Góp ý cho dự án Luật Đất đai (sửa đổi) tại phiên Quốc hội thảo luận về dự án Luật này diễn ra trong ngày 21/6, Đại biểu Quốc hội Nguyễn Việt Thắng (Kiên Giang) phát hiện dự thảo Luật lần này không quy định về đất sử dụng cho khu kinh tế. Tuy nhiên, chế định đất sử dụng cho khu kinh tế đã được quy định và thực hiện trong suốt thời gian dài, được thực hiện trong chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc gia được Quốc hội thông qua và Thủ tướng Chính phủ đã phân bổ về cho các địa phương để thực hiện. Đây là một trong những căn cứ quan trọng để thực hiện phát triển khu kinh tế theo quy hoạch chung.

Cần làm rõ lý do không tiếp tục quy định về đất sử dụng cho khu kinh tế
Đại biểu Quốc hội Nguyễn Việt Thắng (Kiên Giang) đề nghị làm rõ lý do không tiếp tục quy định về đất sử dụng cho khu kinh tế

Mặc dù có quy định chuyển tiếp tại khoản 6 Điều 248 của dự thảo Luật, nhưng ông Thắng cho rằng, việc bãi bỏ quy định trên sẽ tác động đến đầu tư xây dựng các khu chức năng trong khu kinh tế, giảm sự thuận lợi về thủ tục hành chính một cửa tại chỗ trong khu kinh tế. Do đó, đề nghị Ban soạn thảo cân nhắc vấn đề này, đồng thời làm rõ lý do không tiếp tục quy định về đất sử dụng cho khu kinh tế, trong khi các luật có liên quan như: Luật Đầu tư, Luật Xây dựng, Luật quy hoạch… vẫn có quy định về vấn đề này.

Cùng mối quan tâm, Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Thu Hà (Quảng Ninh) đề nghị dự án Luật Đất đai (sửa đổi) quy định rõ về việc thu hồi đất tại các khu kinh tế để phục vụ cho việc phát triển kinh tế. Ngoài ra, cần có quy định rõ về các chủ thể kinh doanh được thuê đất do Nhà nước quản lý...

Cần làm rõ lý do không tiếp tục quy định về đất sử dụng cho khu kinh tế
Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Thu Hà (Quảng Ninh) đề nghị Ban soạn thảo bổ sung vào dự án Luật việc thu hồi đất để phát triển các dự án thực hiện các khu chức năng trong khu kinh tế

Bà Hà cho rằng, Ban soạn thảo cần bổ sung vào dự án Luật việc thu hồi đất để phát triển các dự án thực hiện các khu chức năng trong khu kinh tế. Bởi vì khu kinh tế là chế định được quy định trong pháp luật về đầu tư. Do vậy, Luật Đất đai cũng nên có quy định về phát triển khu kinh tế từ khâu thu hồi đất phục vụ để phát triển và các ưu đãi đầu tư trong khu kinh tế, góp phần tháo gỡ khó khăn trong việc thu hồi đất trong khu kinh tế để phát triển các khu chức năng.

Về cho thuê đất, thu tiền cho thuê đất, thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, bà Hà đề nghị làm rõ hơn việc sử dụng đất thương mại, dịch vụ để xây dựng hạ tầng du lịch, khách sạn, công viên cây xanh, công trình xây dựng không phải là nhà ở được kinh doanh theo Luật Kinh doanh bất động sản. Đề nghị quy định rõ trong Luật hoặc là giao Chính phủ quy định chi tiết, để khuyến khích các thành phần kinh tế được chủ động hoạt động kinh doanh trong việc lựa chọn hình thức trả tiền thuê đất...

Liên quan đến quy định tại Khoản 10 Điều 201 của dự thảo Luật về đất khu công nghiệp, Đại biểu Quốc hội Lê Thị Thanh Lam (Hậu Giang) cho rằng, thiếu sự rõ ràng khi sử dụng cụm từ “xác định nhu cầu xây dựng”, chưa tương thích với Luật Nhà ở sửa đổi để tháo gỡ khó khăn về nhà ở cho công nhân ở khu công nghiệp.

Bà Lam đề nghị quy định theo hướng bố trí quỹ đất phát triển nhà ở cho công nhân ở khu công nghiệp, tương thích với sửa đổi Luật Nhà ở. Coi nhà lưu trú cho công nhân thuê là hạ tầng thiết yếu cho khu công nghiệp. UBND cấp tỉnh có trách nhiệm xác định rõ diện tích đất để xây dựng công trình công cộng, phục vụ đời sống, làm việc trong khu công nghiệp…/.