Toàn cảnh Hội nghị

Chiều ngày 8/11/2019 tại tỉnh Hà Nam, Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ các Ban Quản lý KCN, KKT các tỉnh, thành phố phía Bắc phối hợp với Ban Quản lý các KCN tỉnh Hà Nam tổ chức nghị Câu lạc bộ các Ban Quản lý KCN, KKT các tỉnh, thành phố phía Bắc lần thứ XVII với chủ đề “ Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thu hút, quản lý dự án đầu tư trong các khu công nghiệp (KCN), khu chế xuất (KCX), khu kinh tế (KKT). Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Văn Trung tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự Hội nghị còn có ông Trương Quốc Huy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam; bà Nguyễn Thị Bích Ngọc -Vụ trưởng Vụ Quản lý các Khu kinh tế (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cùng đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành ở Trung ương và UBND tỉnh Hà Nam; các hội viện Câu lạc bộ các Ban Quản lý KCN, KKT của 30 tỉnh, thành phố phía Bắc; đại diện Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ các Ban Quản lý KCN, KCX, KKT, Khu công nghệ cao các tỉnh, thành phố phía Nam và các cơ quan thông tấn, báo chí ở Trung ương và địa phương…

Ông Trần Minh Hoan - Chủ nhiệm Câu lạc bộ

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Trần Minh Hoan - Chủ nhiệm Câu lạc bộ Ban Quản lý các KCN, KKT các tỉnh, thành phố phía Bắc (viết tắt là Câu lạc bộ), Trưởng ban Quản lý các KCN tỉnh Nam Định đã khẳng định những đóng góp tích cực của các Ban Quản lý KCN, KKT các tỉnh, thành phố phía Bắc trong hoạt động quản lý nhà nước và thúc đẩy thu hút đầu tư vào các KCN, KKT địa phương trong thời gian qua. Tuy nhiên ông Hoan cho rằng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các Ban Quản lý KCN, KKT đã phải giải quyết nhiều khó khăn, vướng mắc liên quan đến thể chế hành chính của nhà nước trong lĩnh vực này, do vậy đã ảnh hưởng lớn đến chất lượng, hiệu quả thu hút đầu tư và phát triển các KKT, KCN. Hội nghị Câu lạc bộ lần này xác định chủ đề cần thảo luận đó là nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thu hút, quản lý dự án đầu tư trong các KCN, KCX, KKT. Ông Hoan đề nghị các hội viên Câu lạc bộ cần tham gia đóng góp ý kiến tích cực để phản ánh kịp thời những vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với các KCN, KKT, là cơ sở để Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ tổng hợp những kiến nghị, đề xuất chung đến Ban chỉ đạo về phát triển KCN, KKT; Văn phòng Chính phủ; Bộ Kế hoạch và Đầu tư...

Ông Phạm Minh Phương - Phó chủ nhiệm Câu lạc bộ

Báo cáo đánh giá về tình hình hoạt động phát triển KCN, KKT của 30 tỉnh, thành phố phía Bắc, ông Phạm Minh Phương - Phó chủ nhiệm Câu lạc, Trưởng ban Quản lý các KCN Hải Dương cho biết: Trong năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019, các hội viên Câu lạc bộ tiếp tục bám sát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và hoàn thành toàn diện nhiệm vụ phát triển các KCN, KKT. Kết quả, nhìn chung các dự án trong các KCN, KKT của 30 tỉnh, thành phố phía Bắc duy trì hoạt động ổn định, đóng góp đáng kể vào tăng trưởng kinh tế của địa phương, tạo ra nhiều ngành nghề mới, chiếm tỷ trọng lớn trong giá trị sản xuất công nghiệp cũng như kim ngạch xuất khẩu của địa phương, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng thu ngân sách, mở rộng thị trường, nâng cao sức cạnh tranh, khả năng hội nhập quốc tế của nền kinh tế. Đồng thời, tạo ra nhiều việc làm với mức thu nhập trung bình khá, từng bước nâng cao trình độ quản lý, tay nghề, ngoại ngữ cho người lao động, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Một số kết quả đạt được:

