Là một ngành quan trọng của đất nước

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, năm 2017, hoạt động xây dựng duy trì tăng trưởng khá cao với tốc độ 8,7% so với năm 2016, đóng góp 0,54 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung, đứng thứ ba trong số các ngành đóng góp điểm phần trăm vào mức tăng GDP cả nước. Tỷ lệ đô thị hóa cả nước đạt khoảng 37,5% (tăng 0,9% so với năm 2016), đạt xấp xỉ cận dưới của các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội đảng toàn quốc lần thứ XII (38%-40%).

Hiện cả nước có 813 đô thị (tăng 11 đô thị so với năm 2016). Tỷ lệ phủ kín quy hoạch chung xây dựng đô thị đạt 100%, quy hoạch phân khu đạt khoảng 77% (tăng 2% so với năm 2016), quy hoạch chi tiết đạt khoảng 38% (tăng 3% so với năm 2016). Quy hoạch xây dựng nông thôn đạt 99,4% (tăng 0,4% so với năm 2016)...

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thủ tướng cho rằng, ngành Xây dựng đã đóng góp quan trọng vào các thành tựu của đất nước thời gian qua, Thủ tướng bày tỏ ấn tượng về một Bộ đoàn kết, thống nhất, dân chủ, có nhiều chủ trương, biện pháp mới, nhiều tư tưởng đổi mới. Năm 2017, ngành Xây dựng tăng trưởng khá, đạt 8,7%. Các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật, nhà ở đều tăng. Ngành công nghiệp vật liệu xây dựng phát triển mạnh. Sản xuất xi măng đứng đầu ASEAN và tốp 10 thế giới về sản lượng.

“Ngành xây dựng là ngành quan trọng của đất nước vì đất nước muốn đàng hoàng hơn, to đẹp hơn cần có khối óc và bàn tay của những người làm xây dựng, chắc chắn là như thế”, Thủ tướng nói.

Bên cạnh đó, trong năm 2017, Bộ Xây dựng góp phần quan trọng đưa công tác quản lý quy hoạch và phát triển đô thị nề nếp hơn. Công tác xây dựng thể chế thu được kết quả tích cực. Giảm 75% số lượng hồ sơ phải thẩm định tại Bộ Xây dựng. Đồng thời, là một trong những bộ đi đầu trong việc cắt giảm các thủ tục hành chính.

“Bộ Xây dựng là một trong những cơ quan đi đầu trong rà soát cắt giảm thủ tục hành chính; xây dựng thủ tục trực tuyến giảm 2/3 thời gian, tạo sự thông thoáng cho phát triển. Ngoài ra, Bộ Xây dựng đã trình Thủ tướng 2 đồ án lớn, hoàn thiện hệ thống định mức đơn giá và quy chuẩn tiêu chuẩn… Đây công cụ căn bản phòng chống tham nhũng trong xây dựng” Thủ tướng nói.

Trong hoạt động kinh doanh bất động sản, Thủ tướng đánh giá, năm 2017, thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, bước đầu thực hiện tốt chính sách nhà ở xã hội. Lĩnh vực bất động sản đã thu hút 3,3 triệu tỷ đồng vốn, trong khi đầu tư công 5 năm chỉ có 2,2 triệu tỷ đồng, tạo nên khối lượng giá trị lớn trong xây dựng. Đồng thời, Ngành đã quan tâm tháo gỡ khó khăn cho chương trình hỗ trợ hộ nghèo, người có công có nhà ở góp phần ổn định an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững.

Cùng với đó, năm 2017, công tác đổi mới, tái cơ cấu cổ phần hóa doanh nghiệp được đẩy mạnh hơn. Nhiều đơn vị xây dựng đã đổi mới về khoa học công nghệ, có khát vọng lớn để phát triển. Công tác quy hoạch, tư vấn, giám sát tiến bộ, có nhiều công trình đẹp trên đất nước.

Ngành Xây dựng phấn đấu tăng trưởng 9,2%

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thủ tướng cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại mà Ngành cần khắc phục, như: tốc độ xây dựng lớn nhưng tăng trưởng thấp; nhiều việc còn chậm so với yêu cầu; còn nhiều bức xúc trong xây dựng thể chế chính sách về xây dựng; chất lượng một số đồ án chưa đủ tầm nhìn và chưa phù hợp thực tiễn; có những trường hợp điều chỉnh quy hoạch còn tùy tiện, nhiều trường hợp chủ đầu tư can thiệp để điều chỉnh quy hoạch.

Công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch nông thôn còn nhiều bất cập. Cơ cấu hàng hóa bất động sản chưa hợp lý, dư thừa sản phẩm nhà ở trung cao cấp, thiếu nhà ở giá rẻ và trung bình, chưa quan tâm đúng mức đến phát triển nhà ở xã hội. Lĩnh vực vật liệu xây dựng còn nhiều bất cập như sản xuất chưa đáp ứng mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường. Ô nhiễm môi trường còn phổ biến. An toàn trong khai thác vật liệu chưa được quan tâm. Vấn đề khai thác cát và vật liệu thay thế còn nhiều bất cập.

Trước thực tế đó, Thủ tướng nhấn mạnh trong năm tới, ngành Xây dựng cần rà soát lại xem nhiệm vụ nào chưa thực hiện được. Tiếp tục tạo chuyển biến thực chất, rõ nét hơn nữa trong cơ cấu ngành Xây dựng.

“Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp đề ra, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GDP ngành Xây dựng là 9,2%. Đến năm 2020, xây dựng được hầu hết các công trình thiết yếu đạt chất lượng, thẩm mỹ, có giá cả cạnh tranh. Hạn chế tối đa việc điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng.” Thủ tướng nói.

Bên cạnh đó, Thủ tướng lưu ý, Bộ Xây dựng cần quan tâm chỉ đạo tăng tỷ trọng vốn đầu tư ngoài ngân sách. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ hiện đại hơn nữa để nâng cao hiệu quả cuộc cách mạng 4.0.

Bộ cần tiếp tục hoàn thiện việc xây dựng thể chế, khẩn trương hoàn thiện để ban hành Luật Quản lý phát triển đô thị; hoàn thành điều chỉnh định hướng quy hoạch tổng thể phát triển đô thị Việt Nam; cần có tư duy mới về xây dựng để phát triển lâu dài; kiểm soát tốt hơn nữa tiến trình đô thị hóa gắn với công nghiệp hóa, xây dựng đô thị gắn với phát triển hạ tầng xã hội.

“Bộ Xây dựng cùng các bộ, ngành tăng cường hướng dẫn để đầu tư theo quy hoạch, khắc phục tình trạng quy hoạch treo, sớm trình đề án xây dựng trụ sở làm việc các bộ, ngành, Trung ương” Thủ tướng nói.

Đồng thời, Thủ tướng yêu cầu, các chính sách của Bộ Xây dựng cần hướng đến mục tiêu cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo thuận lợi tối đa cho địa phương, các tỉnh, thành phố, tăng cường kiểm tra giám sát trật tự đô thị, quan tâm thiết kế đô thị để quản lý cho có hiệu quả.

Cùng với đó, Bộ cần đẩy mạnh công tác thanh tra, xử lý nghiêm tình trạng vi phạm; quan tâm kiểm soát thị trường bất động sản, không để xảy ra tình trạng bong bóng bất động sản; tiếp tục phát triển nhà ở xã hội; phấn đấu xuất khẩu xây dựng ra nước ngoài.

Tiếp đó, Thủ tướng lưu ý toàn ngành phải coi trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực ngành xây dựng, tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, chống nhũng nhiễu trong toàn ngành, phải tạo ra môi trường thông thoáng cho mọi thành phần kinh tế, sát với doanh nghiệp, địa phương.

Cuối cùng, Thủ tướng yêu cầu toàn Ngành quan tâm chăm lo để công nhân ở các công trường có một cái tết đầy đủ, ấm cúng.

Kết thúc Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà thay mặt cán bộ công nhân viên ngành Xây dựng bày tỏ vui mừng được Thủ tướng trực tiếp đến tham dự và chỉ đạo tại Hội nghị. Thủ tướng đã đánh giá cao vai trò quan trọng của ngành Xây dựng trong công cuộc đổi mới và phát triển đất nước, khen ngợi kết quả mà toàn ngành đạt được trong năm 2017. Đồng thời, Bộ trưởng Phạm Hồng Hà cam kết ngành Xây dựng sẽ tiếp tục nỗ lực cao hơn nữa, cống hiến nhiều hơn nữa cho sự phát triển đất nước./.