"Các địa phương đang thực hiện rà soát, tổ chức lập điều chỉnh quy hoạch đô thị, phân khu đô thị, lập điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã và quy hoạch chi tiết xây dựng trung tâm xã trên địa bàn quận, huyện; tích cực triển khai lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2030, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2025… ", Phó Chủ tịch Quốc hội, Trưởng Đoàn giám sát Nguyễn Đức Hải cho biết, khi chủ trì Đoàn Giám sát của Quốc hội về chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành” làm việc với các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Cà Mau, Long An và Sóc Trăng, diễn ra sáng nay (ngày 21/3), theo Văn phòng Quốc hội.

Các địa phương lập quy hoạch đều chậm
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị các địa phương báo cáo quy hoạch thành phố, tỉnh đang lập có thống nhất, phù hợp với quy hoạch vùng không? Ảnh: Quốc hội
“Quy hoạch thành phố, tỉnh, muốn hoàn thành thì phải tích hợp được các nội dung của các quy hoạch ngành quốc gia, chiến lược phát triển của ngành, lĩnh vực, nhưng hiện hầu hết quy hoạch ngành quốc gia chưa lập xong, các bộ ngành hầu hết cũng chưa lập, phê duyệt chiến lược phát triển. Như vậy, hiện việc tích hợp để lập quy hoạch thành phố, tỉnh được thực hiện như thế nào; căn cứ để tích hợp, các hướng dẫn, các quy định để tích hợp đã đầy đủ chưa; nêu rõ những khó khăn, vướng mắc hiện nay…”, ông Hải lưu ý.

Ông Hải đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận căn cứ nào để lập quy hoạch thành phố, tỉnh khi quy hoạch tổng thể quốc gia chưa lập, định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia đang dự thảo chưa được cấp có thẩm quyền quyết định; hầu hết các quy hoạch ngành quốc gia chưa lập xong. Đề nghị các địa phương, các đại biểu nêu rõ quan điểm liên quan đến việc lập quy hoạch có gì đổi mới, chất lượng quy hoạch có gì đột phá và làm thế nào để thống nhất với quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch ngành quốc gia…?

Cũng theo Trưởng Đoàn giám sát, thực hiện Luật Quy hoạch, nhiều quy hoạch bị bãi bỏ nhưng hầu hết chưa ban hành được chính sách thay thế; bất cập này ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động quản lý nhà nước trên địa bàn? Hiện việc lập quy hoạch của các địa phương đều chậm, các báo cáo nêu nhiều nguyên nhân, trong đó có lý do là văn bản hướng dẫn chưa đầy đủ, chưa chi tiết, rõ ràng; hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng còn có bất cập; còn có mâu thuẫn, chồng chéo giữa các pháp luật chuyên ngành có liên quan và pháp luật về quy hoạch xây dựng… Đề nghị các địa phương nêu cụ thể hơn và kiến nghị rõ nội dung sửa đổi.

“Đề nghị cho ý kiến việc lựa chọn tư vấn, sử dụng vốn đầu tư công để lập quy hoạch, tỷ lệ bản đồ… hiện có vướng mắc không. Các địa phương báo cáo rõ căn cứ để lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch sử dụng đất cấp huyện; tính khả thi, hiệu quả của các quy hoạch sử dụng đất cấp huyện khi được phê duyệt; việc quản lý đất cấp huyện hiện được thực hiện như thế nào, căn cứ pháp lý để thực hiện, đồng thời đưa ra đề xuất cụ thể để giải quyết vấn đề này…”, ông Hải lưu ý./.