Số KCN theo quy hoạch được duyệt là 236 KCN với diện tích được quy hoạch là 67.408,67 ha. Trong đó: Các KCN đã đi vào hoạt động là 131 KCN; 53 KCN đang xây dựng hạ tầng với diện tích đất quy hoạch là 7.905,53 ha; có 09 KKT ven biển và 15 KKT cửa khẩu được thành lập (chiếm 60% KKTCK của cả nước); 1.106 dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (GCNĐKĐT) với tổng số vốn đăng ký đầu tư là 114.386,52 tỷ đồng và 81.780,35 triệu USD; 1.188 dự án điều chỉnh GCNĐKĐT với tổng số vốn tăng thêm là 914.077,6 tỷ đồng và 7.423,37 triệu USD; lũy kế đến 30/6/2019, tổng số dự án đã cấp GCNĐKĐT là 8.792 dự án với tổng số vốn đăng ký là 208.689,76 triệu USD và 1.064.594,70 tỷ đồng. Vốn thực hiện của các dự án đầu tư thứ cấp là 60.391,69 triệu USD và 451.798,68 tỷ đồng.

Các doanh nghiệp trong KCN, KKT đạt được các chỉ tiêu chủ yếu sau: Doanh thu đạt 73.718,19 triệu USD và 535.402,92 tỷ đồng; giá trị xuất khẩu là 100.326,50 triệu USD và 6.078,10 tỷ đồng; giá trị nhập khẩu là 76.989,25 triệu USD và 22,86 tỷ đồng; nộp ngân sách 870,66 triệu USD và 97.977,69 tỷ đồng; Tính đến ngày 30/6/2019, các doanh nghiệp thu hút 1.663.698 người lao động làm việc trong các KCN, KKT.

Các mặt hoạt động quản lý nhà nước về KCN, KKT trên các lĩnh vực: Cải cách hành chính, đầu tư, quy hoạch, xây dựng, bảo vệ môi trường, doanh nghiệp, lao động, phòng chống cháy nổ, an ninh trật tự, an toàn vệ sinh lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm...được quan tâm chỉ đạo sát sao và ngày càng tăng cường đẩy mạnh, đặc biệt việc giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp được quan tâm, thực hiện kịp thời.

Về nhiệm vụ Câu lạc bộ trong thời gian tới, các hội viên Câu lạc bộ phấn đấu hoàn thành kế hoạch về xây dựng và phát triển KCN được giao năm 2019; tập trung thực hiện các giao ước thi đua năm 2019 đã được ký kết; duy trì tốt các hoạt động thường xuyên của Câu lạc bộ; tăng cường hoạt động phối hợp, hỗ trợ giữa các Ban quản lý trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, tổ chức giao lưu, trao đổi kinh nghiệm các mô hình phát triển KCN, thu hút đầu tư, sản xuất kinh doanh ở một số Ban Quản lý KCN, KKT tiêu biểu.

Phát biểu tham luận tại Hội nghị, các Hội viên Câu lạc bộ đã trình bày những khó khăn, vướng mắc đang gặp phải trong quá trình triển khai và thực thi nhiệm vụ được giao trong các lĩnh vực: Tổ chức bộ máy, phân cấp ủy quyền; thể chế, chính sách phát triển KKT, KCN; ưu đãi đầu tư tại KKT, KCN... Đồng thời đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao vai trò của các Ban Quản lý KCN, KKT, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác thu hút đầu tư, quản lý dự án đầu tư trong các KCN, KCX, KKT và phát triển các KCN, KKT.

Tại Hội nghị, các Hội viên Câu lạc bộ bày tỏ mong muốn Quốc hội, Chính phủ xem xét sớm xây dựng Luật về KKT, KCN để khẳng định vị thế pháp lý trong công tác quản lý nhà nước đối với KKT, KCN. Tiến hành rà soát, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung một số quy định còn chồng chéo đối với hoạt động quản lý nhà nước hiện nay đã ban hành tại các luật như: Luật Bảo vệ môi trường, Luật Đất đai, Luật Xây dựng...

Ban chủ tọa Hội nghị

Đối với các Bộ, ngành Trung ương và UBND các tỉnh, thành phố, Ban Quản lý có một số đề xuất, kiến nghị:

Thứ nhất, các Bộ, ngành Trung ương cần ban hành các văn bản hướng dẫn thực thi Nghị định 82/2018- NĐ-CP nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các Ban Quản lý KCN, KKT ổn định bộ máy tổ chức, thực hiện chức năng nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao.

