Chăn nuôi phát triển ổn định, hoạt động nuôi trồng và khai thác thủy sản đạt kết quả khả quan
Hoạt động nuôi trồng và khai thác thủy sản đạt kết quả khả quan do thời tiết thuận lợi cho các tàu cá đánh bắt xa bờ

Về nông nghiệp, tính đến trung tuần tháng 2/2023, cả nước đã gieo cấy được 2.693,4 nghìn ha lúa đông xuân, bằng 100,5% cùng kỳ năm trước, trong đó các địa phương phía Bắc đạt 823 nghìn ha, bằng 105,3%; các địa phương phía Nam đạt 1.870,4 nghìn ha, bằng 98,5%; riêng các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long gieo cấy được 1.475,1 nghìn ha, bằng 98,2%.

Cùng với việc gieo cấy lúa đông xuân, các địa phương trên cả nước đang tiến hành gieo trồng cây hoa màu. Diện tích khoai lang, đậu tương, lạc giảm so với cùng kỳ năm trước chủ yếu do hiệu quả kinh tế không cao và gặp khó khăn trong khâu tiêu thụ sản phẩm, nên người dân có xu hướng chuyển dịch sang trồng ngô và rau đậu các loại.

Chăn nuôi trong tháng qua phát triển ổn định. Nguồn cung dồi dào khiến giá lợn hơi giảm, trong khi giá thức ăn chăn nuôi tăng cao liên tục, nên chi phí sản xuất tăng tạo áp lực đối với người chăn nuôi lợn. Bên cạnh đó, chính quyền các địa phương và người chăn nuôi vẫn cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch do nguy cơ phát sinh dịch tả lợn châu Phi vẫn ở mức cao. Tính đến ngày 23/02/2023, cả nước không còn dịch tai xanh và dịch lở mồm long móng; dịch cúm gia cầm còn ở Nghệ An, Ninh Bình; dịch viêm da nổi cục còn ở Quảng Ngãi, Khánh Hòa và dịch tả lợn châu Phi còn ở 13 địa phương chưa qua 21 ngày.

Về lâm nghiệp, diện tích rừng trồng mới tập trung của cả nước tháng 02/2023 ước đạt 10,7 nghìn ha, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm 2022; số cây lâm nghiệp trồng phân tán đạt 12,5 triệu cây, tăng 8,3%. Sản lượng gỗ khai thác đạt 1.026,8 nghìn m3, tăng 4,2%, một số địa phương có sản lượng gỗ khai thác cao như: Quảng Ngãi đạt 115,1 nghìn m3, tăng 30,5%; Quảng Ninh đạt 69,9 nghìn m3, tăng 117,1%; Phú Thọ đạt 61,4 nghìn m3, tăng 26,9%. Tính chung 2 tháng đầu năm 2023, diện tích rừng trồng mới tập trung của cả nước ước đạt 18,8 nghìn ha, tăng 4,8% so với cùng kỳ năm trước; số cây lâm nghiệp trồng phân tán đạt 17 triệu cây, tăng 7,4%; sản lượng gỗ khai thác đạt 1.982,1 nghìn m3, tăng 3,1%.

Diện tích rừng bị thiệt hại trong tháng 02/2023 là 52,5 ha, giảm 22,9% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Diện tích rừng bị cháy là 3,5 ha, gấp 4,9 lần; diện tích rừng bị chặt, phá là 49 ha, giảm 27,2%. Tính chung hai tháng đầu năm 2023, diện tích rừng bị thiệt hại là 97,7 ha, giảm 29,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó diện tích rừng bị cháy gần 6 ha, gấp 3,6 lần; diện tích rừng bị chặt, phá 91,7 ha, giảm 32,6 %.

Về thủy sản, sản lượng thủy sản tháng 02/2023 ước đạt 593,4 nghìn tấn, tăng 2,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Cá đạt 451,3 nghìn tấn, tăng 2,8%; tôm đạt 62,8 nghìn tấn, tăng 0,5%; thủy sản khác đạt 79,3 nghìn tấn, tăng 2,3%.

Sản lượng thủy sản nuôi trồng trong tháng qua ước đạt 332,2 nghìn tấn, tăng 2,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Cá đạt 237,2 nghìn tấn, tăng 2,5%; tôm đạt 51,6 nghìn tấn, tăng 0,4%. Tính chung 2 tháng đầu năm 2023, sản lượng thủy sản nuôi trồng ước đạt 665,9 nghìn tấn, tăng 2,8% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Cá đạt 479,6 nghìn tấn, tăng 3,3%; tôm đạt 100,4 nghìn tấn, tăng 0,7%; thủy sản khác đạt 85,9 nghìn tấn, tăng 2,9%.

Sản lượng thủy sản khai thác tháng 02/2023 ước đạt 261,2 nghìn tấn, tăng 3% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: Cá đạt 214,1 nghìn tấn, tăng 3,2%; tôm đạt 11,2 nghìn tấn, tăng 0,9%; thủy sản khác đạt 35,9 nghìn tấn, tăng 2,6%. Sản lượng thủy sản khai thác biển ước đạt 247,7 nghìn tấn, tăng 3,1%, trong đó: Cá đạt 205 nghìn tấn, tăng 3,2%; tôm đạt 10,4 nghìn tấn, tăng 1%.

Tính chung hai tháng đầu năm 2023, sản lượng thủy sản khai thác ước đạt 519,6 nghìn tấn, giảm 0,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Cá đạt 406 nghìn tấn, giảm 0,4%; tôm đạt 21,1 nghìn tấn, giảm 0,9%; thủy sản khác đạt 92,5 nghìn tấn, giảm 0,9%./.