Theo Bộ Tài chính, trước thực tế hãng xe công nghệ thu thêm phụ phí, một số chuyên gia kinh tế cho rằng, về bản chất, đây là việc đẻ thêm loại phí và tăng phí là hình thức tăng giá dịch vụ. Bộ Tài chính đang sửa đổi Luật Giá, nên cần bổ sung hình thức quản lý giá phù hợp đối với những mặt hàng, dịch vụ kinh doanh áp dụng công nghệ số. Với vận tải hành khách xe công nghệ, các hãng công nghệ, như: Grab, Be, Gojek... cần phải kê khai, niêm yết, công khai giá cước, phụ phí để cơ quan quản lý giám sát và người tiêu dùng biết.

Các hãng vận tải khách xe công nghệ thu thêm phụ phí, Bộ Tài chính nói gì?
Trước ý kiến đề nghị, với vận tải hành khách xe công nghệ, các hãng công nghệ, như: Grab, Be, Gojek... cần phải kê khai, niêm yết, công khai giá cước, phụ phí để cơ quan quản lý giám sát, Bộ Tài chính đang xem xét xử lý trong quá trình sửa đổi Luật Giá (ảnh: Grab).

Giải đáp vấn đề trên, Bộ Tài chính cho hay, kinh doanh vận tải bằng xe ô tô hiện quy định tại Nghị định 10/2020/NĐCP, ngày 17/01/2020 quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

Cũng theo Bộ Tài chính, về giá cước vận tải, theo pháp luật về giá, giá cước vận tải bằng xe ô tô do thị trường điều tiết, quyết định, việc công khai, niêm yết thông tin về giá thực hiện theo quy định tại khoản 6 Điều 4 và Điều 6 Luật Giá. Các hành vi vi phạm về công khai, niêm yết thông tin về giá được xử lý theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 109/2013/NĐ-CP, ngày 24/9/2013 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá, phí, lệ phí và hóa đơn.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến các Bộ, ngành, đơn vị đối với dự thảo Luật Giá sửa đổi. Trên cơ sở tổng hợp ý kiến của các Bộ, ngành (trong đó có Bộ Giao thông Vận tải, đơn vị quản lý chuyên ngành lĩnh vực giao thông vận tải) đối với vấn đề giá cước vận tải, phụ phí, Bộ Tài chính sẽ tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định hình thức quản lý giá đối với khoản thu này./.