo luận, đa số ý kiến nhất trí về sự cần thiết sửa đổi Luật Đất đai để thể chế hóa chủ trương của Đảng, hoàn thiện hành lang pháp lý, nhằm khai thác, sử dụng có hiệu quả nguồn lực đất đai, tạo không gian, động lực cho phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, khắc phục những bất cập, hạn chế của luật hiện hành.

“Ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội đã được ghi chép đầy đủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ chỉ đạo cơ quan thẩm tra phối hợp chặt chẽ với cơ quan soạn thảo và các cơ quan liên quan nghiên cứu ý kiến phát biểu để tiếp thu; tổ chức các cuộc hội thảo, hội nghị đại biểu chuyên trách để hoàn chỉnh dự Luật trước khi trình Quốc hội tiếp tục xem xét, thảo luận tại Kỳ họp thứ 5.../.