Thứ hai, UBND cấp tỉnh, thành phố và các cơ quan có thẩm quyền cần thực hiện thống nhất việc ủy quyền cho các Ban quản lý thực hiện một số nhiệm vụ đã được nêu trong Nghị định 82/2018-NĐ-CP; chỉ đạo xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện kế hoạch về triển khai thu hút lao động, phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển các KCN, KKT trên địa bàn các tỉnh; kế hoạch phát triển nhà ở công nhân và phát triển các dịch vụ hỗ trợ cơ bản cho người lao động tại các KCN, KKT gắn với quy hoạch của từng KCN, KKT.

Thứ ba, Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Thủ tướng Chính phủ sớm có hướng dẫn về thực hiện Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16/8/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để các địa phương có cơ sở trình Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển các KCN, KKT.

Thứ tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, ngành Trung ương nghiên cứu báo cáo Chính phủ để sớm xây dựng Luật về KCN, KKT do Nghị định 82/2018-NĐ-CP chưa phải là khung pháp lý cao nhất nên bị các Luật chuyên ngành chi phối, gây khó khăn, chồng chéo trong quá trình triển khai thực hiện.

Ông Trương Quốc Huy-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam

Thay mặt UBND tỉnh Hà Nam, ông Trương Quốc Huy-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam chân thành cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tạo mọi điều kiện của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng như sự hỗ trợ và phối hợp nhiệt tình của Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ các Ban Quản lý các KCN, KKT các tỉnh, thành phố phía Bắc đối với địa phương nói chung và tỉnh Hà Nam nói riêng.

Phó chủ tịch Trương Quốc Huy nhận định, Hội nghị lần này là một sự kiện quan trọng, là cơ hội để tỉnh Hà Nam nói chung và Ban Quản lý các KCN Tỉnh nói riêng được giao lưu trao đổi, học hỏi kinh nghiệm phát triển các KCN, KKT với lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Ban Quản lý các KCN, KKT các tỉnh, thành phố trong cả nước; đồng thời cũng là diễn đàn để Ban Quản lý các KCN, KKT các tỉnh, các cơ quan chức năng của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hỗ trợ, phối hợp trong hoạt động quản lý nhà nước để thúc đẩy phát triển các KCN, KKT trong khu vực; góp phần thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế -xã hội của tỉnh Hà Nam nói riêng và phát triển kinh tế -xã hội của toàn vùng, cũng như cả nước nói chung.

Chia sẻ những thành công trong phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh Hà Nam trong thời gian gần đây, Phó chủ tịch Huy cho biết Tỉnh đã đạt được những thành tựu quan trọng, khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Đặc biệt tỉnh Hà Nam xác định phát triển công nghiệp là động lực quan trọng trong phát triển kinh tế, mà trọng tâm là phát triển các KCN, vì vậy Tỉnh đã luôn quan tâm và tạo môi trường kinh doanh thuận lợi thu hút nguồn vốn đầu tư vào các KCN. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Hà Nam có 8 KCN với diện tích khoảng 2.534 ha, trong đó 7 KCN đã đi vào hoạt động với tỷ lệ lấp đầy trên 65%. Lũy kế đến tháng 10/2019, tại các KCN có 393 dự án đầu tư còn hiệu lực (239 dự án FDI và 154 dự án trong nước), với vốn đăng ký trên 3.178 triệu USD và hơn 28.000 tỷ đồng. Giá trị sản xuất công nghiệp của các KCN chiếm tỷ trọng trên 80% giá trị sản xuất công nghiệp toàn Tỉnh, nộp ngân sách chiếm khoảng 30% số thu ngân sách của toàn Tỉnh. Mặt khác, các doanh nghiệp trong KCN hàng năm giải quyết được trên 6.000 việc làm cho người lao động, đến nay tại các KCN đã tạo ra trên 70.000 việc làm cho lao động trong Tỉnh và các vùng lân cận”.

“Chúng tôi hy vọng và tin tưởng rằng, với sự quan tâm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng sự cố gắng nỗ lực của Ban Quản lý các KCN, KKT các tỉnh, thành phố phía Bắc, Câu lạc bộ các Ban Quản lý sẽ tiếp tục đạt nhiều thành tích mới, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị được giao, đưa mối quan hệ hợp tác trong phát triển các KCN, KKT giữa các tỉnh trong vùng tiếp tục đạt được những kết quả tích cực hơn nữa trong thời gian tới” - Phó chủ tịch Trương Quốc Huy nhấn mạnh.

