Toàn cảnh KCN Bá Thiện -2 2
Toàn cảnh KCN Bá Thiện 2, tỉnh Vĩnh Phúc

Duy trì ổn định hoạt động đầu tư kinh doanh

Trong 6 tháng đầu năm 2023 đã ghi nhận những cố gắng nỗ lực của các doanh nghiệp trong các KCN tỉnh Vĩnh Phúc trong hoạt động đầu tư kinh doanh. Vượt qua những khó khăn do ảnh hưởng tiêu cực của tình hình kinh tế và chính trị trên thế giới tác động trực tiếp đến toàn bộ nền kinh tế Việt Nam; song hoạt động đầu tư kinh doanh của các doanh nghiệp KCN tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục duy trì ổn định và khẳng định vai trò chủ lực trong sản xuất công nghiệp của Tỉnh.

Một số kết quả quan trọng các doanh nghiệp KCN đạt được trong 6 tháng đầu năm 2023, cụ thể:

Các doanh nghiệp FDI: Doanh thu đạt 4.958,34 triệu USD; giá trị xuất khẩu đạt 4.449,31 triệu USD; nộp ngân sách nhà nước đạt 2.504,63 tỷ đồng.

Các doanh nghiệp trong nước: Doanh thu đạt 5.899,4 tỷ đồng; giá trị xuất khẩu đạt 399,04 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước đạt 126,1 tỷ đồng, bằng 69% so với cùng kỳ năm 2022 .

6 tháng đầu năm 2023, các doanh nghiệp trong KCN thu hút và tạo việc làm mới cho 4.499 lao động. Lũy kế đến ngày 15/6/2023 tổng số lao động làm việc trong KCN tỉnh Vĩnh Phúc là 132.529 người, trong đó lao động là người Vĩnh Phúc là 74.002 người, chiếm 55,8% tổng số lao động.

Công nhân làm việc trong Nhà máy công nghệ cao tại KCN Bá Thiện 2
Công nhân làm việc trong Nhà máy công nghệ cao tại KCN Bá Thiện 2

Kết quả sản xuất kinh doanh theo từng lĩnh vực hoạt động

Lĩnh vực công nghiệp sản xuất và lắp ráp ô tô, xe máy và phụ tùng ô tô, xe máy: Doanh thu đạt 475,89 triệu USD; giá trị xuất khẩu đạt 309,68 triệu USD, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước; nộp ngân sách nhà nước đạt 426,68 tỷ đồng.

Đến nay, thu hút và giải quyết việc làm cho 1.655 người, tăng 56 người so với thời điểm 15/12/2022.

Lĩnh vực công nghiệp điện tử, công nghiệp hỗ trợ điện tử: Doanh thu đạt 3.820,37 triệu USD, tăng 2% so với cùng kỳ; giá trị xuất khẩu đạt 3.588,41 triệu USD, bằng 99% so với cùng kỳ; nộp ngân sách nhà nước đạt 1.688,25, bằng 82% so với cùng kỳ năm 2022.

Đến nay, thu hút và giải quyết việc làm cho 86.729 người, tăng 2.944 người so với thời điểm 15/12/2022.

Lĩnh vực Dệt may: Doanh thu đạt 119,44 triệu USD, bằng 99% so với cùng kỳ; giá trị xuất khẩu đạt 303,11 triệu USD; nộp ngân sách nhà nước đạt 52,84, tăng 55% so với cùng kỳ năm 2022.

Đến nay, thu hút và giải quyết việc làm cho 17.469 người, tăng 593 người so với thời điểm 15/12/2022.

Lĩnh vực công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng: Các doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng thuộc Tập đoàn Prime Group cơ bản duy trì hoạt động để đảm bảo việc làm cho người lao động.

Tập đoàn Prime Group: Doanh thu đạt 30,47 triệu USD; giá trị xuất khẩu đạt 4,04 triệu USD; nộp ngân sách nhà nước đạt 52,41 tỷ đồng, tăng 50% so với cùng kỳ.

Đến nay thu hút và giải quyết việc làm cho 981 người trong và ngoài Tỉnh, tăng 33 người so với thời điểm 15/12/2022.

Công ty TNHH Vitto-VP (KCN Tam Dương II- Khu A) và Công ty Cổ phần Công nghiệp Á Mỹ (KCN Thái Hòa-Liễn Sơn-Liên Hòa): Doanh thu đạt 1.214,14 tỷ đồng; giá trị xuất khẩu đạt 387,05 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước đạt 52 tỷ đồng, bằng 64% so với cùng kỳ.

Đến nay thu hút và giải quyết việc làm cho 2.156 người trong và ngoài Tỉnh, tăng 74 người so với thời điểm 15/12/2022./.

Công nhân đang lắp ráp xe ô tô tại Nhà máy Toyota Vĩnh Phúc.
Công nhân đang lắp ráp xe ô tô tại Nhà máy Toyota Vĩnh Phúc