(Bài được đăng trên Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 21, tháng 7 năm 2023)

Quý độc giả muốn đọc chi tiết xin vui lòng bấm vào đây

Ngô Đức Phước

Khoa Kinh tế vận tải - Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh