Theo Tổng cục Hải quan, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 10/2022 (từ ngày 1/10 đến ngày 15/10) đạt 27,75 tỷ USD, giảm 12,6% (tương ứng giảm 4 tỷ USD) so với kết quả thực hiện trong nửa cuối tháng 9/2022.

Lũy kế tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước đến hết ngày 15/10 đạt 585,43 tỷ USD, tăng 14,5%, tương ứng tăng 73,98 tỷ USD về số tuyệt đối so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt hơn 407,2 tỷ USD; trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp trong nước đạt trên 178,2 tỷ USD, lần lượt tăng 14,9% và 13,4% so với cùng kỳ năm 2021.

Đáng chú ý, trong kỳ 1 tháng 10/2022, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 466 triệu USD, nên lũy kế đến hết ngày 15/10, cán cân thương mại thặng dư 7,24 tỷ USD.

Riêng tổng trị giá hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 10/2022 đạt gần 14,1 tỷ USD, giảm 17,5% so với kỳ 2 tháng 9/2022, do một số nhóm hàng giảm như: Máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện giảm 41,4%; máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng khác giảm 22,2%; hàng dệt may giảm 15,8%... Tuy nhiên, lũy kế đến hết ngày 15/10, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam vẫn tăng 16,7% so với cùng kỳ năm 2021, khi đạt hơn 296,3 tỷ USD.

Cán cân thương mại hàng hóa tiếp tục thặng dư

Trị giá xuất khẩu của một số nhóm hàng lớn lũy kế từ từ 01/01/2022 đến 15/10/2022 so với cùng kỳ năm 2021. Nguồn: Tổng cục Hải quan

Tổng trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 10/2022 đạt trên 13,6 tỷ USD, giảm 6,9% so với kết quả thực hiện trong nửa cuối tháng 9/2022, nhờ một số nhóm hàng hóa giảm như: Máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng khác giảm 10,8%; máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện giảm 4,8%; xăng dầu các loại giảm 33,8%... Tuy nhiên, đến hết ngày 15/10, tổng trị giá nhập khẩu của cả nước đạt gần 289,1 tỷ USD, tăng 12,7% so với cùng kỳ năm 2021.

Cán cân thương mại hàng hóa tiếp tục thặng dư

Trị giá nhập khẩu của một số nhóm hàng lớn lũy kế từ 01/01/2022 đến 15/10/2022 so với cùng kỳ năm 2021. Nguồn: Tổng cục Hải quan

Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ 1 tháng 10/2022 đạt gần 8,9 tỷ USD, giảm 8,2% so với kỳ 2 tháng 9/2022. Thế nhưng, đến hết ngày 15/10, tổng trị giá nhập khẩu của nhóm doanh nghiệp này vẫn tăng 12% so với cùng kỳ năm 2021, khi đạt 188,5 tỷ USD, chiếm 65,2% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước./.