Theo Tổng cục Hải quan, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 12/2022 (từ ngày 1/12 đến ngày 15/12) đạt 27,58 tỷ USD, giảm 3,8% (tương ứng giảm 1,1 tỷ USD) so với kết quả thực hiện trong nửa cuối tháng 11/2022. Tuy nhiên, lũy kế từ đầu năm nay đến hết ngày 15/12, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước đến đạt 701,28 tỷ USD, tăng 10,5%, tương ứng tăng gần 66,9 tỷ USD về số tuyệt đối so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 487,45 tỷ USD, trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp trong nước là 213,83 tỷ USD, lần lượt tăng 10,7% và 10,2% so với cùng kỳ năm 2021.

Tuy cán cân thương mại hàng hóa thâm hụt 342 triệu USD trong kỳ 1 tháng 12/2022, nhưng lũy kế đến hết ngày 15/12, cán cân thương mại hàng hóa vẫn thặng dư 10,35 tỷ USD.

Tổng trị giá hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 12/2022 đạt 13,62 tỷ USD, giảm 11,1% so với kỳ 2 tháng 11/2022, do một số nhóm hàng giảm như: điện thoại các loại và linh kiện giảm 17,6%; máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng khác giảm 18,7%; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 7,7%; hàng dệt may giảm 7,8%... Tuy nhiên, lũy kế tính đến hết ngày 15/12, tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam vẫn tăng 12% so với cùng kỳ năm 2021, khi đạt 355,82 tỷ USD.

Cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 10,35 tỷ USD

Trị giá xuất khẩu của một số nhóm hàng lớn lũy kế từ ngày 01/01/2022 đến 15/12/2022 so với cùng kỳ năm 2021. Nguồn: Tổng cục Hải quan

Tổng trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 12/2022 đạt 13,96 tỷ USD, tăng 4,5% so với kết quả thực hiện trong nửa cuối tháng 11/2022. Lũy kế tính đến hết ngày 15/12, tổng trị giá nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt 345,47 tỷ USD, tăng 9,1% so với cùng kỳ năm 2021, do một số nhóm hàng tăng mạnh như: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 9,8%; xăng dầu các loại tăng tới 120,6%; dầu thô tăng 56%; than các loại tăng 65%... so với cùng kỳ năm 2021.

Cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 10,35 tỷ USD

Trị giá nhập khẩu của một số nhóm hàng lớn lũy kế từ 01/01/2022 đến 15/12/2022 so với cùng kỳ năm 2021. Nguồn: Tổng cục Hải quan

Đáng chú ý, trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ 1 tháng 12/2022 đạt gần 8,8 tỷ USD, tăng 2,1% so với kỳ 2 tháng 11/2022. Lũy kế tính đến hết ngày 15/12, tổng trị giá nhập khẩu hàng hóa của nhóm các doanh nghiệp này đạt 224,85 tỷ USD, tăng 8% (tương ứng tăng 16,72 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2021, chiếm tới 65,1% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước…/.