Tham dự Hội nghị, đại diện các Bộ chuyên nghành (Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội Vụ, Bộ xây dựng) cũng đã có những phát biểu hết sức cụ thể, xác đáng giải đáp và phân tích những tồn tại, hạn chế liên quan đến lĩnh vực được phân cấp, ủy quyền của các Ban Quản lý do các Nghị định liên quan đến KCN, KKT chưa được đồng bộ, chưa có hướng dẫn cụ thể, còn nhiều mâu thuẫn, đòi hỏi các Bộ, ngành cần phải tiến hành gỡ chồng chéo trong thời gian tới.

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Văn Trung

Thay mặt lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Văn Trung ghi nhận và đánh giá cao hoạt động của Câu lạc bộ các Ban Quản lý không chỉ đơn thuần là buổi gặp mặt giao lưu vui vẻ mà thật sự là một hoạt động chuyên môn hết sức bổ ích, thiết thực và chuyên nghiệp, giúp các Hội viên Câu lạc bộ và các đại biểu nhận thức, nắm bắt và phát hiện các vấn đề cần phải chuyển đổi trong hoạt động quản lý nhà nước về KCN, KKT.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Văn Trung, các ý kiến phát biểu cuả các thành viên Câu lạc bộ hết sức tâm huyết và thể hiện tinh thần trách nhiệm cao vì sự phát triển đi lên của hệ thống các KCN Việt Nam.

“Các hội viên Câu lạc bộ đã không chỉ trình bày những khó khăn trong phạm vi của tỉnh mình và sâu rộng hơn là thực trạng những vướng mắc vi mô qui mô cấp quốc gia, đây là một điều rất đáng quý” - Thứ trưởng Nguyễn Văn Trung nhấn mạnh.

Thứ trưởng mong muốn Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ tiếp tục duy trì tổ chức Hội nghị Câu lạc bộ thường kỳ và tăng cường giao lưu sinh hoạt chuyên môn giữa các Ban Quản lý. Thứ trưởng khẳng định Bộ Kế hoạch và Đầu tư rất ủng hộ về hoạt động sinh hoạt của Câu lạc bộ, Bộ cũng sẽ tăng cường bố trí lãnh đạo tham dự Hội nghị được tổ chức hàng năm để lắng nghe những ý kiến bổ ích của các Ban Quản lý, giúp cho việc hoạch định chính sách và chỉ đạo hoạt động quản lý nhà nước về KCN, KKT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đi vào chiều sâu và hiệu quả hơn.

Chia sẻ và giải đáp những khó khăn, vướng mắc mà các Ban quản lý đang gặp phải liên quan đến chính sách của nhà nước về phát triển các KCN, KKT, Thứ trưởng Nguyễn Văn Trung nhất trí cho rằng hiện nay các Luật, Nghị định của các Bộ, ngành liên quan đến hoạt động quản lý nhà nước về KCN, KKT còn nhiều chồng chéo, mâu thuẫn, chưa có hướng dẫn cụ thể nên đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động quản lý nhà nước và phát triển KCN, KKT tại các địa phương.

Về các ý kiến của các Hội viên Câu lạc bộ là cần thiết phải xây dựng Luật KCN, KKT, Thứ trưởng Nguyễn Văn Trung bày tỏ quan điểm ủng hộ và đồng tình với đề xuất này. Theo Thứ trưởng gốc rễ của những khó khăn, vướng mắc hiện nay là tính pháp lý của Ban Quản lý chưa có giá trị cao nhất (mới chỉ dừng lại ở Nghị định), vì vậy đòi hỏi nhất thiết phải có Luật chuyên ngành. Thứ trưởng đề nghị các Ban Quản lý cần cung cấp đầy đủ thông tin cho các đại biểu Quốc hội chuyên trách tại các địa phương với yêu cầu cấp thiết phải có Luật KCN, KKT để tạo cơ cở pháp lý thực thi đúng nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Thứ trưởng Nguyễn Văn Trung khẳng định trước mắt Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ phối hợp với các Bộ chuyên ngành triển khai hiệu quả Nghị định 82, đồng thời báo cáo với Chính phủ đề xuất xây dựng Luật Khu kinh tế. Thứ trưởng cho rằng để làm được việc này đòi hỏi sự kiên trì, phối kết hợp chặt chẽ và hỗ trợ hiệu quả, có tinh thần trách nhiệm cao giữa các Bộ, ngành ở Trung ương và địa phương.

