Theo Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC), mã chứng khoán BSI niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE), ngày 29/4 tới, BSC sẽ họp Đại hội đồng cổ đồng thường niên năm 2022, để thông qua kế hoạch đạt 465 tỷ đồng lợi nhuận trước trong năm 2022, tăng trưởng 6,7% so với kết quả đạt được trong năm 2021. BSC đặt mục tiêu duy trì tỷ lệ vốn khả dụng đạt tối thiểu 260%.

BSC đặt mục tiêu đạt 465 tỷ đồng lợi nhuận trong năm 2022
BSC trình đại hội cổ đông thông qua phương án chia cổ tức 10% bằng tiền hoặc bằng cổ phiếu trong năm 2022

Cùng với trình đại hội xem xét thông qua phương án chia cổ tức năm 2021 bằng tiền với tỷ lệ 7%, Hội đồng quản trị của BSC còn trình đại hội thông qua kế hoạch chia cổ tức 10% bằng tiền hoặc bằng cổ phiếu trong năm 2022.

Để đạt những mục tiêu trên, BSC tập trung hoàn thiện việc tăng vốn điều lệ trong năm nay, nhằm nâng cao năng lực tài chính, cũng như khả năng cạnh tranh của Công ty. BSC có chiến lược phát triển hệ sinh thái sản phẩm đa dạng và phù hợp với từng phân khúc khách hàng; cung cấp toàn diện các dịch vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp trên cả thị trường vốn và thị trường nợ.

BSC còn có kế hoạch xây dựng chiến lược tự doanh, bám sát diễn biến của thị trường để tìm kiếm cơ hội giải ngân hợp lý. Công ty tiếp tục phối hợp với Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) để mở rộng mạng lưới điểm hỗ trợ đến tất cả các chi nhánh của BIDV trên toàn quốc trong năm 2022. BSC sẽ nghiên cứu tính khả thi về thành lập chi nhánh mới tại các địa bàn kinh tế trọng điểm, các thành phố có tiềm năng phát triển nghiệp vụ chứng khoán./.