Chi thường xuyên không đúng đối tượng

“Chi thường xuyên ước cả năm 2021 vượt dự toán 2,2%, chủ yếu phát sinh các khoản chi cho phòng, chống dịch. Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội đề nghị rút kinh nghiệm do vẫn còn tình trạng phân bổ chậm, phân bổ không đúng đối tượng ở một số bộ, ngành trung ương, đặc biệt là các Chương trình mục tiêu quốc gia, dẫn đến phải điều chỉnh, cắt, giảm dự toán như thời gian qua…”, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách Nguyễn Phú Cường cho biết, khi trình bày Báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2021, dự toán NSNN và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2022 tại Kỳ họp thứ 2 của Quốc hội đang diễn ra, theo Văn phòng Quốc hội.

Cần gói kích thích đủ lớn cho phục hồi nền kinh tế
Quốc hội nghe Báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện NSNN năm 2021, dự toán NSNN và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2022. Ảnh Quốc hội

Cũng liên quan đến tình hình thực hiện NSNN năm 2021, đối với việc chi ngân sách cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, ông Cường cho biết, có một số điểm cần lưu ý là: cần tập trung đánh giá toàn diện hiệu quả chính sách đã thực hiện, chỉ rõ các kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, tính lan tỏa của các chính sách…

Cần gói kích thích kinh tế đủ lớn

Liên quan đến dự toán thu NSNN năm 2022, theo Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội, dự toán thu NSNN xây dựng theo dự kiến mức tăng trưởng kinh tế 6-6,5%, lạm phát khoảng 4%, song dự kiến tốc độ tăng thu chỉ tăng 3,4% là chưa thực sự phù hợp. Dự toán thu nội địa tăng 3,8%, nhưng để phấn đấu đưa số thu nội địa bình quân giai đoạn 2021-2025 khoảng 85-86% tổng thu NSNN theo Nghị quyết số 23/2021/QH15 thì còn khoảng cách khá lớn. Cơ cấu thu nội địa còn có các khoản thu chứa đựng nhiều rủi ro như: thu xổ số kiến thiết, thu hồi vốn, thu cổ tức, lợi nhuận sau thuế và chênh lệch thu... Việc dự toán 3 khoản thu từ các khu vực sản xuất kinh doanh chưa tương xứng với tốc độ tăng trưởng kinh tế. Đặc biệt, đối với nguồn thu từ doanh nghiệp nhà nước, chỉ tương đương với số thực hiện năm 2021 là mức dự kiến còn thấp.

Cần gói kích thích đủ lớn cho phục hồi nền kinh tế
Theo Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách Nguyễn Phú Cường, việc khẩn trương triển khai gói kích thích, phục hồi nền kinh tế là rất cần thiết. Ảnh: Quốc hội
Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội đề nghị nghiên cứu, sử dụng đồng bộ chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ; nghiên cứu, lựa chọn đối tượng phù hợp, cần thiết để bổ sung gói hỗ trợ cấp bù lãi suất; có chính sách thu phù hợp, tính đến việc miễn, giảm, giãn thuế, phí và lệ phí...

Về dự toán chi NSNN năm 2022, theo ông Cường, cần ưu tiên nguồn lực cho phòng, chống dịch; bố trí hợp lý, hiệu quả dự phòng ngân sách, dự trữ quốc gia; bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, công khai, đúng mục đích, tránh thất thoát, lãng phí; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát…

Liên quan đến chi thường xuyên NSNN, Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội đề nghị cần tiếp tục rà soát, cơ cấu lại một số khoản chi bảo đảm hợp lý; cắt, giảm những nhiệm vụ chi không cần thiết. Với tác động nghiêm trọng của dịch Covid-19 tới phát triển, mục tiêu phục hồi kinh tế, tạo nguồn lực bảo đảm an sinh xã hội là nhiệm vụ cấp bách, quan trọng. Vì vậy, Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội cho rằng, việc khẩn trương triển khai gói kích thích, phục hồi nền kinh tế, tạo đòn bẩy cho tăng trưởng là rất cần thiết.

Theo đó, cần nghiên cứu toàn diện, có phương án cân đối xây dựng gói kích thích kinh tế với quy mô đủ lớn để tạo hiệu ứng sâu rộng, tính lan tỏa cao, bảo đảm mục tiêu phục hồi nền kinh tế, an sinh xã hội. Để bảo đảm hỗ trợ nguồn lực cho phục hồi và phát triển kinh tế của một số địa phương có tỷ lệ điều tiết về ngân sách trung ương chịu ảnh hưởng nặng nề do tác động của đại dịch Covid-19, Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội đề nghị Chính phủ điều chỉnh tỷ lệ điều tiết trong năm 2022 ở mức hợp lý.

Cùng với cho phép kéo dài kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2021 sang năm 2022, Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội cơ bản nhất trí với đề xuất của Chính phủ về sử dụng nguồn cải cách tiền lương còn dư để chi phòng, chống dịch Covid-19, nhưng phải đảm bảo đúng mục đích, hiệu quả và có thời hạn sử dụng cụ thể.../.