Tiếp tục chương trình Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam năm 2023, chiều nay (ngày 19/9), đã diễn ra Phiên toàn thể - Toạ đàm cấp cao với chủ đề “Tăng cường năng lực nội sinh, kiến tạo động lực cho tăng trưởng và phát triển bền vững”.

Cần tiếp cận những cái mới để tạo động lực mới cho phát triển kinh tế nhanh
Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương tham dự Phiên toàn thể - Toạ đàm cấp cao với chủ đề “Tăng cường năng lực nội sinh, kiến tạo động lực cho tăng trưởng và phát triển bền vững”

“Luôn nỗ lực và cố gắng trong cả lúc khó khăn và thuận lợi…”, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương, chia sẻ.

Ông cho rằng, trong bối cảnh môi trường đầu tư, kinh doanh gặp khó khăn, thách thức, cần huy động năng lực nội sinh của nền kinh tế, trong đó vai trò của doanh nghiệp rất quan trọng. Muốn vậy, cần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao rà soát, cắt giảm thủ tục không cần thiết, để giảm chi phí cho doanh nghiệp, giảm gánh nặng cho doanh nghiệp.

Cần tiếp cận những cái mới để tạo động lực mới cho phát triển kinh tế nhanh
Theo Thứ trưởng Trần Quốc Phương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao rà soát, cắt giảm thủ tục không cần thiết, để giảm chi phí cho doanh nghiệp, giảm gánh nặng cho doanh nghiệp

Cũng theo Thứ trưởng, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 11/NQ-CP về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình, đến nay, đã phát huy tích cực...

Các chính sách điều chỉnh khoản nợ, giãn cách thời gian trả nợ; chính sách tài khóa cũng được áp dụng nhanh chóng và dễ đi vào cuộc sống, đó là giảm thời gian nộp các loại thuế và phí, giãn, hoãn các khoản thuế và phí… Nhờ vậy, tạo dòng tiền cho doanh nghiệp. Đây cũng là hai chính sách có tiến độ thực hiện nhanh và tốc độ lan tỏa trong đời sống.

Ngoài ra, các chính sách khác như: an sinh xã hội, tạo việc làm cũng giúp doanh nghiệp giữ chân lao động. Cùng với đó là chính sách đầu tư kết cấu hạ tầng quy mô lớn tạo ra không gian phát triển mới, thúc đẩy đầu tư.

Liên quan đến chuẩn bị của Việt Nam thích ứng với chính sách thuế tối thiểu toàn cầu, Thứ trưởng Trần Quốc Phương cho biết, hiện các quốc gia đều đã chấp nhận triển khai khung giải pháp của OECD liên quan đến áp thuế tối thiểu toàn cầu...

“Chính phủ đang phân công Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị, xây dựng 2 nghị quyết về cách thức tính, thu thuế tối thiểu toàn cầu và bổ sung quy định đảm bảo môi trường đầu tư, kinh doanh hấp dẫn của Việt Nam sau khi áp dụng thuế, đảm bảo phù hợp với các nguyên tắc của OECD đưa ra, nhưng cũng vừa phù hợp với định hướng phát triển kinh tế của Việt Nam. Mong muốn Quốc hội sẽ dành sự quan tâm cho 2 dự án Nghị quyết này trong thời gian tới…”, ông Trần Quốc Phương chia sẻ./.