Các KCN tỉnh Vĩnh Phúc giữ vững phong độ trong thu hút đầu tư
Một góc KCN Bá Thiện 2, tỉnh Vĩnh Phúc

Tăng cường đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư

Trong tháng 10/2023, Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc (Ban Quản lý) tiếp tục tăng cường đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, đặc biệt chú trọng công tác xúc tiến đầu tư tại chỗ để các nhà đầu tư tiếp cận và cảm nhận thực tế nhất môi trường đầu tư, kinh doanh trong các KCN tỉnh Vĩnh Phúc diễn ra như thế nào, có phù hợp với nhu cầu của nhà đầu tư hay không, từ đó nhà đầu tư nhanh chóng có quyết định lựa chọn các KCN phù hợp với mục tiêu đầu tư kinh doanh.

Để phục vụ chu đáo công tác xúc tiến đầu tư nước ngoài, Ban Quản lý đã chuẩn bị một số nội dung phục vụ Đoàn công tác của Tỉnh đi xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc, Nhật Bản năm 2023 (các tài liệu, ấn phẩm giới thiệu môi trường đầu tư trong các KCN của Tỉnh, tình hình thu hút đầu tư tại các KCN...).

Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tấn báo chí, truyền hình ở Trung ương và địa phương tuyên truyền về môi trường đầu tư, kết quả thu hút đầu tư, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong các KCN trong 9 tháng năm 2023...

Các KCN tỉnh Vĩnh Phúc giữ vững phong độ trong thu hút đầu tư
Một góc KCN Khai Quang, tỉnh Vĩnh Phúc

Các KCN thu hút đầu tư khá

Trong tháng 10/2023, Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc đã thực hiện cấp Giấy chứng nhận đầu tư mới cho 3 dự án đầu tư DDI với vốn đầu tư đăng ký là 358,03 tỷ đồng; cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh tăng vốn cho 6 lượt dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký tăng thêm 66,65 triệu USD. Tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm trong tháng 10/2023 là 66,65 triệu USD và 358,03 tỷ đồng.

10 tháng đầu năm 2023, các KCN trên địa bàn Tỉnh thu hút được 19 dự án FDI mới và 37 lượt dự án tăng vốn, với tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm là 534,53 triệu USD (cấp mới: 237,35 triệu USD; tăng vốn: 297,18 triệu USD), đạt 183% so với cùng kỳ năm 2022 và 153% kế hoạch năm 2023; thu hút 13 dự án DDI và 4 lượt dự án tăng vốn với tổng vốn đầu tư DDI cấp mới và tăng thêm là 6.239,33 tỷ đồng (cấp mới: 4.302,57 tỷ đồng; tăng vốn: 1.936,76 tỷ đồng), đạt 276% so với cùng kỳ năm 2022 và 208% so với kế hoạch năm 2023.

Đến ngày 15/10/2023, số dự án còn hiệu lực đầu tư trong các KCN là 470 dự án, gồm 109 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư 32.730,47 tỷ đồng và 361 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 6.335,6 triệu USD.

Các KCN tỉnh Vĩnh Phúc giữ vững phong độ trong thu hút đầu tư
Toàn cảnh KCN Thăng Long Vĩnh Phúc

Tiếp tục đẩy mạnh xúc tiến và thu hút đầu tư vào các KCN

Theo Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc, trong tháng 11/2023, Ban Quản lý tiếp tục xác định công tác xúc tiến và thu hút đầu tư là một trong các nhiệm vụ trọng tâm cần đẩy mạnh.

Theo đó, tháng 11/2023, Ban dự kiến cấp Giấy chứng nhận đầu tư mới cho 1-2 dự án FDI mới và điều chỉnh tăng vốn cho 2-3 dự án với tổng vốn đăng ký khoảng 5-7 triệu USD; cấp mới, điều chỉnh tăng vốn cho 1-2 dự án DDI với tổng vốn đăng ký khoảng 30-50 tỷ đồng.

Để đạt được hiệu quả các chỉ tiêu trên, trong tháng 11/2023, Ban Quản quyết tâm triển khai một số hoạt động xúc tiến đầu tư tập trung vào các nội dung đó là: Hướng dẫn thủ tục về đầu tư, cung cấp thông tin cho các nhà đầu tư đến tìm hiểu đầu tư vào các KCN trong địa bàn Tỉnh; cung cấp thông tin, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị nội dung tiếp và làm việc với Phòng Thương mại và Công nghiệp Pháp tại Việt Nam; đề xuất doanh nghiệp tham gia Đoàn cán bộ, doanh nghiệp của Tỉnh tham dự Triển lãm và tham quan Trung tâm đổi mới sáng tạo Quốc gia cơ sở Hòa Lạc; phối hợp với UBND thành phố Vĩnh Yên lựa chọn một số doanh nghiệp tiêu biểu trong KCN nằm trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên để đưa Đoàn đại biểu cấp huyện của một số tỉnh Bắc Lào tới thăm quan, học tập kinh nghiệm; chuẩn bị nội dung tiếp và làm việc với Tập đoàn COSMX đến tìm hiểu môi trường đầu tư và khảo sát thực tế KCN Thái Hòa – Liễn Sơn – Liên Hòa./.

Các KCN tỉnh Vĩnh Phúc giữ vững phong độ trong thu hút đầu tư
Nhà máy FDI trong KCN Bá Thiện 2, tỉnh Vĩnh Phúc