Cũng tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Trung thông tin cho biết Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang chuẩn bị tổng kết 30 năm năm xây dựng và phát triển các KCN, KKT. Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành ở Trung ương và địa phương tổ chức đánh giá đầy đủ, toàn diện cũng như cách thức quản lý của mô hình này để báo cáo lên Thủ tướng Chính phủ. Thứ trưởng cho biết sắp tới Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ thành lập Tổ đánh giá về 30 năm phát triển các KCN, KKT Việt Nam và mong muốn Chủ nhiệm Câu lạc bộ của các Ban Quản lý KCN, KKT các tỉnh, thành phố phía Bắc và phía Nam sẽ tham gia đóng góp ý kiến với Tổ đánh giá để chuẩn bị cho Hội thảo tổng kết 30 năm phát triển các KCN, KKT được thành công.

Về chính sách phát triển KCN, KKT trong thời gian tới, Thứ trưởng Nguyễn Văn Trung đặc biệt quan tâm đến mô hình phát triển KCN sinh thái. Thứ trưởng cho biết, trên thế giới hiện nay phát triển bền vững đang được các quốc gia phát triển quan tâm và họ đang lựa chọn một số mô hình KCN sạch, KCN sinh thái. Tại Việt Nam, Nghị định 82 của Chính phủ (Nghị định quy định về quản lý, phát triển các KCN, KCX, KKT) cũng đã đưa ra mô hình KCN sinh thái, tới đây Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục cụ thể hóa mô hình này trên phạm vi toàn quốc (Việt Nam đã thí điểm triển khai chuyển đổi mô hình này tại một số KCN của các địa phương: Cần thơ, Ninh Bình, Đà Nẵng. Sau 3 năm triển khai mô hình này, Dự án KCN sinh thái do Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hợp Quốc (UNIDO) thực hiện đã thu được những thành công bước đầu với kết quả hết sức phấn khởi). Song để chuyển đổi mô hình này (từ KCN sang KCN sinh thái) là một bài toán lớn, do vậy yêu cầu các Ban Quản lý cần tìm hiểu, nghiên cứu và nắm sâu bản chất của vấn đề để tham mưu cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan Trung ương tổng hợp để có những quyết sách đúng đắn hình thành mô hình KCN sinh thái. Thứ trưởng cũng lưu ý các Ban Quản lý với vai trò và trách nhiệm của mình cần quan tâm đến vấn đề phát triển bền vững trong các KCN, KKT, mà trọng tâm là đẩy mạnh phát triển mô hình KCN sinh thái tại các địa phương.

Tổng kết và bế mạc Hội nghị, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Trần Minh Hoan trân trọng cảm ơn và tiếp thu các ý kiến phát biểu chỉ đạo của Thứ Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Văn Trung. Ông Hoan khẳng định, mỗi thành viên Câu lạc bộ sẽ nghiêm túc tiếp thu và thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng trong công tác điều hành, thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về KCN, KKT và sẽ phấn đấu nỗ lực hơn nữa để đóng góp công sức và trí tuệ của mình cho sự phát triển bền vững của hệ thống các KCN, KKT nói riêng và phát triển kinh tế- xã hội của đất nước nói chung.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Trung và lãnh đạo Câu lạc bộ tặng hoa chúc mừng ông Trần Minh Hoan và tân Chủ nhiệm Câu lạc bộ Phạm Minh Phương

Cũng tại Hội nghị, ông Phạm Minh Phương - Trưởng ban Quản lý các KCN Hải Dương được các thành viên Câu lạc bộ tín nhiệm giao đảm nhận chức danh Chủ nhiệm Câu lạc bộ Ban Quản lý các KCN, KKT các tỉnh, thành phố phía Bắc. Đồng thời Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ thống nhất lựa chọn Ban quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang là đơn vị đăng cai tổ chức Hội nghị Câu lạc bộ các Ban Quản lý KCN, KKT các tỉnh, thành phố phía Bắc lần thứ XVIII sẽ được diễn ra năm 2020./.