Ngày 15/6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến về một số vấn đề lớn giải trình, tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện 3 dự thảo Nghị quyết trình Quốc hội biểu quyết thông qua tại đợt 2, Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Cần thể hiện rõ vướng mắc về thể chế cụ thể là gì?
Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông tham dự Phiên họp

Theo đó, tại Phiên họp, UBTVQH đã cho ý kiến về một số vấn đề lớn giải trình, tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện các dự thảo: Nghị quyết chung Kỳ họp (trong đó có nội dung chủ trương đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Agribank); Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV; Nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2024.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý, trong dự thảo Nghị quyết Kỳ họp thứ 5 phải có hạn mức tối đa đối với đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho Agribank; nội dung giảm thuế giá trị gia tăng phải thể hiện cụ thể tại dự thảo Nghị quyết là giảm thuế bao nhiêu %…

Phát biểu tại Phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị, các dự thảo Nghị quyết cần tiếp tục rà soát kỹ lưỡng; đảm bảo văn phong mạch lạc, rõ ràng, thể hiện sâu sắc, cụ thể hơn, đặc biệt là nội dung liên quan đến kinh tế - xã hội tại dự thảo Nghị quyết chung Kỳ họp… Theo đó, cần tinh thần rõ nội dung, rõ giải pháp cụ thể, rõ trách nhiệm, lộ trình thực hiện; chắt lọc những ý kiến góp ý/kiến nghị tại phiên thảo luận kinh tế - xã hội của đại biểu Quốc hội.

Cụ thể, đối với Nghị quyết chung Kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Văn phòng Quốc hội phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Kinh tế của Quốc hội rà soát, gia công, thiết kế lại nội dung liên quan đến kinh tế - xã hội đảm bảo sát tình hình thực tiễn, chắt lọc đầy đủ các kiến nghị xác đáng của đại biểu Quốc hội phát biểu tại các phiên thảo luận.

“Dự thảo Nghị quyết kỳ họp cũng cần bổ sung và thể hiện rõ vấn đề vướng mắc về thể chế hiện nay cụ thể là gì; thể hiện rõ các nội dung liên quan đến vấn đề đăng kiểm, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp. Đối với vấn đề cải cách tiền lương, trong Nghị quyết cần giao Chính phủ báo cáo cụ thể Quốc hội tại kỳ họp cuối năm…”, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu.

Cần thể hiện rõ vướng mắc về thể chế cụ thể là gì?

Về một số nội dung đề nghị bổ sung vào nội dung dự thảo Nghị quyết Kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu phải có báo cáo đánh giá tác động, có cơ sở chính trị, pháp lý, thực tiễn đầy đủ, mang tính thuyết phục cao…

Đối với Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, ông Vương Đình Huệ cho biết, trên cơ sở diễn biến phiên chất vấn, báo cáo, cam kết của các bộ trưởng, trưởng ngành tại phiên chất vấn và kết luận của Chủ tịch Quốc hội (từ ngày 6-8/6/2023), cần rà soát và thể hiện đầy đủ, đồng thời nghiên cứu thêm các ý kiến góp ý của các bộ, ngành có liên quan để hoàn thiện dự thảo Nghị quyết đảm bảo rõ giải pháp, trách nhiệm và lộ trình thực hiện...

Liên quan đến Nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2024, Chủ tịch Quốc hội đề nghị việc phân công nhân sự Đoàn giám sát phải trên nguyên tắc cân đối, phù hợp và khả thi khi thực hiện.

Để đảm bảo hoàn thiện các dự thảo Nghị quyết trình Quốc hội biểu quyết thông qua đạt chất lượng cao nhất, Chủ tịch Quốc hội lưu ý, nội dung dự thảo Nghị quyết phải đủ mạnh để đồng hành cùng Chính phủ giải quyết, tháo gỡ những vướng mắc, điểm nghẽn trong phát triển kinh tế - xã hội hiện nay…/.